Constructia sociala a profesiei de consilier de probatiune – Antonio SANDU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 71 Sandu

CONSTRUCTIA SOCIALA A PROFESIEI DE CONSILIER DE PROBATIUNE

Antonio SANDU

LUMEN – Copyright © 2017 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 237         

LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-498-9

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ  ÎN ROMÂNIA PRIN: Edituralumen.ro, Libraria virtuala LUMEN, Librarie.net ,emag.ro, elefant.ro, ujmag.ro

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Literatura de specialitate referitoare la construcția socială a practicii probațiunii – cu referire la sistemul britanic și la generabilizarea acestuia – argumentează necesitatea analizei perspectivei istorice atunci când se implementează noi standarde în ceea ce privește practica probațiunii, întrucât sistemele de probațiune sunt dependente de contextul istoric în care s-au dezvoltat și se dezvoltă. Comparația între sistemul american și cel britanic arată că cele două au evoluat diferit în funcție de semnificația termenului de făptuitor. Originea istorică dar și teoretică a diferitelor servicii de probațiune au impactat practica – ce se dorește a fi una științifică – ideologia profesională, și unifomizarea ofertei de servicii de probațiune. Perspectiva construcționistă conduce la ideea conform căreia schimbarea sistemică impusă administrativ. (Autorul)


Domenii de interes:

  • asistenta sociala
  • sociologie
  • constructionism social
  • consilier de probatiune

CUPRINS


CAPITOLUL I (pp. 5-40) – Perspectiva teoretică asupra construcției sociale a profesiei de consilier de probațiune

Paradigme teoretice și modele ideologice ale practicii probațiunii; Perspective teoretice în fundamentarea practicii serviciilor de probațiune în România și Republica Moldova; Metodologie.

CAPITOLUL II (pp. 41-160) – Axe ale construcţiei sociale a profesiei de consilier de probaţiune. Cercetare calitativă în zona de N-E a României și în Republica Moldova

Axa tematică I. Cadrul instrumental și instituțional; Axa tematică II. Dezvoltarea resurselor umane; Axa tematică III. Relația consilier de probațiune –persoane supravegheate; Axa tematică IV. Probațiunea centrată pe valori. Dimensiunea teoretico-ideologică a construcției sociale a profesiei de consilier de probațiune; Axa tematică V. Medierea victimă infractor; Elemente de validare a modelului. Microcercetarea: Perspective ale consilierilor de probațiune asupra practicii profesionale.

CAPITOLUL III (pp. 161-177) – Retributivitatea și percepția publică asupra sanțiunilor necustodiale. O cercetare în zona de N-E a României și în Republica Moldova

Ipotezele cercetării; Metodologie; Rezultate; Concluziile studiului Retributivitatea și percepția publică asupra sancțiunilor necustodiale. O cercetare în zona de N-E a României.

CAPITOLUL IV (pp. 178-202) – Un model teoretic asupra construcției sociale a probațiunii și implicațiile pentru construcțiaNpoliticilor publice referitoare la implementarea sancțiunilor necustodiale în N.-E.-ul României și în Republica Moldova

Dimensiunea epistemică și axiologică a constituirii Serviciilor de Probațiune în România și Republica Moldova; Propuneri de politici publice în sfera probațiunii și a justiției restaurative; Evaluarea nevoilor de formare în probațiune și în sfera justiției restaurative; Concluzii preliminare la modelul construcției sociale a probațiunii în România și Republica Moldova.

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI (pp. 203-206)

BIBLIOGRAFIE (pp. 207-235)


MASS MEDIA SI SOCIAL MEDIA


ELABORAREA RAPORTULUI DE CERCETARE Prelegere sustinuta de prof. univ. dr. Antonio Sandu

Pornind de a exemplificări din cuprinsul volumului „Construcția socială a profesiei de consiler de probațiune ”, autor Antonio Sandu, apărut la Editura Științifică Lumen (2017), au fost prezentate o serie de elemente specifice cu privire la elaborarea raportului de cecetare pentru cecetări calitative care utilizează Grounded Theory.


ANTONIO SANDU: CONSTRUCTIONISMUL SOCIAL

Curs online sustinut de Prof. Univ. Dr. Antonio Sandu: Introducere in sociologia administratiei publice – 2020. Unitatea de invatare # 2 : Elemente de istoria sociologiei Prelegerea nr. 2.6 – Constructionismul social Pachetul de curs poate fi achizitionat de pe site-ul www.edituralumen.ro sau de pe eMAG incepand cu luna octombrie 2020 – si contine, alaturi de toate inregistrarile aferente intregului curs, volumul “Introducere in sociologia administratiei publice” (suportul de curs) impreuna cu volumele aditionale cursului, ale aceluiasi autor: “Elemente de sociologie si logica” (EDP), “Elemente de sociologie. Sociologie generala. Sociologie juridica. Metodologia cercetarii sociale” (Tritonic), “Fundamente ale stiintelor sociale” (Lumen). Persoanele care doresc sa achizitioneze pachetul de curs complet vor beneficia de doua ore de consultatii online cu autorul cursului si de asemenea de un modul de testare online. Pentru cei interesati – in curand, la Editura Științifică Lumen va fi disponibil pachetul extins de eTraining pentru specialisti in administratie publica, care va contine suplimentar cursurile “Comunicare in administratie publica”, “Relatii publice pentru administratia publica”, “Elemente de etica profesionala in administratia publica” si “Introducere in asistenta sociala”.

 


PUTETI CITI ACEASTA CARTE IN URMATOARELE BILIOTECI


Biblioteci indexate in Worldcat / KVK:

Biblioteci universitare:

Biblioteci judetene:


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza antonio sandu

PROF UNIV. DR. HABIL. ANTONIO SANDU este cercetător coordonator al Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, cadru didactic în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonator de doctorate în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, directorul Editurii LUMEN şi preşedintele Asociaţiei LUMEN, autor, coautor sau coordonator a peste 40 de volume şi autor sau coautor a peste 150 de articole ştiinţifice în domeniul sociologiei, filosofiei, justiției restaurative, eticii aplicate, asistenței sociale etc. Contribuția originală a activității științifice a autorului pornește de la construcția socială a realității și construcționismului social, așa cum se prezintă acestea din perspectivă semiologică. Prof. Antonio Sandu analizează construcția socială a realității dezvoltând propria versiune a construcționismului social, care operează la intersecția dintre paradigma constructivistă și teoria acțiunii comunicative.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN