Metafizica cuantica – Antonio SANDU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen metafizica cuantica

METAFIZICA CUANTICA

Antonio SANDU

LUMEN – Copyright © 2008 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 128          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-035-6

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro, Anticariat-unu.ro, Libraria virtuala LUMEN

CUMPARA IN STRAINATATE PRIN: Amazon.es, Mesageria.md

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Filosofia contemporană, după ce ştiinţa a făcut loc indeterminării şi posibilului în cunoaştere, ar trebui să recupereze gnoseologic misterul. Misterul îl înţelegem nu doar ca pe o limitare a cunoaşterii în sensul unei cenzuri transcendente, ci şi ca pe o deschidere creatoare în faţa infinitului. Metafizica şi spiritul ştiinţific sunt două dimensiuni ale cunoaşterii care împreună cu religiosul, misticul şi artisticul ar trebui să deschidă calea printr-o superpoziţie creatoare către cunoaşterea unică holistă. Această perspectivă holist- umanistă ar putea să întemeieze ştiinţa în secolul XXI. Metafizica cuantică, poate prelua, anumite concepte, pe care să le dezvolte şi integreze într-o proprie viziune transdisciplinară, conceptul de transcendent, care în mod necesar asociat celui de subiect cunoscător, transepistemic. Regândirea realului în termenii posibilităţii de existenţă şi a unei probabilităţi de a fi, deschide în spaţiul culturii jocul libertăţii variantelor. Dacă ontologic pisica lui Schrodinger poate fi cu un anumit grad de probabilitate vie, moartă, vie- nevie, moartă, nemoartă în acelaşi timp spaţiul culturii se deschide în faţa alterităţii. (Autorul)


Domenii de interes:

  • filosofie
  • metafizica
  • creationism stiintific
  • modele culturale

CUPRINS


CAPITOLUL I (pp. 7-22) – Resemnificarea lumilor posibile

Recuperarea modelelor.

CAPITOLUL II (pp. 23-62) – Modele de metafizici cuantice

David Bohm – modelul plenitudinii holografice; Ben Goertzel. Teoria liberului arbitru în multiversul virtual; Mark Germine. Modelul minții unice; Marks Tarlow. Dinamica fractalică a conştiinței; Victor Stenger. Cosmologii subiectiviste; Tipler. Principiul antropic şi fizica nemuririi; Istorii imaginare şi principiul antropic; Gnoza de la Princeton ca neopanteism; Richard Healey. Teoria cauzalității cuantice; Non localitatea şi teleportarea cuantică; Dumnezeu joacă zaruri; Stanislav Grof. Modelul holotropic al conştiinței; Hugh Everett. Teoria istoriilor consistente; Mihai Drăgănescu. Ortofizica; Ştefan Odobleja. Psihologia consonantistă; Traian D. Stănciulescu Modelul Universului ciorchine; Metafizica cuantică o posibilă direcție a discursului transmodern.

CAPITOLUL III (pp. 63-86) – Probabilitatea de existență

Legea cauzalității cuantice; Valoarea metafizică a forțelor fundamentale; Câteva considerații asupra spațialității din perspective metafizicii cuantice; O lume pentru fiecare.

CAPITOLUL IV (pp. 87-92) – Creaționismul ştiințific vs. Selecție naturală a Universurilor

CAPITOLUL V (pp. 93-116) – Limite ale modelului transcultural

BIBLIOGRAFIE (pp. 117-126)


MASS MEDIA SI SOCIAL MEDIA


ANTONIO SANDU: VIRTUALIZAREA SPAȚIULUI SOCIAL DIN PERSPECTIVA METAFIZICII CUANTICE

Descriere:

Se trece în revistă ideea de virtual ca și construct noetic, relația dintre construcția socială a realității și virtualizarea spațiului social. Sunt prezentate perspective filosofice platoniciene, aristotelice și carteziene asupra relației dintre ideal și substanțial. Despre virtualizarea spațiului virtual ca interacțiune noetică ideală. Ousia, ipostasis și persona


DESPRE AUTOR


 

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza antonio sanduPROF UNIV. DR. HABIL. ANTONIO SANDU este cercetător coordonator al Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, cadru didactic în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonator de doctorate în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, directorul Editurii LUMEN şi preşedintele Asociaţiei LUMEN, autor, coautor sau coordonator a peste 40 de volume şi autor sau coautor a peste 150 de articole ştiinţifice în domeniul sociologiei, filosofiei, justiției restaurative, eticii aplicate, asistenței sociale etc. Contribuția originală a activității științifice a autorului pornește de la construcția socială a realității și construcționismului social, așa cum se prezintă acestea din perspectivă semiologică. Prof. Antonio Sandu analizează construcția socială a realității dezvoltând propria versiune a construcționismului social, care operează la intersecția dintre paradigma constructivistă și teoria acțiunii comunicative.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN