Cristian SANDACHE

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Cristian Sandache photo 2020

Cristian Sandache s-a născut la 1 septembrie 1967, în municipiul Galați, părinții săi fiind tehnicianul constructor Onofrei Sandache (1938-1989) și asistenta de farmacie Gabriela Sandache (1942), născută Popovici. Bunicii paterni au fost învățători: Gheorghe Sandache (1908-1964) și Smaranda Sandache, născută Palade (1905-1988). Bunicii materni au fost Stere Popovici (1912-1991) – preot ortodox, fost deținut politic în perioada 1952-1964 și presvitera Jana (1914-1988), născută Portase.

A urmat Liceul Pedagogic “Costache Negri” din Galați, pe care l-a absolvit în anul 1986. A absolvit în anul 1992 Facultatea de Istorie din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, cu media 9,92. Stagiul militar efectuat la UM 01184 din Bacău. În anul 2001 a obținut titlul științific de doctor în istorie, specialitatea Istoria Relațiilor Internaționale, la Universitatea din Craiova, sub coordonarea prof.univ.dr. Valeriu Florin Dobrinescu (1943-2003).

S-a stabilit în municipiul Iași în anul 1993, lucrând ca muzeograf la Complexul Național Muzeal Moldova Iași (1993-1995) și apoi (1995-1999), în calitate de cercetător științific la Centrul de Istorie și Civilizație Europeană, filiala Iași a Academiei Române, instituție înființată în anul 1992 și condusă de către prof.univ.dr Gheorghe Buzatu. Din anul 1999 este cadru didactic la Facultatea de Drept a Universității “Mihail Kogălniceanu” din Iași, actualmente fiind conf.univ.dr. și rector al acestei universități. Susține cursurile: Istoria Statului și Dreptului Românesc, Istoria Politică a Lumii Moderne, Alianțe Politico-Militare Contemporane, Regimuri Totalitare și Autoritare în secolul XX, Istoria Europei Centrale și de Est.

A publicat 11 volume de specialitate (10 ca unic autor și unul în colaborare), precum și 95 de studii, articole și recenzii în volume și reviste de specialitate, ori în reviste de cultură.

Domenii de interes: istoria contemporană a românilor și universală, extrema-dreaptă europeană interbelică, istoria statului și dreptului românesc, istoria relațiilor internaționale, regimuri autoritare și totalitare în secolul XX, critică și istorie literară.


LUCRĂRI PUBLICATE LA Editura Științifică LUMEN 


Vezi CV

Vezi Lista Publicațiilor Științifice