Mihaela DIACONU

Mihaela DIACONU este Lector Doctor la Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor din Universitatea „Gheorghe Asachi” Iași. Printre materiile predate se numără: Macroeconomie, Finanțe și credit, Contabilitate, Management financiar, Managementul riscurilor antreprenoriale și Fundamentarea tehnico-economică a proiectelor. Din 2007 deține titlul de Doctor în Finanțe, acordat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Domeniile sale de interes includ managementul financiar al firmei, econometria inovării, analiza statistică multivariate și politici financiare guvernamentale. Este membru în comitetul științific și de redacție al mai multor reviste de specialitate și a publicat numeroase articole în jurnale prestigioase naționale și internaționale.

Vezi CV

ORCID ID

A publicat la Editura Lumen: