Anca FILIPOVICI

Anca FILIPOVICI este doctor în istorie, titlul fiindu-i acordat de Facultatea de Studii Europene a Universității Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, România, cu o licență în relații internaționale și studii europene (2007) și una în drept (2009). A mai publicat studiul intitulat „Dileme românești la început de secol 20. Perspective ale progresului: naționalismul lui N. Iorga vs. sincronismul lui E. Lovinescu”, în „Revista Transilvania din Sibiu”, nr. 3/2010. În prezent este cercetător în cadrul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale.

Vezi CV

ORCID ID

A publicat la Editura Lumen: