Emilian Alexandru BULEA

LECT. UNIV. DR. EMILIAN ALEXANDRU BULEA este licenţiat al Facultăţii de Ştiinţe Juridice a Universităţii ,,Valahia” din Târgovişte, cu studii de master în teoria şi exerciţiul funcţiei publice la acceaşi facultate şi universitate, doctor în drept al Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, cadru didactic la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii ,,Valahia” din Târgovişte. membru în colegiul de redacţie al revistei Valahia University Law Study, autor a peste 15 studii publicate în reviste de specialitate şi în volumele unor conferinţe internaţionale, în domenii precum dreptul administrativ, criminalistica, dreptul muncii, contencios administrativ.

A publicat la Editura Lumen: