Studii de sociopsihologia transportului în comun – Manuela RUSU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen transport wp

STUDII DE SOCIOPSIHOLOGIA TRANSPORTULUI ÎN COMUN

Manuela RUSU

LUMEN – Copyright © 2005 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 123         

LIMBA: Română

ISBN: 973-7766-38-5

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ  ÎN ROMÂNIA PRIN: edituralumen.ro, biblios.ro, okazii.ro,

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

În rețeaua generală a transporturilor, o pondere apreciabilă revine transporturilor auto care, după unanima apreciere a specialiătilor, vor cunoaște o dezvoltare rapidă în deceniile următoare. Acest lucru va duce la înmulțirea arterelor de circulație, la cre[terea frecvenței autovehiculelor pe unitate de timp și la diversificarea tipurilor de automobile. Pe de altă parte, vor apărea noi probleme în asigurarea securității, organizării și dirijării circulației, dar și în selecția și formarea persoanelor implicate în transportul auto. Prin urmare, un rol esențial revine psihologiei aplicate în transporturi, atât la nivel de cercetare, cât și prin includerea criteriilor de ordin psihologic în rezolvarea diferitelor probleme. În contextul general al afirmațiilor de mai sus, lucrarea de față constituie – la modul particular – o cercetare pilot în domeniul psihologiei aplicate în transportul rutier, lucrare ce se bazează pe o solidă și extrem de bogată bibliografie. (Conf. univ. dr. Mihai Hohn)


Domenii de interes:

  • psihologie
  • sociologie
  • transport de persoane

ACEASTĂ CARTE A FOST CITATĂ ÎN URMĂTOARELE LUCRĂRI


Author: Editura Științifică LUMEN