Lăcrămioara BĂLAN

LECT. UNIV. DR. LĂCRĂMIOARA BĂLAN este cadru didactic universitar la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava. A absolvit Facultatea de Medicină şi Farmacie din Iaşi, în 1986, iar ulterior a primit titlul de doctor în medicină (domeniul medicină legală). Autoarea este în prezent medic legist la Institutul de Medicină Legală Suceava, România.

A publicat la Editura Lumen:

  • Balistica judiciara. Editura Lumen. (Domenii de interes: Criminalistică, Medicină legală)