Drept international public – Dumitrita Nicoleta FLOREA

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen BT1 cover DIP FLOREA A5 ISBN

DREPT INTERNATIONAL PUBLIC

Dumitriţa Nicoleta FLOREA

LUMEN – Copyright © 2017 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 422          LIMBA: Română

ISBN:  9789731664712

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ ÎN ROMÂNIA PRIN: Edituralumen.ro, librarie.net, Emag.ro, emag.ro, elefant.ro, ujmag.ro

CUMPĂRĂ ÎN STRĂINĂTATE PRIN: amazon.com, amazon.de, amazon.fr, amazon.es, amazon.it, amazon.co.uk, amazon.ca, amazon.sg, amazon.ae.

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Lucrarea Drept international public se doreste a fi un produs destinat unei colectivitati unite prin idealuri, valente comune, preocupari pentru cunoastere si stiinta. Dreptul international public este o ramura a stiintei dreptului si acest material este o sursa de idei, generatoare de creatie, un bun spiritual, daca vreti, un ansamblu de drepturi si obligatii specifice disciplinei, o enumerare a unor institutii specifice care evidentiaza valori stiintifice si culturale.


Domenii de interes:

  • drept internaţional public
  • dreptul tratatelor
  • raspunderea in dreptul international

CUPRINS


CAPITOLUL I (pp. 9-40) – Noţiunea şi trǎsǎturile caracteristice ale dreptului internaţional

Obiectul de reglementare al dreptului internaţional public; Fundamentul juridic al dreptului internaţional; Dreptul internaţional şi morala; Dreptul internaţional şi politica externă a statelor; Dreptul internaţional public şi dreptul internaţional privat; Dreptul internaţional şi dreptul intern; Definiţia dreptului internaţional public.

CAPITOLUL II (pp. 41-72) – Geneza şi evoluţia dreptului internaţional public

Dreptul internaţional în perioada antichităţii; Dreptul internaţional în perioada feudalismului; Dreptul internaţional în perioada modernă şi contemporană.

CAPITOLUL III (pp. 73-106) – Izvoarele şi codificarea dreptului internaţional

Noţiunea de izvor al dreptului internaţional; Tratatul internaţional; Cutuma internaţională; Principiile generale de drept; Jurisprudenţa; Doctrina dreptului internaţional; Echitatea; Codificarea dreptului internaţional.

CAPITOLUL IV (pp. 107-112) – Izvoare subsidiare şi mijloace auxiliare de determinare, interpretare şi dezvoltare ale dreptului internaţional public

Izvoare subsidiare ale dreptului internaţional public; Mijloace auxiliare de determinare ale dreptului internaţional public.

CAPITOLUL V (pp. 113-126) – Principiile fundamentale ale dreptului internaţional public

Definiţia şi trăsăturile principiilor fundamentale ale dreptului internaţional public; Principiile fundamentale ale dreptului internaţional consacrate în Carta ONU.

CAPITOLUL VI (pp. 127-210) – Dreptul tratatelor. Tratatul – izvor principal de drept internaţional public

Trăsăturile tratatului; Clasificarea tratatelor; Elementele tratatului internaţional; Încheierea tratatului internaţional; Intrarea în vigoare; Forţa juridică a tratatelor faţă de părţi. Executarea tratatelor; Interpretarea tratatului internaţional; Aplicarea tratatelor în spaţiu şi timp.

CAPITOLUL VII (pp. 211-314) – Subiectele dreptului internaţional public

Noţiunea de subiect al dreptului internaţional public; Sistemul şi categoriile de subiecţi ai dreptului internaţional public contemporan: doctrină şi practică; Statul – subiect primar, principal creator, destinatar şi apărător al dreptului internaţional public; Organizaţiile interguvernamentale – subiecte derivate şi limitate ale dreptului internaţional public; Popoarele sau naţiunile care luptă pentru independenţă – subiecte limitate şi tranzitorii ale dreptului internaţional public; Omenirea – subiect al dreptului internaţional public.

CAPITOLUL VIII (pp. 315-330) – Recunoaşterea internaţională

Recunoaşterea internaţională a statelor; Recunoaşterea internaţională a guvernelor; Recunoaşterea mişcărilor de eliberare naţională; Succesiunea statelor; Statele neutre.

CAPITOLUL IX (pp. 331-374) – Răspunderea în dreptul internaţional

Răspunderea internaţională a statelor; Fundamentul răspunderii; Tipuri de obligaţii; Problema prejudiciului; Consecinţele răspunderii; Probleme speciale ale consecinţelor răspunderii; Dreptul la reparare sau la despăgubiri.

ANEXĂ (pp. 375-414)

BIBLIOGRAFIE (pp. 415-420)


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Dumitrita Florea

LECT. UNIV. DR. DUMITRIŢA NICOLETA FLOREA s-a născut în anul 1975 la Vatra Dornei, România, este om de litere, filolog la bază, absolventă a două facultăţi, de administraţie publică şi de drept. Deţine un master in managementul administraţiei europene şi este doctor în drept, specializarea drept internaţional şi european public. A publicat peste 50 de articole de specialitate în decursul carierei sale de cadru didactic la Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, unde activează de 18 ani.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN