Ramona-Elena Gabrea

Ramona-Elena Gabrea – Valahia University of Targoviste, Romania

A publicat la Editura Lumen:

  • Ramona-Elena Gabrea, Cătălin-Ionuţ Lăscaie, Delia-Mioara Popescu, Alin-Iulian Ţucmeanu, The Project Team: Features, Effectiveness and Leadership. În Seraphin Hugues, Nicoleta Cristache (editori), Risk In Contemporary Economy. RCE 2017. Editura Lumen. (Domenii de interes: Administrarea afacerilor)