Cercetarea interdisciplinară ca metodologie a științelor (cazul filosofiei dreptului) – Rodica Ion ROȘCA

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen rosca

CERCETAREA INTERDISCIPLINARĂ CA METODOLOGIE A ȘTIINȚELOR (CAZUL FILOSOFIEI DREPTULUI)

Rodica Ion ROȘCA

LUMEN – Copyright © 2007 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 186          LIMBA: Română

ISBN: 978-973-1703-60-2

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.rolibrarie.net

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Contemporaneitatea denotă un interes din ce în ce mai mare față de probleme de metodologie şi filosofie a ştiinței. Aceasta are o semnificație deosebită în tratarea şi dezvăluirea modificărilor ce se produc în interiorul ştiințelor. Fenomenul de integrare a ştiințelor printr-o sinteză la nivel ontologic şi gnoseologic contribuie la analize şi elaborări constructive în cercetarea multilaterală. Situația dată antrenează schimbări esențiale a coraportului între ştiințe, între ştiință, tehnică şi societate. De aici rezultă necesitatea elucidării procesului de integrare care domină ştiințele actuale şi a rolului filosofiei în formarea noului tablou ştiințific. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • metodologia cercetării
  • filosofia dreptului
  • cercetare interdisciplinară

EVENIMENTE ȘI RECENZII


RECENZIE

Crețu, V. (2008). Rodica Ion ROŞCA, Cercetarea interdisciplinară ca metodologie a ştiinţelor (Cazul fi losofi ei dreptului). – Iaşi: Lumen, 2007. – 185 p

În lucrare sînt detaliat examinate probleme fundamentale din cadrul Metodologiei ştiinţelor şi Filosofi ei juridice, probleme ce au trezit interes şi discuţii în cercurile ştiinţifi ce din Franţa, Germania, SUA, România etc. Autorul tratează explicit orientările ştiinţifi ce de bază din acest domeniu, tangenţe esenţiale dintre domenii de cercetare, indicînd perspectivele dezvoltării analizelor de natură teoretică, dar şi de aplicare practică. Concluziile ce rezultă din conţinutul lucrării sînt foarte bine argumentate, iar cititorul rămîne convins de autor şi fără dubii, în ceea ce priveşte utilitatea teoretică şi practică a acestei lucrări.

VEZI PDF


ACEASTĂ CARTE A FOST CITATĂ ÎN URMĂTOARELE LUCRĂRI


Author: Editura Științifică LUMEN