Elemente de drept internaţional – Dumitriţa Nicoleta FLOREA

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen elemente

ELEMENTE DE DREPT INTERNAŢIONAL

Dumitriţa Nicoleta FLOREA

LUMEN – Copyright © 2017 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 368          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-470-5

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.rolibrarie.net, Emag, emag.ro, carturescu.ro, elefant.ro

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Autorul a cercetat, a selectat şi a interpretat un număr mare de lucrări, studii, articole şi traduceri preexistente, semnate de autori şi specialişti în domeniu, dar şi de personalităţi europene în materie. Lucrarea prezintă elemente de noutate aduse de Noul Cod civil român, precum şi constantele doctrinare. Construcţia lucrării se bazează pe studierea unor cercetări reprezentative în domeniu ale unor autori consacraţi, cum ar fi Dumitru Mazilu, Ion P. Filipescu, Sergiu Deleanu, P. Lagarde, H. Batiffol, P. Mayer şi alţii.

Lucrarea işi propune o abordare complexă, problematică în discuţie este analizată din toate unghiurile posibile, cu ample referinţe practice, cautând soluţii pertinente şi argumentate. Bibliografia folosită este cuprinzătoare, formată atât din surse externe, cât şi din surse interne, precum lucrările unor autori cunoscuţi, renumiţi în domeniu. Bibliografia asigură referinţe utile în procesul învăţării. Cartea este rezultatul unei cercetări minuţioase.


Domenii de interes:

  • drept internaţional public
  • drept internaţional privat
  • dreptul tratatelor
  • condiţia juridică a străinilor

CUPRINS


PARTEA I – ELEMENTE DE DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC

CAPITOLUL I (pp. 13-36) – Noţiunea şi trǎsǎturile caracteristice ale dreptului internaţional
Obiectul de reglementare şi fundamentul juridic al dreptului internaţional public, Delimitarea dreptului internaţional public.

CAPITOLUL II (pp. 37-56) – Izvoarele şi codificarea dreptului internaţional
Tratatul internaţional, Cutuma internaţională; Principiile generale de drept; Jurisprudenţa; Doctrina dreptului internaţional; Echitatea; Codificarea dreptului internaţional.

CAPITOLUL III (pp. 57-62) – Izvoare subsidiare şi mijloace auxiliare de determinare, interpretare şi dezvoltare ale dreptului internaţional public
Izvoare subsidiare ale dreptului internaţional public; Mijloace auxiliare de determinare ale dreptului internaţional public.

CAPITOLUL IV (pp. 63-88) – Tratatul – izvor principal de drept internaţional public
Trăsăturile tratatului; Clasificarea tratatelor; Elementele tratatului internaţional; Încheierea, intrarea în vigoare şi interpretarea tratatului internaţional.

CAPITOLUL V (pp. 89-118) – Subiectele dreptului internaţional public
Statul; Organizaţiile interguvernamentale; Popoarele sau naţiunile care luptă pentru independenţă; Omenirea – subiect al dreptului internaţional public.

CAPITOLUL VI (pp. 119-136) – Recunoaşterea internaţională
Recunoaşterea internaţională a statelor, a guvernelor, a mişcărilor de eliberare naţională, Succesiunea statelor; Statele neutre.

CAPITOLUL VII (pp. 137-152) – Răspunderea în dreptul internaţional
Fundamentul răspunderii; Tipuri de obligaţii a căror încălcare generează răspunderea statelor; Problema prejudiciului; Consecinţele răspunderii; Probleme speciale ale consecinţelor răspunderii; Dreptul la reparare sau la despăgubiri.

CAPITOLUL VIII (pp. 153-166) – Principiile fundamentale ale dreptului internaţional public
Definiţia şi trăsăturile principiilor fundamentale ale dreptului internaţional public; Principiile fundamentale ale dreptului internaţional consacrate în Carta O.N.U.

PARTEA A II-A – ELEMENTE DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT

CAPITOLUL I (pp. 170-196) – Noţiunea şi caracterele raportului juridic cu elemente de extraneitate
Conflictul de legi; Conflictul de jurisdicţii.

CAPITOLUL II (pp. 197-216) – Calificarea, retrimiterea şi ordinea publică în dreptul internaţional privat
Calificarea; Retrimiterea.

CAPITOLUL III (pp. 217-226) – Aplicarea dreptului străin
Stabilirea conţinutului legii străine.

CAPITOLUL IV (pp. 227-260) – Condiţia juridică a străinilor
Legătura dintre condiţia juridică a străinului şi conflictul de legi; Formele condiţiei juridice a străinului.

CAPITOLUL V (pp. 261-292) – Familia în dreptul internaţional privat
Reglementarea raporturilor de familie; Nulitatea şi legea aplicabilă în acest domeniu; Desfacerea căsătoriei prin divorţ. Separaţia de corp; Filiaţia.

CAPITOLUL VI (pp. 293-300) – Regimul juridic al bunurilor în dreptul internaţional privat
Regula aplicării legii locului şi ţării bunului în statutul real; Domeniul de aplicare al legii statutului real.

CAPITOLUL VII (pp. 301-310) – Succesiunea
Legea aplicabilă moştenirii; Domeniul de aplicare a legii succesorale; Transmiterea moştenirii.

CAPITOLUL VIII (pp. 311-356) – Contractul în dreptul internaţional privat
Noţiunea şi istoricul autonomiei de voinţă; Libertatea contractuală şi autonomia de voinţă; Limitele principiului „Lex voluntatis; Desemnarea unei legi cu care contractul nu are nici o legătură; Domeniile sustrase principiului autonomiei de voinţă.

ADDENDA (pp. 357-358)

BIBLIOGRAFIE (pp. 359-367)


EVENIMENTE


LANSARE DE CARTE

ORGANIZATOR: Editura Științifică LUMEN

AUTOR: Dumitriţa Nicoleta FLOREA

INVITAȚI: prof. univ. dr. Antonio SANDU – Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. Aurora CIUCĂ – Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, conf. univ. dr. Camelia IGNĂTESCU – Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava

MODERATOR: dr. Ana FRUNZĂ – Departament PR Editura Științifică LUMEN

VENUE: Târgul de Cărţi şi Arte Frumoase Arca lui Gutenberg, Palas Mall, Iaşi, spaţiul de evenimente nivel 0, vineri, 6 octombrie 2017, ora 14.30

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 22089600 1542243209203178 4902998794418266906 n


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Dumitrita Florea

LECT. UNIV. DR. DUMITRIŢA NICOLETA FLOREA s-a născut în anul 1975 la Vatra Dornei, România, este om de litere, filolog la bază, absolventă a două facultăţi, de administraţie publică şi de drept. Deţine un master in managementul administraţiei europene şi este doctor în drept, specializarea drept internaţional şi european public. A publicat peste 50 de articole de specialitate în decursul carierei sale de cadru didactic la Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, unde activează de 18 ani.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN