Compendiu de lucrări educaţionale în învăţământul preuniversitar – Antonela Cristina SOFRONIA, Puiu Petrică SOFRONIA (editori)

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen BT1 COVER Compendiu Europersonal B5

COMPENDIU DE LUCRARI EDUCATIONALE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Antonela Cristina SOFRONIA, Puiu Petrica SOFRONIA (editori)

LUMEN – Copyright © 2020 – Colecția CONFERENCE PROCEEDINGS

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 228          LIMBA: Romana

ISBN: 978-973-166-579-5

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Pornind de la necesitatea continuei îmbunătăţiri a activităţii de educaţie fizică şi sport, prezenta lucrare doreşte să vină în sprijinul profesorilor de educaţie fizică, în efortul lor de perfecţionare a metodelor şi conţinutului lecţiilor şi celorlalte activităţi sportive. Ea oferă o culegere de metode menite să ducă la creşterea eficienţei activităţii educaţionale a profesorului. (Gabriela MACSIM)


Domenii de interes:

  • educatie
  • auxiliare didactice
  • invatamant preuniversitar
  • educatie sportiva

CUPRINS


Partea I – Studiu privind creşterea interesului elevilor de şcoală generală pentru educaţie fizică prin activităţile curriculare şi extracurriculare

Gabriela MACSIM, pp. 9-58

Partea a II-a – Exemple şi contraexemple  privind convergenţa  şirurilor de numere reale

Daniela A. MĂRGĂRIT (CODRESCU), pp. 59-108

Partea a III-a – Estetica personajului din  teatrul camilpetrescian

Alina-Valentina NICHIFOREL (ONOFREI), pp. 109-178

Partea a IV-a – Rolul experimentului virtual în procesul de instruire.  Studiu comparativ

Lăcrămioara M. IANI (STOICA), pp. 179-225

Author: Editura Științifică LUMEN