Roxana Elena LAZĂR

CONF. UNIV. DR. ROXANA ELENA LAZĂR este cadru didactic la Universitatea ,,Petre Andrei” din Iaşi şi avocat în Baroul Iaşi începând cu anul 2003. Este licenţiată în ştiinţe juridice la Universitatea ,,Al. I. Cuza” din Iaşi şi are un master în studii europene, obţinut la aceeaşi universitate. Este doctor în  domeniul economie şi afaceri internaţionale, cu teza de doctorat „Inserţia României în europiaţa cercetării, dezvoltării, inovării”, susţinută în cadrul Universităţii ,,Al. I. Cuza” din Iaşi, în anul 2012. Este autoare a peste 40 de articole de specialitate în domeniul dreptului financiar-fiscal şi membră a colectivului de redacţie al Jurnalului de Studii Juridice.

A publicat la Editura Lumen: