Statutul juridic al organizatiilor nonguvernamentale in democratiile constitutionale – Ciprian UNGUREANU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Csmall Organizatiilor nonguvernamentale UNGUREANU 2021 A5

STATUTUL JURIDIC AL ORGANIZATIILOR NONGUVERNAMENTALE IN DEMOCRATIILE CONSTITUTIONALE

Ciprian UNGUREANU

LUMEN – Copyright © 2021 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 235         LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-600-6

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

 

 

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Rezultatele investigaţiei realizate sînt benefice dezvoltării continue a teoriei societăţii civile şi a statului de drept, a democraţiei participative, a teoriei organizării şi funcţionării organizaţiilor neguvernamentale, precum şi a dreptului constituţional. Cartea reprezintă o sursă monografică pentru cercetătorii din domeniile dreptului public, preocupaţi de problema societăţii civile şi a organizaţiilor neguvernamentale, a mecanismului de realizare a interacţiunii dintre acestea şi stat. Rezultatele obţinute pot servi drept repere orientative în cercetarea ulterioară a problemei abordate; pot fi folosite în procesul didactic ca suport teoretic în cadrul cursurilor de specialitate. Ele vor contribui la amplificarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice privind fenomenul societăţii civile şi a rolului ONG-urilor în societatea democratică. (Autorul)


Domenii de interes:

  • organizatii nonguvernamentale
  • drept constitutional
  • stat de drept

Author: Editura Științifică LUMEN