Ion Valer XENOFONTOV

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Ion Xenofontov Foto 2020

Ion Valer XENOFONTOV (15 februarie 1977, satul Echimăuți, raionul Rezina, RSS Moldovenească/Republica Moldova) – istoric, cercetător științific, lector universitar. Licențiat al Facultății de Istorie a Universității de Stat din Moldova (1999). Studii aprofundate (1999- 2000) și de doctorat (2000-2004) la Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România. Doctor în istorie (2006). Consultant în Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe a Moldovei, consilier de stat (2007-2008), secretar ştiinţificla Institutul de Studii Enciclopedice (2008-2014), cercetător științific (cumul) la Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” (din 2010), cercetător științific la Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (din 2014), lector universitar (cumul) la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie (din 2015). Autor a circa 300 de publicații științifice, inclusiv trei monografii, trei lucrări metodologice, 50 de articole enciclopedice naționale și internaționale etc. Publicții științifice în Republica Moldova, România, Germania, Lituania, Serbia, Federația Rusă și Ucraina. Lucrări științifice editate în limbile română, rusă, ucraineană, engleză și franceză. Redactor, responsabil de ediție, coordonator, recenzent a peste 30 de monografii științifice. Participant la circa 70 de manifestări științifice naționale și internaționale. Membru al colegiilor de redacție: „Cohorta. Revistă de istorie militară” (Chișinău, Republica Moldova, din 2009); „Revista militară. Studii de securitate și apărare. Publicație științifică a Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” (Chișinău, Republica Moldova, din 2010); „Enciclopedica. Revista de istorie a științei și studii enciclopedice” (Chișinău, Republica Moldova, 2011-2016); „Romanian Journal for Multidimensional Education” (Iași, România, din 2010); „Postmodern Opening” (Iași, România, din 2010). A efectuat stagii de cercetare științifică în România (din 2000), Belarus (2008, 2010), Ucraina (2009-2011), Lituania (2011-2012), Federația Rusă (2012, 2017), Franța (2015), Belgia (2016), Spania (2018), Finlanda (2019). Are prezențe în mass-media națională și internațională. Premii, distincții și menţiuni: Laureat al concursului național de susținere a științei „Tânărul savant al anului 2010”; Medalia „Student Eminent” (1998); Medalia „Meritul Civic” (2009); Medalia jubiliară „25 de ani de activitate a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova – Mitropolitul Vladimir” (2016); Premiul I al revistei „Gândirea militară românească” (2011); Distincția de Înaltă Apreciere a Asociației Lumen (2012); Diploma de Onoare/Merit a: Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” (2010, 2011, 2014, 2015), Ministerului Apărării al Republicii Moldova (2013), Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (2018), Academiei de Științe a Moldovei (2018, 2019).

Vezi CV  | Vezi  Lista Publicațiilor Științifice |


LUCRĂRI PUBLICATE LA Editura Științifică LUMEN |

 • Enciclopedia curiozitaților (vol. al II-lea). Editura Lumen. (Domenii de interes: Antropologie, Muzeologie, muzeografie şi ştiinţe ale colecţiilor, Patrimoniu cultural, Sociologie)
 • Enciclopedia curiozitaților (vol. I). Editura Lumen. (Domenii de interes: Antropologie, Muzeologie, muzeografie şi ştiinţe ale colecţiilor, Patrimoniu cultural, Sociologie)
 • Razboiul din Afghanistan (1979 -1989). In memoria participantilor din Republica Moldova. Realitate istorica si imaginar social (ed. a II-a). Editura Lumen. (Domenii de interes: Antropologie, Istoria socială, politică şi militară, Istorie universală, modernă şi contemporană, Istoriografie, Memorie colectivă, Științe militare)
 • Razboiul din Afghanistan (1979 -1989). In memoria participantilor din Republica Moldova. Realitate istorica si imaginar social (ed. I). Editura Lumen. (Domenii de interes: Antropologie, Istoria socială, politică şi militară, Istorie universală, modernă şi contemporană, Istoriografie, Memorie colectivă, Științe militare)
 • Razboiul sovieto-afghan (1979–1989). Studiu de istorie verbala. Perceptii. Documente (ed. a II-a). Editura Lumen. (Domenii de interes: Antropologie, Istoria socială, politică şi militară, Istoriografie, Științe militare)
 • Razboiul sovieto-afghan (1979–1989). Studiu de istorie verbala. Perceptii. Documente (ed. I). Editura Lumen. (Domenii de interes: Antropologie, Istoria socială, politică şi militară, Istoriografie, Științe militare)
 • Xenofontov, I. (2008). Coordonate ale discursului istoriografic în contextul istoriei recente (în loc de prefaţă), Lidia Prisac, Istoriografia separatismului transnistrian, Iaşi, Lumen, 2008, p. 9-13
 • Cebotari, S., Budurina, C.,  Xenofontov,  I., (2011).  Teoretical and Methodological Aspects of the”Integration Process” Phenomenon. Postmodern Openings, nr. 8, p. 7-23
 • Cebotari, S., Xenofontov,  I. (2011). The Republic of Moldova in the context of internationalrelations. Postmoderns Opeings,  7, p. 57-73
 • Cebotari, S., Xenofontov,  I. (2011). Teoretical-metodological Aproaches to the Regional Security. Postmodern Openings, nr. 7, p. 17-28
 • Cebotari, S., Xenofontov,  I. (2011). The Foreign Policy of the Republic of Moldova in the Contest of International Relations. Postmodern Openings, Year 2, nr. 5, Iași, p. 127-146
 • Cebotari, S., Goreacii-Budurina, C.,  Xenofontov,  I. (2012). The Republic of Moldova in the context of european subregional cooperation // Postmodern Openings, nr. 1, p. 22-35
 • Cebotari, S., Xenofontov,  I. (2011). The Republic of Moldova’security: treats and riskes. Postmoderns Opeings, nr. 5, p. 17-34
 • Cebotari, S.,  Budurina, C., Xenofontov,  I. (2012). Current Migration Tendencies of Moldova Population towards the European Area. Postmodern Openings, nr. 1, p. 123-137
 • Cebotari, S., Cojuhari,I.,  Xenofontov,  I., (2011). US Interests in the post-Soviet Space.  Revista Româneasca pentru Educație Multidimensională, nr. 8, p. 31-39