Acte de urmărire penală efectuate în investigarea accidentelor de muncă urmate de moartea victimei – Emilian Alexandru BULEA

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen acte

ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ EFECTUATE ÎN INVESTIGAREA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ URMATE DE MOARTEA VICTIMEI

Emilian Alexandru BULEA

LUMEN – Copyright © 2017 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 196          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-459-0

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ ÎN ROMÂNIA PRIN: Librăria Virtuală, librarie.net,Emag.ro, elefant.ro, ujmag.ro

CUMPĂRĂ ÎN STRĂINĂTATE PRIN: amazon.com, amazon.de, amazon.fr, amazon.es, amazon.it, amazon.co.uk, amazon.ca, amazon.in, amazon.ae

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Accidentul de muncă şi, în special, cel mortal, legat intrinsec de activitatea lucrătorului este un eveniment imprevizibil şi intempestiv, generator de mari suferinţe şi cu profunde implicaţii socio-umane, care poate fi cunoscut abia după ce se produce şi drept urmare, apare ca fiind imposibil de evitat. În majoritatea cazurilor, când accidentele de muncă mortale sunt produse ca urmare a nerespectării regulilor de securitate în muncă, este necesară efectuarea unor activităţi de urmărire penală pentru aflarea adevărului, în legătură cu circumstanţele producerii evenimentului şi stabilirea persoanelor vinovate.

Plecând de la această premisă, autorul prezentei lucrări surprinde printr-o analiză riguroasă, cu elemente marcante de procedură penală si tactică criminalistică particularităţile activităţilor de audiere a martorilor, suspecţilor sau inculpaţilor, părţilor civile sau civilmente responsabile în cazul producerii accidentelor de muncă mortale. (Prof. univ. dr. Gheorghe Popa)


Domenii de interes:

  • drept procesual penal
  • criminalistică
  • audierea martorilor
  • expertiză criminalistică

CUPRINS


CUVÂNT ÎNAINTE (pp. 9-10)

Ţinând  cont  şi  de  modificările intervenite  în  plan  legislativ  prin  intrarea  în  vigoare  a codurilor penale şi de procedură penală, consider că prezenta lucrare este necesară dar şi utilă şi din perspectiva revizuirii şi adaptării la noua reglementare a regulilor tactice criminalistice de efectuare a unor activităţi de urmărire penală. (Prof. univ. dr. Gheorghe Popa)

CAPITOLUL I (pp. 13-64) – Tactica ascultării martorilor Ascultarea martorilor; Reguli tactice criminalistice aplicate în ascultarea martorilor; Reguli şi procedee tactice ale ascultării propriu-zise, Ascultarea altor categorii de martori; Consemnarea declaraţiilor şi fixarea acestora prin mijloace tehnice criminalistice.

CAPITOLUL II (pp. 65-93) – Tactica ascultării suspectului sau a inculpatului Ascultarea suspectului sau a inculpatului; Reguli tactice aplicabile în ascultarea suspectului sau a inculpatului.

CAPITOLUL III (pp. 93-182) – Alte activităţi de urmărire penală efectuate în investigarea accidentelor de muncă urmate de moartea victimei Tactica ascultării părţii civile şi a părţii responsabile civilmente; Tactica efectuării confruntării; Tactica efectuării reconstituirii, Principalele expertize ce pot fi efectuate pentru clarificarea împrejurărilor în care s-a produs accidentul de muncă urmat de moartea victimei.

CONSIDERAŢII FINALE (pp. 183-186)

BIBLIOGRAFIE (pp. 187-195)


ACEASTA CARTE POATE FI CITITA IN URMATOARELE BIBLIOTECI:


Biblioteci universitare:

Biblioteca Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava


EVENIMENTE 


DE ACELAŞI AUTOR

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen cercetarea

Pornind de la premisa că pentru aflarea cauzelor unui accident de muncă urmat de moartea victimei este necesară şi obligatorie efectuarea corectă şi completă a investigării locului evenimentului, autorul lucrării Cercetarea la faţa locului în cazul accidentelor de muncă urmate de moartea victimei realizează un studiu de oportunitate şi actualitate, evidenţiind reperele clare ale acestei activităţi cu adâncă semnificaţie probatorie. Lucrarea urmăreşte aspecte referitoare la noţiunea, importanţa şi obiectivele cercetării la faţa locului, prin prisma reglementării procesual penale actuale, fără a neglija şi reglementarea anterioară, prezentând comparativ diferenţele existente între acestea, evidenţiind şi explicitând aplicabilitatea în practică a Ordinul MAI nr. 182/14.08.2009 privind procedura cercetării la faţa locului şi a Manualului de bune practici privind procedura de cercetare la faţa locului, care jalonează întreaga analiză întreprinsă. (Prof. univ. dr. Gheorghe POPA)

Vezi detalii…

 


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza buleaLECT. UNIV. DR. EMILIAN ALEXANDRU BULEA este licenţiat al Facultăţii de Ştiinţe Juridice a Universităţii ,,Valahia” din Târgovişte, cu studii de master în teoria şi exerciţiul funcţiei publice la acceaşi facultate şi universitate, doctor în drept al Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, cadru didactic la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii ,,Valahia” din Târgovişte. membru în colegiul de redacţie al revistei Valahia University Law Study, autor a peste 15 studii publicate în reviste de specialitate şi în volumele unor conferinţe internaţionale, în domenii precum dreptul administrativ, criminalistica, dreptul muncii, contencios administrativ.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN