Umanism, transumanism, postumanism. Perspective filosofice – Loredana VLAD

UMANISM, TRANSUMANISM, POSTUMANISM. PERSPECTIVE FILOSOFICE

Loredana VLAD

LUMEN – Copyright © 2019 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tiparit        PAGINI: 338           LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-555-9

CUMPARA PRIN: Edituralumen.ro


Descriere:

Lucrarea „Umanism, transumanism, postumanism. Perspective filosofice” oferă o nouă perspectivă asupra condiţiei umane, motiv pentru care autoarea încearcă pe parcursul unui întreg capitol să dezbată dilema paradigmelor, făcând des apel la morală, etică şi predefinirile sociale cu privire la a fi moral. Dilema unor valori universale ale umanităţii derivă din însăşi imperativul de a fi sau a face după cum dictează uneori instanţele morale ale unei comunităţi, detaşate tocmai de nevoia firească a individului de a-şi construi propriile repere, propriile sisteme de gândire şi evaluare şi astfel, propriile valori. (Prof. Univ. Dr. Viorel GULICIUC)


Domenii de interes:

 • filosofie
 • umanism
 • transumanism
 • postumanism

CUPRINS


PREFAŢĂ (pp. 11-13)

Viorel GULICIUC

CUVÂNT ÎNAINTE (pp. 15-17)

Claudiu Marius MESAROŞ

INTRODUCERE (pp. 19-29)

Importanţa şi actualitatea temei; Scopul, obiectivele şi structura lucrării; Metodologia cercetării.

CAPITOLUL I (pp. 31-135) – Ce este transumanismul?

De la umanism la transumanism; Clarificări şi asumări terminologice; De la filosofia tehnologiei la transumanism; Ce este transumanismul?; Critici şi consecinţe ale transumanismului; Cercetări cu privire la bioameliorare; Autotranscendenţa, longevitatea şi digitalizarea conştiinţei; Concluziile capitolului.

CAPITOLUL II (pp. 137-189) – Înţelegerea şi explicitarea miturilor modernităţii identificate în filosofia transumanistă

Mitul supraomului; Mitul raţiunii; Mitul progresului şi progresul ca ideologie; Neîncrederea în metanaraţiunile modernităţii; O continuare a modernităţii în postmodernitate. Viziunea lui Jürgen Habermas; Recontextualizarea miturilor modernităţii în transumanism; Concluziile capitolului.

CAPITOLUL III (pp. 191-255) – Către un nou model de etică construit pe baza perspectivelor moderne şi postmoderne: de la imperativul categoric kantian la (bio) etica responsabilităţii

Paradigme ale eticii moderne: etica kantiană şi etica consecinţionistă – utilitarismul; Paradigme etice postmoderne; Bioetica moralităţii comune: principiismul; Etica normativă şi etica deciziei; De la răspundere la (co) responsabilitate; Principiul responsabilităţii faţă de non-prezenţa umană sau prezenţa non-umană; Concluziile capitolului.

CAPITOLUL IV (pp. 157-289) – Concluzii si perspective – Transumanism şi postumanism

Condiţia postumană; Către o fenomenologie a digitalizării; Tehnoetici transumaniste: evaluarea etică a tehnologiilor –decizia etică; Transreligiozitatea – reîntoarcerea la sacralitate?; Transumanismul ca o nouă formă de umanism; Concluziile capitolului.

BIBLIOGRAFIE (pp. 291-323)

ANEXE (pp. 325-327)

INDEX DE NUME ŞI TERMENI (pp. 329-336)


MASS MEDIA SI SOCIAL MEDIA

VIDEO-RECENZIE

PROF. UNIV. DR. ANTONIO SANDU – Video-recenzie la volumul „Umanism, transumanism, postumanism. Perspective filosofice” – autor Loredana Vlad, Editura Lumen, 2020.

Umanitatea in pericol? Vom fi roboti in urmatorii 20 de ani? Vom fi o alta specie? Postumana?


PUTETI CITI ACEASTA CARTE IN URMATOARELE BILIOTECI


 1. Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iași 
 2. Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti 
 3. Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara 
 4. Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, România 
 5. Biblioteca „Valeriu Bologa” a Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca 
 6. Biblioteca Academiei Române 
 7. Biblioteca Universității din Pitești 
 8. Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București 
 9. Biblioteca Academiei de Studii Economice din București 
 10. Biblioteca Universității din Craiova 
 11. Biblioteca Universității din Petroșani 
 12. Biblioteca Universității din Oradea 
 13. Biblioteca Universității “Ovidius” din Constanța 
 14. Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș 
 15. Biblioteca Universității Petrol-Gaze din Ploiești 
 16. Biblioteca Universității Naționale de Muzică din București 
 17. Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie din Craiova 
 18. Biblioteca Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu 
 19. Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați 
 20. Biblioteca Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
 21. Biblioteca Universității „Vasile Alecsandri“ din Bacău 
 22. Biblioteca Universităţii „Valahia” din Târgoviște 
 23. Biblioteca “Avram Filipaş”, Universitatea Titu Maiorescu din București 
 24. Biblioteca Universității  Politehnica din București 
 25. Biblioteca Universității „Transilvania” din Brașov 
 26. Biblioteca Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava 
 27. Biblioteca Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași 
 28. Biblioteca Universității Politehnica din Timișoara 
 29. Biblioteca Județeană “Lucian Blaga” Alba 
 30. Biblioteca Județeană “Alexandru D. Xenopol” Arad 
 31. Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș 
 32. Biblioteca Judeţeană “C. Sturdza” Bacău 
 33. Biblioteca Judeţeană “GH. ŞINCAI” Bihor 
 34. Biblioteca Judeţeană “George Coșbuc” Bistrița Năsăud 
 35. Biblioteca Judeţeană “George Barițiu” Brașov 
 36. Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila 
 37. Biblioteca Judeţeană “V. Voiculescu” Buzău 
 38. Biblioteca Județeană “Alexandru Odobescu” Călărași 
 39. Biblioteca Judeţeană “BOD PÉTER” Covasna 
 40. Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi” Iași 

Author: Editura LUMEN