Logica si teoria argumentarii. Curs universitar – Antonio SANDU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Antonio Sandu Logica si teoria argumentarii 973 166 303 7 785334233415

LOGICA SI TEORIA ARGUMENTARII. CURS UNIVERSITAR

Antonio SANDU

LUMEN – Copyright © 2012 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 153         

LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-303-6

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ  ÎN ROMÂNIA PRIN: Edituralumen.roEmag.roLibrariaeminescu.roPortokal.ro, elefant.ro, emag.ro, libris.ro

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Logica este ştiinţa care dă seama de structurile corecte ale gândirii. Adevărul logic nu este unul al corespondenţei dintre limbaj şi realitate, ci unul al coerenţei formale. Termenul de logică provine din grecescul logos care avea semnificaţia de cuvânt dar şi raţiune, ulterior căpătând şi sensul de discurs. Logica este ştiinţa gândirii corecte. Ea se apropie în acest sens de matematică, ambele analizând relaţiile dintre structuri formale (conceptuale sau simbolice) fără a se interesa de realitatea empirică. (Autorul)


Domenii de interes:

  • filosofie
  • logica
  • teoria argumentarii

CUPRINS


CAPITOLUL I (pp. 9-10) – Introducere în logică

CAPITOLUL II (pp. 11-17) – Legile fundamentale ale logicii formale: principiul identităţii, principiul noncontradicţiei, principiul terţului exclus, principiul raţiunii suficiente

CAPITOLUL III (pp. 18-32) – Raporturile de intensiune/extensiune între termeni: identitate, incluziune, intersectare, contradicţie, contrarietate

Definiţia, şi tipurile de definiţii; Clasificare şi tipurile de clasificare; regulile de corectitudine în clasificare; Raporturi între termeni.

CAPITOLUL IV (pp. 33-40) – Propoziţii (categorice)

Structura demonstraţiei logice: teza, certitudinile, definiţiile, axiomele, enunţurile validate anterior.

CAPITOLUL V (pp. 41-43) – Silogismul

Raţionamente valide/nevalide în practica argumentării.

CAPITOLUL VI (pp. 44-53) – Raţionamentele inductive sau metoda de cercetare inductivă a relaţiei cauzale dintre fenomene

Inferenţele nedeductive.

CAPITOLUL VII (pp. 54-58) – Argumentarea şi caracteristicile ei

CAPITOLUL VIII (pp. 59-89) – Elaborarea unui text argumentativ

Aplicaţii ale teoriei argumentării. Elaborarea unei teze, lucrări de cercetare, eseu, articol ştiinţific; Conţinutul unui articol, eseu, teză; Corpul principal al articolului ştiinţific; Particularităţi ale articolului teoretic (eseu argumentativ).

CAPITOLUL IX (pp. 90-94) – Construcţia unui text neargumentativ

Comunicatul de presă.

CAPITOLUL X (pp. 95-117) – Logicile modale

CAPITOLUL XI (pp. 118-130) –  Teoria construcţionistă a discursului

Despre transa de consens; Teoria adevărului consensual.

BIBLIOGRAFIE (pp. 131-138)

ANEXĂ (pp. 139-151)


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARI


Zait, D., & Spalanzani, A. (2009). La recherche en management et en économie: repères épistémologiques et méthodologiques. Editions L’Harmattan.

Macovei, D. (2013). Termenii ecologici: clasificări şi raporturi logice. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice), 10(70). 43-46.

Petrescu, I. (2019). NECESSITY OF LOGIC USE IN MANAGERIAL RESEARCH. Review of General Management, Volume 29, Issue 1, Year 2019, 5-10.


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza antonio sanduPROF UNIV. DR. HABIL. ANTONIO SANDU este cercetător coordonator al Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, cadru didactic în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonator de doctorate în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, directorul Editurii LUMEN şi preşedintele Asociaţiei LUMEN, autor, coautor sau coordonator a peste 40 de volume şi autor sau coautor a peste 150 de articole ştiinţifice în domeniul sociologiei, filosofiei, justiției restaurative, eticii aplicate, asistenței sociale etc. Contribuția originală a activității științifice a autorului pornește de la construcția socială a realității și construcționismului social, așa cum se prezintă acestea din perspectivă semiologică. Prof. Antonio Sandu analizează construcția socială a realității dezvoltând propria versiune a construcționismului social, care operează la intersecția dintre paradigma constructivistă și teoria acțiunii comunicative.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN