Stilul indirect liber in proza lui Vasile Voiculescu – Claudia Ileana SPINEANU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen SPINEANU Stilul

STILUL INDIRECT LIBER IN PROZA LUI VASILE VOICULESCU

Claudia Ileana SPINEANU

LUMEN – Copyright © 2009 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 108          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-132-2

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro, Libraria virtuala LUMEN, Librariaeminescu.ro, Karte.ro

CUMPARA IN STRAINATATE PRIN: Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.ca, Amazon.es, Amazon.de, Amazon.it

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Biografia unui autor poate adeseori constitui un punct de plecare pentru cei care îi studiază opera. Uneori detectabile, alteori nu, datele oferite de viaţa lui socială şi culturală reprezintă o posibilă prismă a unei interpretări adecvate. Acest mod de abordare a operei literare presupune rezerve faţă de ideea autonomiei absolute a textului artistic (considerat doar din perspectiva receptării şi rupt de contextul în care a luat fiinţă). Când stilistica apelează la biografia autorului, ea se apropie, inevitabil, de istoria şi critica literară. In cazul lui Vasile Voiculescu, biografia nu trebuie ignorată, întrucât ea constituie fondul profund al „imaginarului” său. Pornind de la Pârscovul natal, sat de pe Valea Buzăului, ce găzduia într-o noapte de toamnă a anului 1884 (27 noiembrie, după actul de naştere) „ivirea în lumină” a unui mare pot, prozator şi dramaturg român al secolului al XX-lea, vom regăsi numeroase corespondenţe cu lumea satului imaginat în opera voiculesciană. Multe din personajele nuvelelor, chiar personajul romanului Zahei orbul, au corespondent în copilăria la care Voiculescu a făcut mereu apel de-a lungul întregii vieţi. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • studii literare
  • critica literara
  • Vasile Voiculescu
  • stil literar

CUPRINS


SIGLE ŞI ABREVIERI (pp. 9-10)

CAPITOLUL I (pp. 11-30) – Introducere în opera lui Vasile Voiculescu

Biografia: o cale de înţelegere a operei voiculesciene; Poezia, proza, dramaturgia: un raport de continuitate şi solidaritate.

CAPITOLUL II (pp. 31-42) – Abordare teoretică a stilului indirect liber

Abordare teoretică a stilului indirect liber în comparaţie cu stilurile direct şi indirect conjuncţional; Forme, funcţii şi valori expresive generale ale stilului indirect liber.

CAPITOLUL III (pp. 43-62) – Stilul indirect liber în naraţiunile voiculesciene

Reflecţiile personajelor; Reproducerea replicilor personajului; Comentariul colectiv; Comentariul autorului.

CAPITOLUL IV (pp. 63-100) – Caracterizare sintactică, lexicală şi intonaţională a stilului indirect liber în naraţiunile lui Vasile Voiculescu

Caracterizarea sintactică a SIL; Caracteristici lexicale; Caracteristici intonaţionale.

CONCLUZII (pp. 101-104)

BIBLIOGRAFIE (pp. 105-108)

Izvoare.


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARI


Author: Editura Științifică LUMEN