Adrian Micu

Adrian Micu – Dunarea de Jos University of Galati, Romania

A publicat la Editura Lumen:

  • Adrian Micu, Marius Geru, Angela-Eliza Micu, Developing Customer Trust in E-Commerce Using Inbound Marketing Strategies. În Seraphin Hugues, Nicoleta Cristache (editori), Risk In Contemporary Economy. RCE 2017. Editura Lumen. (Domenii de interes: Științe economice, Științele comunicării)
  • Micu, Adrian – Alexandrina Tanvuia, Matthew Reilly, Alexandru Capatina, Adrian Micu, Angela Eliza Micu, Cross-Cultural Evidence on Students’ Perceptions of Experiential Learning. În Seraphin Hugues, Nicoleta Cristache (editori), Risk In Contemporary Economy. RCE 2017. Editura Lumen. (Domenii de interes: Științele educației)