Veronica GROSU

Veronica GROSU este Profesor Universitar Dr. și Conducător de doctorat în specializarea contabilitate în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. A obținut titlul de Doctor în Științe Economice în 2009 la Universitatea de Vest din Timişoara. A desfășurat stagii de pregătire postdoctorală la Savonia University din Finlanda și Parma University din Italia. A fost membru în colectivele de redacţie și comitetele ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Este membru al Societăţii Naţionale de Statistică, filiala Suceava și Academy of the Environment at the University of Georgia. A publicat numeroase articole în reviste științifice pe teme de economie. Ca urmare a activității de predare și cercetare, a obținut multiple diplome și premii de excelență atât în România, cât și in Republica Moldova și Italia.

CV si lista publicatiilor stiintifice

ORCID ID

A publicat la Editura Lumen:

  • Veronica Grosu, Elena Hlaciuc, Marian Socoliuc, Notiuni si expresii financiare.  Editura Lumen. (Domenii de interes: Administraţie publică, Științe economice)