Conținutul și derularea contractului de vânzare-cumpărare internațională. Studiu de caz pe exemplul unei operațiuni de import direct – Ana MIHEI

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen continutul

CONŢINUTUL ŞI DERULAREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE INTERNAŢIONALĂ. STUDIU DE CAZ PE EXEMPLUL UNEI OPERAŢIUNI DE IMPORT DIRECT

Ana MIHEI

LUMEN – Copyright © 2010 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 170          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-202-2

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro, Librăria Virtuală, Librarie.net, emag.ro, oceanus.ro

CUMPĂRĂ ÎN STRĂINĂTATE PRIN: amazon.com, amazon.de, amazon.fr, amazon.es, amazon.it, amazon.co.uk, amazon.ca, amazon.ae

VIZUALIZEAZĂ CARTEA pe Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Lucrarea de faţă tratează tema elementară şi în acelaşi timp complexă a Contractului internaţional de vânzare – cumpărare de mărfuri. În ceea ce priveşte elementaritatea, aceasta se explică prin rolul pe care îl are contractul în activitatea comercială. Oricare ar fi obiectul tranzacţionat, la baza relaţiei de comerţ se află în mod cert o convenţie privată, constituită după anumite principii şi care reglementează atât aspectele juridice ale acesteia, cât şi pe cele economice. Cu alte cuvinte, contractul stabileşte obligaţiile particulare ale fiecărui agent economic implicat, menţionând în acelaşi timp sfera de răspundere pentru neîndeplinirea acestora. Rezultă de aici că nu se poate vorbi de comerţ fără contract şi nici de contract fără persoane calificate, care să asigure încheierea şi executarea conformă a acestuia. În condiţiile date, pe baza acestui raţionament, am considerat că stăpânirea conceptului şi conţinutului contractului atât ca act juridic, cât şi ca realitate economică este nu doar un atu, ci o cerinţă pentru integrarea profesională a unui absolvent de studii economice, motivând în acest fel alegerea temei anunţate. Pe cât de necesară şi aparent simplă, contractarea comercială – în particular la extern – este tot pe atât de complexă. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • dreptul comerţului internaţional
  • contractul de vânzare-cumpărare internaţională
  • izvoarele contractului internaţional de vânzare-cumpărare

CUPRINS

INTRODUCERE (pp. 9-12)

Lucrarea de faţă tratează tema elementară şi în acelaşi timp complexă „Contractul internaţional de vânzare-cumpărare de mărfuri”. În  ceea  ce  priveşte  elementaritatea,  aceasta  se explică prin rolul pe care îl are contractul în activitatea comercială. Pe cât de necesară şi aparent simplă, contractarea comercială – în particular la extern – este pe tot atât de complexă. Această caracteristică rezidă din totalitatea variabilelor de ordin economic, juridic şi cultural implicate în acest proces, şi toate acestea vor fi tratate în paginile următoare. (Autoarea)

CAPITOLUL I (pp. 13-46) – Definiţie şi reglementare
Caracterul internaţional al contractului de vânzare; Mediul judiciar.

CAPITOLUL II (pp. 47-74) – Încheierea contractului internaţional
Faza precontractuală; Negocierea contractului de vânzare-cumpărare; Încheierea propriu-zisă a contractului final.

CAPITOLUL III (pp. 75-148) – Conţinutul contractului internaţional
Delimitarea clauzelor în funcţie de sursă; Delimitarea clauzelor în funcţie de efectele juridice; Contractul de import de materii prime – studiu de caz pe S.C. Antibiotice S.A.

CAPITOLUL IV (pp. 149-167) – Derularea contractului internaţional
Principalele activităţi; Analiza profitabilităţii operaţiunii de import.

CONCLUZII (pp. 168-172)

BIBLIOGRAFIE (pp. 173-176)

ANEXE (pp. 177-190)


EVENIMENTE


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen colectia juridica afis lansare colectie

Editura Științifică LUMEN are plăcerea de a anunţa lansarea Colecţiei JURIDICA, eveniment organizat în cadrul Târgului Internaţional de Carte, Artă şi Muzică ,,Primăvara cărţilor la Iaşi”, ediţia XXII. Data lansării colecţiei este 14 martie 2014, ora 15.00, în locaţia Palas Mall, Iaşi, zona Agora EX LIBRIS. În cea de a treia zi de târg, Editura Științifică LUMEN propune cititorilor săi să ia contact cu cărţile de excepţie publicate în cadrul Colecţiei JURIDICA, între care volumul Conținutul și derularea contractului de vânzare-cumpărare internațională. Studiu de caz pe exemplul unei operațiuni de import direct, scris de Ana MIHEI.

Trecerea în revistă a volumelor considerate a fi cele mai importante ale colecţiei este un eveniment desfăşurat cu participarea Prof. univ. dr. Nadia ANIŢEI – Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, Conf. univ. dr. Roxana LAZĂR – Universitatea ,,Petre Andrei” din Iaşi, Prof. univ. dr. Antonio SANDU – Director Editura Științifică LUMEN şi Cerc. III dr. Ana Frunză – Departament PR Editura Științifică LUMEN.


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza autor 1ANA MIHEI este absolventă a Facultăţii de Drept şi a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a absolvit un master in specializarea comerţ internaţional şi este doctor în filosofie. A susţinut mai multe stafii de pregătire academică în străinătate, este fost cadru didactic asociat al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar în prezent ocupă funcţia de Change Requests Manager în cadrul unei firme private de consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN