Vasile Mazilescu

Vasile Mazilescu – Dunarea de Jos University of Galati, Romania

A publicat la Editura Lumen:

  • An Expert System for a Business Problem. În Seraphin Hugues, Nicoleta Cristache (editori), Risk In Contemporary Economy. RCE 2017. Editura Lumen. (Domenii de interes: Științe economice)