Decizia financiara privind investitiile intreprinderii sub impactul politicilor bugetare – Mihaela DIACONU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen DIACONU Deciziile financiare

DECIZIA FINANCIARA PRIVIND INVESTITIILE INTREPRINDERII SUB IMPACTUL POLITICILOR BUGETARE

Mihaela DIACONU

LUMEN – Copyright © 2008 – CARTI IN AFARA COLECTIILOR

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 331          LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-064-6

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro, Librarie.net, Libraria virtuala LUMEN, price.ro, okazii.ro

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

În acord cu problematica vizată, în tratarea lucrării intitulată „Decizia financiară privind investiţiile întreprinderii sub impactul politicilor bugetare” pornim de la conturarea suportului conceptual aferent acesteia, respectiv a specificităţii procesului decizional privind investiţiile, cu latura sa financiară şi factorii implicaţi în adoptarea deciziilor, urmărind fixarea unor repere de ordin teoretic/doctrinar, indispensabile abordării ştiinţifice, înţelegerii şi interpretării corecte a raporturilor de intercondiţionare implicate, inclusiv prin prisma criteriilor de eficienţă a investiţiilor. Aprofundăm, în context, conexiunile procesului investiţional cu conţinutul politicilor fiscal-bugetare, care pot exercita, fie o acţiune de stimulare, fie una de inhibare a investiţiilor. Din această perspectivă, în lucrare dezvoltăm o analiză asupra premiselor şi implicaţiilor ce decurg din modalităţile de concepere şi aplicare a politicii bugetare, privind veniturile sau resursele şi cheltuielile, ce concretizează o investigaţie ştiinţifică într-un segment de rezonanţă şi interacţiune a finanţelor publice şi private, cu multiple conotaţii teoretice şi practice.  (Autoarea)


Domenii de interes:

  • decizie financiara
  • intreprindere
  • politici bugetare
  • investitii

CUPRINS


INTRODUCERE (pp. 9-14)

CAPITOLUL I (pp. 15-62) – Fundamentele deciziei financiare privind investițiile

Concepte şi teorii privind investițiile şi componenta lor financiară; Decizia financiară – componentă a procesului decizional privind investițiile.

CAPITOLUL II (pp. 63-168) – Opțiuni privind sursele de finanțare a investițiilor întreprinderii

Surse de finanțare a investițiilor întreprinderii; Teorii privind structura financiară a întreprinderii şi impactul lor asupra opțiunilor de finanțare a investițiilor; Resursele proprii pentru finanțarea investițiilor întreprinderii şi premisele formării lor; Împrumutul – resursă de finanțare a investițiilor întreprinderii; Leasingul – alternativă de finanțare a investițiilor întreprinderii; Factoringul – modalitate de finanțare a întreprinderii; Resursele atrase de la terți; Structura financiară optimă şi decizia de finanțare.

CAPITOLUL III (pp. 169-184) –  Abordări privind impactul politicilor bugetare asupra investițiilor în economie

Politica bugetară şi implicațiile sale privind investițiile şi activitatea economică; Abordări keynesiene privind implicarea politicii bugetare în sfera investițiilor; Abordări neoliberale privind implicarea politicilor bugetare în sfera investițiilor.

CAPITOLUL IV (pp. 185-286) – Politica resurselor bugetare şi impactul său asupra deciziei financiare privind investițiile întreprinderii

Premise ale influențării investițiilor prin politica resurselor bugetare; Opțiuni de politică a resurselor bugetare curente (fiscale) şi implicațiile lor asupra deciziilor financiare privind investițiile întreprinderii; Implicațiile ratelor medii şi marginale efective de impozite asupra deciziilor financiare privind investițiile; Aspecte aplicative ale incidenței ratelor medii şi marginale asupra deciziei de investiție

CAPITOLUL V (pp. 287-308) – Politica cheltuielilor bugetare şi impactul său asupra deciziei financiare privind investițiile întreprinderii

Premise ale influențării investițiilor prin politica cheltuielilor bugetare; Opțiuni de politică a cheltuielilor publice bugetare cu impact asupra deciziilor financiare privind investițiile întreprinderii.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (pp. 309-320)

ANEXE (pp. 321-329)


ACEASTĂ CARTE A FOST CITATĂ ÎN URMĂTOARELE LUCRĂRIDESPRE AUTOR


Mihaela DIACONU este Lector Doctor la Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor din Universitatea „Gheorghe Asachi” Iași. Printre materiile predate se numără: Macroeconomie, Finanțe și credit, Contabilitate, Management financiar, Managementul riscurilor antreprenoriale și Fundamentarea tehnico-economică a proiectelor.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN