Marian VASILE

Marian VASILE este Cercetător Știintific Gradul III în cadrul Institutului de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, desfășurând activități de elaborare a instrumentelor de cercetare, a design-urilor de cercetare, analiză de date și raportarea acestora. Ocupă funcția de Lector Univ. la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti, în cadrul căreia predî următoarele discipline: Statistică în cercetarea socială, Cercetare de piață, Aplicații de măsurare socială, Metode și tehnici de cercetare socială, Paradigme ale sociologiei și Sociologie vizuală. În trecut a fost consultant și trainer în cadrul unor proiecte de cercetare și dezvoltare organizațională cu finanțare națională și internațională. A obținut titlul de Doctor în Sociologie în 2010 la Şcoala Doctorală de Sociologie din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti pentru teza intitulată „Stiluri de viaţă în România”. Este memebru al European Sociological Association și al Societății Sociologilor Români, iar în 2011 a primit premiul Spiru Haret pentru educație, mediu, IT acordat de Marea Lojă Națională în parteneriat cu Academia Română. A publicat numeroase articole, volume și capitole în volume colective pe teme de sociologie și educație.

CV si lista publicatiilor stiintifice

A publicat la Editura Lumen: