Drept penal special – Vasile Pavaleanu

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Csmall Drept penal special PAVALEANU 2021 A5

DREPT PENAL SPECIAL

Vasile PAVALEANU

LUMEN – Copyright © 2021 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 1057         LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-601-4

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

 

 

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Elaborarea acestei lucrări reprezintă un demers ştiinţific şi rodul unei activităţi îndelungate ca magistrat şi profesor universitar în materia dreptului penal şi procesual penal, care s-a finalizat prin mai multe manuale şi cursuri universitare. La elaborarea cursului s-au avut în vedere lucrări de referinţă din dreptul intern şi din dreptul comparat, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a CEDO, a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi opiniile exprimate de specialişti în domeniu. Lucrarea se adresează studenţilor de la facultăţile de drept şi ştiinţe administrative, însă poate fi utilă şi pentru magistraţi, avocaţi şi alţi specialişti în domeniul dreptului. (Autorul)


Domenii de interes:

  • drept penal special
  • infractiuni
  • drept penal comparat

Author: Editura Științifică LUMEN