Evaluarea impactului migratiei parintilor asupra comportamentului infractional al copiilor ramasi acasa – Loredana Florentina CATARAU

EVALUAREA IMPACTULUI MIGRATIEI PARINTILOR ASUPRA COMPORTAMENTULUI INFRACTIONAL AL COPIILOR RAMASI ACASA

Loredana Florentina CATARAU

LUMEN – Copyright © 2019 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALA

FORMAT: Tiparit        PAGINI: 342           LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-549-8

CUMPARA PRIN: Edituralumen.ro


Descriere:

Fenomenul migraţiei influenţează atât relaţiile fizice, cât şi cele emoţionale între membrii familiei. În mod evident, mobilitatea părinţilor produce o redistribuire a raporturilor copii – părinţi, şi în mod cert dezechilibre în comportamentul ulterior al copiilor. Aceste dezechilibre produc multiple forme de manifestare comportamentală. Pe acest fond, teza de doctorat cu titlul „Evaluarea impactului migraţiei părinţilor asupra comportamentului infracţional al copiilor rămaşi acasă” are în vedere cazul minorilor care deprind un comportament delincvent, intrând în conflict cu legea penală. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • drept penal
  • sociologie juridica
  • migratie
  • psihologie sociala

CUPRINS


MULŢUMIRI (pp. 9-10)

ABSTRACT (pp. 11-14)

GLOSAR (pp. 15-16)

INTRODUCERE (pp. 17-24)

AUTOINTERVIU (pp. 25-32)

CAPITOLUL I (pp. 33-80) – Familia transnaţională şi strategii de îngrijire a copiilor rămaşi acasă

Familia în aria socială a vieţii transnaţionale. Aspecte generale; Strategii de ocrotire prin prisma circulaţiei transnaţionale; Concluzii; Bibliografie.

CAPITOLUL II (pp. 81-114) – Măsuri legislative reglementate la nivel naţional pentru protecţia minorilor care au săvârşit fapte penale şi au părinţii plecaţi în străinătate

Rolul măsurilor legislative reglementate de românia pentru sprijinirea copiilor care se află la distanţă de părinţi; Modele explicative ale comportamentelor antisociale la minori şi măsuri de sancţionare şi protecţie; Concluzii; Bibliografie.

CAPITOLUL III (pp. 115-174) – Metodologia cercetării şi consideraţii etice în evaluarea realităţii care conduce la adoptarea comportamentului infracţional al minorilor proveniţi din familii transnaţionale

Cadrul metodologic al cercetării; Metode, tehnici şi instrumente folosite privind culegerea informaţiilor; Consideraţii etice ale cercetării sociologice; Teme abordate pentru analiza şi interpretarea datelor; Concluzii; Bibliografie.

CAPITOLUL IV (pp. 175-294) – Dimensiuni ale vieţii transnaţionale prin prisma analizei comportamentului antisocial al copiilor rămaşi acasă

Analiza datelor. Generalităţi; Practici parentale de îngrijire transnaţională în cazul copiilor rămaşi în ţara de origine în urma migraţiei părinţilor; Legătura dintre migraţia părinţilor şi comportamentul infracţional al minorilor care au părinţii plecaţi în străinătate şi implicaţii de reabilitare; Strategii de coping adoptate de minorii rămaşi acasă în contextul migraţiei părinţilor; Concluzii.

CONCLUZIILE LUCRĂRII (pp. 295-330)

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ (pp. 331-324)

Author: Editura LUMEN