Etica si deontologie profesionala (editia I-a) – Antonio SANDU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 65 Sandu

ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA (editia I-a)

Antonio SANDU

LUMEN – Copyright © 2012 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 264         

LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-302-9

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro, Emag.ro, Libris.ro, Elefant.ro, Libraria virtuala LUMEN, Librariaeminescu.ro

CUMPĂRĂ ÎN STRĂINĂTATE PRIN: amazon.com, amazon.de, amazon.fr, amazon.es, amazon.it, amazon.co.uk, amazon.ca,  abebooks.com, mesageria.md, iberlibro.com

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Volumul „Etica si deontologie profesionala” – autor Antonio Sandu, trateaza o serie de aspecte referitoare la etica si deontologie. Sunt prezentate: directii contemporane ale eticii aplicate, elemente constitutive ale eticii filosofice, concepte fundamentale in etica aplicata: responsabilitate, autonomie (auodeterminare), dreptate, justitie sociala, echitate, directii filosofice in definirea conceptului de autonomie, constructia sociala a legii si justitiei etc. (Editura Științifică LUMEN)


Domenii de interes:

  • etica aplicata
  • etica profesionala
  • deontologie profesionala

CUPRINS


CAPITOLUL I (pp. 9-32) – Etica şi deontologia profesională

Direcţii contemporane ale eticii aplicate; Etica Aplicată; Evaluarea etică a tehnologiilor; Bioetica; Etica cercetării ştiinţifice; Aristotel şi fondarea eticii virtuţii; Dimensiunea creştină a eticii; Max Weber despre etica protestantă şi spiritul capitalismului.

CAPITOLUL II (pp. 33-42) – Libertate şi necesitate. Excurs istoric

Eşecul discursului asupra libertăţii social- politice

CAPITOLUL III (pp. 43-48) – Teoria dezvoltării morale (L. Kohlberg)

CAPITOLUL IV (pp. 49-60) – Conştiinţa morală şi interacţiune socială. Relaţia drept-morală

Caracterul etic al legii şi controlul eticităţii

CAPITOLUL V (pp. 61-80) – Construcţia socială a legii şi justiţiei

Justiţie restaurativă. O nouă paradigmă (apreciativă); Context teoretic. Cele 4 filosofii penale; Originile paradigmei justiţiei restaurative; Probaţiune vs. Privare de libertate; Protecţia minorităţilor. Teoria acţiunii afirmative.

CAPITOLUL VI (pp. 81-90) – Teoriile contractului social

Platon ca precursor al teoriei contractului social; Contractul social în filosofia iluministă; Contractul social ca ieşire din starea naturală la Hobbes; Contractul social la John Locke; Montesquieu despre spiritul legilor; Autonomie şi raţiune practică la Immanuel Kant.

CAPITOLUL VII (pp. 91-98) – Curente etice contemporane

Teoria dreptăţii în opera lui John Rawls. Principiile justiţiei ca echitate (1921-2002); Eticile comunitariene.

CAPITOLUL VIII (pp. 99-112) – Concepte fundamentale în etica aplicată

Autonomia şi autorealizare la J. S. Mill; Echitate; Politicile Open Access ca echitate în distribuirea cunoaşterii; Dreptatea; Responsabilitate.

CAPITOLUL IX (pp. 113-124) – Principii ale eticii responsabilităţii sociale

Responsabilitatea etică a companiilor; ONG-urile şi responsabilitatea social.

CAPITOLUL X (pp. 125-144) – Cultura etică factor de optimizare a activităţii profesionale

Cei 4 D ai Anchetei Apreciative.

CAPITOLUL XI (pp. 145-168) – Standarde etice în practica profesională. Codurile de etică

Reglementări ale conduitei etice a magistraţilor; Activitatea grupului de investigaţie apreciativă.

CAPITOLUL XII (pp. 169-172) – Auditul de etică

CAPITOLUL XIII (pp. 173-186) – Consilierea de etică

Consilierea de etică, cadre specifice ale situaţiei româneşti

CAPITOLUL XIV (pp. 187-202) – Supervizarea de etică

Supervizarea etică; Supervizarea ca dezvoltare profesionala. Dimensiunea etică; Principii etice în supervizarea serviciilor sociale.

CAPITOLUL XV (pp. 203-208) – Elemente de bioetică

Reproducerea umană medical asistată; Clonarea. Perspective etice.

CAPITOLUL XVI (pp. 209-220) – Antropologie medicală şi etno-etică

Obiectul şi direcţiile de studiu al antropologiei medicale; Etnomedicina domeniu privilegiat al antropologiei medicale; De la antropologia culturală la etno-etică; Dimensiunea cultural-senzitivă a programelor de sănătate destinate membrilor comunităţilor multiculturale; Particularităţi ale cercetării de etno-medicină şi etnoetică în comunitatea rroma.

CAPITOLUL XVII (pp. 221-238) – Julian Săvulescu, alegerile controversate şi Transumanismul etic

Premise filosofice ale înţelegerii conceptului de autonomie; Conceptul de autonomie în viziunea lui Julian Săvulescu; Între Superman şi Supermouse sau zorii eliberării biologice; Principiul binefacerii procreative; Eutanasia şi donarea de organe; Taxonomia alegerilor controversate; Limitele respectului faţă de autonomia indivizilor.

BIBLIOGRAFIE (pp. 239-262)


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARIDESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza antonio sanduPROF UNIV. DR. HABIL. ANTONIO SANDUeste cercetător coordonator al Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, cadru didactic în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonator de doctorate în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, directorul Editurii LUMEN şi preşedintele Asociaţiei LUMEN, autor, coautor sau coordonator a peste 40 de volume şi autor sau coautor a peste 150 de articole ştiinţifice în domeniul sociologiei, filosofiei, justiției restaurative, eticii aplicate, asistenței sociale etc. Contribuția originală a activității științifice a autorului pornește de la construcția socială a realității și construcționismului social, așa cum se prezintă acestea din perspectivă semiologică. Prof. Antonio Sandu analizează construcția socială a realității dezvoltând propria versiune a construcționismului social, care operează la intersecția dintre paradigma constructivistă și teoria acțiunii comunicative.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN