Bazele psihopedagogice ale elaborarii manualului electronic – Elena RAILEAN

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen RAILEAN Bazele

BAZELE PSIHOPEDAGOGICE ALE ELABORARII MANUALULUI ELECTRONIC

Elena RAILEAN

LUMEN – Copyright © 2015 – Colecția EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 240          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-389-0

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro, Librăria Virtualăemag.ro, librarie.net, elefant.ro

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

In baza divergentelor dialectice si psihopedagogice constatate a fost formulata problema cercetarii: Care sunt fundamentele psihopedagogice ale elaborarii manualului electronic? O prima incercare de solutionare a acestei probleme a fost realizata A. Cerneeva in 2008. In lucrare s-a reusit evidentierea rolului traiectoriilor in invatarea individualizata, realizata prin intermediul ME. Totusi, latura procesuala a invatarii este descrisa ca fiind caracterizata de: motivatie (interes cognitiv si necesitatile educabililor); specificul activitatii didactice (abilitatea de a estima scopul, a determina metodele de realizare a scopului, a controla progresul s.a.); specificul functiilor cognitive si caracteristicile studentilor (durabilitatea atentiei, dezvoltarea memoriei, structura si particularitatile operatiilor cognitive, coeficientul de dezvoltare cognitiva) si nivelul de instruire (nivelul initial al cunostintelor si deprinderilor formate in domeniu). (Autoarea)


Domenii de interes:

  • stiintele educatiei
  • psihologie
  • volume cu scop didactic

CUPRINS


INTRODUCERE (pp. 7-14)

CAPITOLUL I (pp. 15-46) – Fundamentele epistemologice ale elaborării manualului electronic

Manualul electronic: clarificări conceptuale; Rolul şi locul manualului electronic în sistemul educaţional modern; Structura, criteriile şi modelele de elaborare a manualului electronic; Abordarea liniară şi sistemică a bazelor psihopedagogice a manualului programat; Abordarea metasistemică a bazelor psihopedagogice ale elaborării manualului electronic; Concluzii la capitolul 1.

CAPITOLUL II (pp. 47-80) – Configuraţia manualului electronic în abordare metasistemică

Legităţile procesului pedagogic globalizat; Studiul delimitărilor metasistemice; Principiile de elaborare a manualului electronic; Funcţiile psihopedagogice ale manualului electronic; Manualul electronic din perspectiva pedagogiei integrative; Concluzii la capitolul 2.

CAPITOLUL III (pp. 81-108) – Proiectarea didactică a manualului electronic

Modelul didactic generalizat al manualului electronic; Modelul proceselor integrate în manualul electronic; Proiectarea didactică a unităţilor elementare a cadrelor de informare; Proiectarea didactică a cadrelor operaţionale şi de evaluare; Indicele de calitate a manualului electronic; Concluzii la capitolul 3.

CAPITOLUL IV (pp. 109-144) – Aspectele tehnologice ale elaborării manualului electronic

Fazele şi etapele proiectului de elaborare a manualului electronic; Manualul electronic ca resursă pedagogică; Manualul electronic în portofoliu electronic; Validarea experimentală a modelului didactic generalizat; Interpretarea şi analiza rezultatelor cercetărilor teoretice şi experimentale; Concluzii la capitolul 4.

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI (pp. 145-148)

BIBLIOGRAFIE (pp. 149-162)

ANEXE (p. 163)


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARIDESPRE AUTOR


ELENA RAILEAN (hindex = 7, i-index = 4) este doctor in pedagogie, cercetator stiintific, autor si editor international. Pana in prezent a publicat 5 monografii la editurile Springer Nature, IGI Global, IJVPLE, IJWLTT si JCHB. Este citata de 140 de autori nationali si internationali in revistele: Cognition, Technology and Work, Mathematics and Technology, International Journal for Innovation, Education and Research, Journal of Computers in Education, Metacognition and Successful Learning Strategies in Higher Education, IJCSI International Journal of Computer Science Issues etc. Rapoartele stiintifice cu privire la rezultatele investigatiilor in Teoria  Designului Metasistemelor Invatarii au fost prezentate in SUA (Universitatea din Illinois), Egipt (Biblioteca din Alexandria), Estonia (Universitatea din Tartu, Universiatea din Tallin), Elveția (EAPRIL 2013), Federația Rusă (Universitatea Pedagogica de Stat din Moscova, Universitatea din Kazan), Romania (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Universitatea Apollonia din Iasi, Universitatea Ovidius din Constanta etc.).

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN