Viorica Cristina CORMOS

VIORICA-CRISTINA CORMOȘ este Lect. Univ. Dr. la Departamentul de Ştiinţe Umane şi Social-Politice din cadrul Universității „Ştefan cel Mare”, Suceava, predând următoarele materii: Sociologia şi asistenţa socială a familiei, Asistenţa socială a copilului, Teorie şi metodă în asistenţă socială, Metode şi tehnici în asistenţă socială, Demografie şi Planning familial, Deontologia profesiei de asistent social, Elemente de medicină internă şi socială și Asistenţa socială a persoanelor dependente de alcool şi droguri. Este Doctor în Sociologie, titlu acordat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în urma susșinerii tezei cu titlul „Schimbări identitare, colective şi individuale ca urmare a migraţiei internaţionale”. În perioada 2005-2007 a profesat ca asistent social în urma cursului postuniversitar absolvit în acest domeniu la Universitatea „George Bacovia” din Bacău. A publicat cărți și a susținut prelegeri la conferințe naționale și internaționale pe tema migrației, educației, crizei economice și asistenței sociale.

Vezi CV

A publicat la Editura LUMEN: