Management educaţional pe plan internaţional – Antonela Cristina SOFRONIA, Puiu Petrică SOFRONIA (editori)

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen BT1 COVER Managementul educational Dubai B5 curves

MANAGEMENT EDUCATIONAL PE PLAN INTERNATIONAL

Antonela Cristina SOFRONIA, Puiu Petrica SOFRONIA (editori)

LUMEN – Copyright © 2021 – Colecția CONFERENCE PROCEEDINGS

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 128         

LIMBA: Romana

ISBN: 978-973-166-593-1

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Volumul intitulat ,,Management educaţional pe plan internaţional”, editat de Antonela Cristina SOFRONIA si Puiu Petrică SOFRONIA, a fost publicat ca urmare a Conferintei internationala si a seminarului international Management educational pe plan international, desfasurat in Dubai, Emiratele Arabe Unite, in data de 21.11.2020 de SC Training Cariere SRL.


Domenii de interes:

  • educatie
  • auxiliare didactice
  • invatamant preuniversitar

Indexari in baze de date internationale:


CUPRINS


Particularities of career management in the educational system          

Anca-Elena AVIANA, pp. 5-10

Valorificarea istoriei locale. Două momente de istorie locală cu referire la momentul  încoronării    

Ioan Daniel BARBU, pp. 11-19

Abordări moderne în era digitală.  M-learning    

Marius BUZERA, pp. 20-27

Importanţa educaţiei pentru voluntariat în şcoală   

Cristina Fabiana DINU, pp. 28-33

Personalitatea profesorului –  condiţie sine qua non  a reuşitei şcolare a elevilor săi      

Ibolya ILYÉS, pp. 34-37

De vorbă cu universul educaţional din tine   

Viorica MOROŞAN, pp. 38-42

Managementul de proiect. Dezvoltarea gândirii critice a elevilor prin implementarea unor proiecte de impact social în parteneriat internaţional. coreea de nord- pseudo-drepturile unei naţiuni dictate        

Elena NĂSTĂSOIU, pp. 43-51

Proiectele şcolare-factor activ în educaţia nonformală   

Corina Nicoleta NEGRUŢIU, pp. 52-58

Educational management       

Hanni OLARU, pp. 59-63

Educaţia şi umbrele ei    

Alexandra-Cristiana OPREA, pp. 64-67

Ora de  educaţie tehnologică şi aplicaţii practice în contextul  actual        

Alin Mihai PAŞCA, pp. 68-71

Impactul colonizării asupra managementului educaţional      

Erik Gyorgy POP, pp. 72-76

Management educaţional     

Liliana POP, pp. 77-81

Triada tehnologiilor secolului 21: mecatronica, sistemele cyber-fizice şi internetul lucrurilor       

Silvia Florina POP, pp. 82-87

Metode interactive de predare în sistem online 

Ancuţa Ionela POPESCU, pp. 88-93

Scoala tradiţională în online       

Mădălina POPESCU, pp. 94-100

The Romanian educational system in the context of the European education system     

Florica ROTARU, pp. 101-106

Managementul educaţional la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar 

Elena Monica SANDU, pp. 107-110

Eficientizarea relatiei de comunicare cu elevii     

Alexandrina Gabriela SINTEJUDEAN, pp. 111-114

Creativitate, inovaţie şi management    

Liliana ŢĂRAN, pp. 115-118

Management strategic 

Sorina-Ileana TOMA, pp. 119-123

Importanţa educaţiei non-formale din palatele şi cluburile copiilor     

Mihaela Maria VÎRVA, pp. 124-128

Author: Editura Științifică LUMEN