Evaziunea fiscală între legalitate și infracțiune – Nadia Cerasela ANIȚEI, Roxana Elena LAZĂR

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen evaziunea

EVAZIUNEA FISCALĂ ÎNTRE LEGALITATE ŞI INFRACŢIUNE

Nadia Cerasela ANIŢEI, Roxana Elena LAZĂR

LUMEN – Copyright © 2014 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 210          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-386-9

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ ÎN ROMÂNIA PRIN: Librăria Virtuală, Librarie.net, Emag.ro

CUMPĂRĂ ÎN STRĂINĂTATE PRIN: amazon.com, amazon.de, amazon.fr, amazon.es, amazon.co.uk, amazon.ca, amazon.in, amazon.sg, amazon.ae, amazon.co.jp, walmart.com, bokus.com

VIZUALIZEAZĂ CARTEA pe Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Modernizarea vieții, în general, și a celei economice, în special, au condus la o renovare a infracționalității, la o adaptare a criminalității la cotidian. Infracțiunile patrimoniale clasice (furturi din banci etc.) și-au pierdut din actualitate, asistând în prezent la o sofisticare a criminalității economice, una dintre noile forme pe care aceasta le imbracă fiind evaziunea economică. Universalitatea fenomenului evazionist se explică prin extinderea acestuia la toate tipurile de societăți și la toate clasele sociale. Vechimea evaziunii fiscale este legată de însăși apariția impozitelor și a taxelor. Fenomen complex, care apare ca un răspuns al contribuabilului în raport de acțiunea de constrângere a statului, evaziunea fiscală reprezintă un subiect disputat în egală măsură în științele juridice, cât și în economie, pliindu-se pe ramura recentă a dreptului economic. (Autoarele)


Domenii de interes:

  • evaziune fiscală
  • drept fiscal
  • paradisuri fiscale
  • fiscalitate în Uniunea Europeană
  • organisme fiscale internaţionale

CUPRINS


CUVÂNT ÎNAINTE(pp. 11-20)

Unitatea  şi,  în  acelaşi  timp,  nota  de  originalitate  a lucrării, rezultă din conjuncţia a două elemente: pe de o parte, se acordă atenţie aspectelor clasice, iar pe de altă parte, îşi face loc, cu argumente pertinente, perspectiva modernă, europeană, asupra temei. (Prof. univ. dr. Silvia Cristea-Condor – Academia de Studii Economice, București – Cuvânt înainte)

CAPITOLUL I (pp. 21-30) – Noţiuni generale despre criminalitatea economico-financiară
Teorii privind criminalitatea economico-financiară.

CAPITOLUL II (pp. 31-44) – Evaziunea fiscală. abordare teoretică
Clasificarea evaziunii fiscale; Cauzele evaziunii fiscale.

CAPITOLUL III (pp. 45-94) – Paradisurile fiscale
Paradisurile fiscale şi activităţile „offshore”; Companiile offshore în paradisurile fiscale; Paradisurile fiscale în Europa şi în afara Europei.

CAPITOLUL IV (pp. 95-124) – Evaziunea fiscală în România
Cronologia reglementărilor privind evaziunea fiscală în România; Cauzele evaziunii fiscale în România; Evaziunea fiscală – elemente definitorii, forme şi sfera de reglementare.

CAPITOLUL V (pp. 125-154) – Evaziunea fiscală şi Uniunea Europeană
Asimilarea aquis-ului comunitar în materie de evaziune fiscală – condiţie necesară pentru integrarea României în Uniunea Europeană; Politica statelor membre U.E. în domeniul evaziunii fiscale; Combaterea evaziunii fiscale la nivelul U.E.

CAPITOLUL VI (pp. 155-162) – Evaziunea fiscală internaţională
FATCA – pas în lupta împotriva evaziunii fiscale internaţionale.

CAPITOLUL VII (pp. 163-182) – Organizaţii cu atribuţii în depistarea faptelor de evaziune fiscală la nivel european şi la nivel naţional
Oficiul European de Luptă Antifraudă; Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.

CAPITOLUL VIII (pp. 183-198) – Evaziunea fiscală şi creşterea economică
Efectele şi combaterea evaziunii fiscale.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (pp. 199-208)


EVENIMENTE ŞI RECENZII


RECENZIE

PROF. UNIV. DR. SILVIA CRISTEA-CONDOR – Academia de Studii Economice, București – REVIEW of the book: „Evaziunea fiscala intre legalitate si infractiune”/ “Tax evasion between law and crime”, Written by Nadia Cerasela Aniţei and Roxana Elena Lazar (Lumen Publishing House, Iasi, 2013), Jurnalul de studii juridice, vol. VIII, nr. 3-4/2013, pp. 181-182.

A work with interdisciplinary approaches from the juridical sphere, from the sphere of economics, sociology and psychology. The work focuses on significant issues: the definition of tax evasion, various tax classifications of tax evasion, delineation of the legal tax evasion from the offense bearing the same name, tax havens, comparative approaches of tax evasion in EU Member States, authorities responsible for combating tax evasion (European Anti-Fraud Office, Department of Anti-Fraud, General Directorate for Tax Anti-fraud of the National Agency for Fiscal Administration – a newly formed structure in Romania ), reflection of tax evasion in the economic growth in various European countries. The unity, and at the same time, the original touch of the work results from the conjunction of two elements: on the one hand, attention is paid to the classical aspects, and on the other hand, the modern, European view on the topic makes its way, accompanied by pertinent arguments.

Vezi detalii…


LANSARE DE CARTE

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen colectia juridica afis lansare colectie

ORGANIZATORI: Editura Științifică LUMEN

INVITAȚI: prof. univ. dr. Antonio SANDU – editor, prof. univ. dr. Nadia Cerasela ANIŢEI- Universitatea Dunarea de Jos din Galati; conf. univ. dr. Roxana LAZAR – Universitatea Petre Andrei, Iaşi;

MODERATOR: dr. Ana FRUNZĂ – Departament PR Editura Științifică LUMEN

VENUE: Agora EX LIBRIS I – La Fantana, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0, 15 martie 2014, la ora 15:00

 

 


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARIPUTETI CITI ACEASTA CARTE IN URMATOARELE BILIOTECI


  1. Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, România 
  2. Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara 
  3. Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău 

DESPRE AUTORI


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen POZA NADIA ANITEI

PROF. UNIV. DR. NADIA CERASELA ANIŢEI (DARIESCU) este cadru didactic în cadrul Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Avocat în Baroul Iași, membru în comitetul științific și recenzor al Editurii LUMEN, redactor șef al revistei Journal of Legal Studies, publicată de Editura Științifică LUMEN, membră a ARACIS București și a Centrului European de Drepturile Omului, președinte și fondator al Asociației Internaținale de Drept și Științe Conexe. Autoare a peste 17 monografii, 9 cursuri științifice cu profil didactic și 80 de articole științifice, Nadia Cerasela Aniței este unul dintre cei mai vechi și mai prolifici autori ai Editurii LUMEN.

Vezi detalii…

 

 

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen roxana lazar

CONF. UNIV. DR. ROXANA ELENA LAZĂR este cadru didactic la Universitatea ,,Petre Andrei” din Iaşi şi avocat în Baroul Iaşi începând cu anul 2003. Este licenţiată în ştiinţe juridice la Universitatea ,,Al. I. Cuza” din Iaşi şi are un master în studii europene, obţinut la aceeaşi universitate. Este doctor în  domeniul economie şi afaceri internaţionale, cu teza de doctorat „Inserţia României în europiaţa cercetării, dezvoltării, inovării”, susţinută în cadrul Universităţii ,,Al. I. Cuza” din Iaşi, în anul 2012. Este autoare a peste 40 de articole de specialitate în domeniul dreptului financiar-fiscal şi membră a colectivului de redacţie al Jurnalului de Studii Juridice.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN