Arta bijuteriilor din Moldova – Liliana CONDRATICOVA

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 25 Condraticova

ARTA BIJUTERIILOR DIN MOLDOVA

Liliana CONDRATICOVA

LUMEN – Copyright © 2010 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 202          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-236-7

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.roLibraria virtuala LUMEN

CUMPARA IN STRAINATATE PRIN: Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.ca, Amazon.es, Amazon.de, Amazon.it, Amazon.in, Abebooks.com, Mesageria.md

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Monografia doamnei Liliana Condraticova „Arta bijuteriilor din Moldova” prezintă un deosebit interes ştiinţific, deoarece problema istoriei artei giuvaiergeriei (confecţionarea, răspândirea podoabelor şi bijuteriilor, evoluţia stilistică) în Moldova a fost parţial trecută cu vederea de cercetători, ultimii manifestând interes în special pentru studierea picturii, sculpturii, costumului naţional etc. Din aceste considerente suntem îndreptăţiţi să afirmăm că monografia doctorului în studiul artelor Liliana Condraticova completează un gol substanţial în problema dezvoltării artelor vizuale din Republica Moldova. Rezultatele de bază ale cercetării problemei sunt reflectate în tabele comparative, ca, spre exemplu, tabelul etapelor dezvoltării artei giuvaiergeriei naţionale; tabelul alcătuit în baza Catastihului vamal din 1765 şi a foilor de zestre în care sunt incluse podoabe şi vase din metale şi pietre preţioase; tabelul meşterilor şi atelierelor de confecţionare ale podoabelor şi bijuteriilor; tabelul mărcilor aplicate în atelierele din Moldova. (Prof. Univ. Dr. Pavel CIOCARLA)


Domenii de interes:

  • patrimoniu cultural
  • istoria artei
  • arta giuvaiergeriei

CUPRINS


CUVÂNT-ÎNAINTE (pp 7-12)

DIN PARTEA AUTORULUI (pp 13-14)

PREFAŢĂ (pp 15-50)

Izvoarele de studiere a orfevrăriei; Istoriografia artei giuvaiergeriei din Moldova.

CAPITOLUL I (pp 51-134) – Podoabele la est de Carpaţi şi în Basarabia (de la origini până la 1940)

Arta metalelor preţioase la est de Carpaţi în Antichitate; Dezvoltarea orfevrăriei în Moldova medievală; Podoabele laice din Basarabia (1812–1940); Orfevrăria bisericească în Basarabia; Modalităţi de marcare şi aplicare a titlului articolelor de bijuterii până la 1940.

CAPITOLUL II (pp 135-154) – Arta giuvaiergeriei în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească

Podoabele bisericeşti şi laice din RSSM; Activitatea expoziţională a meşterilor de artă decorativ-aplicată în anii 1944–1991.

CAPITOLUL III (pp 155-212) – Arta bijuteriilor la etapa contemporană

Evoluţia artei bijuteriilor în sectorul de stat şi sectorul particular în Republica Moldova; Descrierea şi analiza bijuteriilor contemporane; Designul şi tendinţele artistice în portul podoabelor şi bijuteriilor. Semnificaţia simbolică a culorilor şi formelor; Metode de apreciere, evaluare şi restaurare a bijuteriilor.

CONCLUZII (pp 213-258)

Rezumat „Arta bijuteriilor din Moldova”; Summary for doctoral “Jeweller’s art of Moldova”; Резюме „Ювелирное искусство Молдовы”; Anexa 1. Arta giuvaiergeriei din Basarabia, RSSM şi Republica Moldova. Secolul XIX – începutul secolului XXI; Anexa 2. Unele aspecte privind arta bijuteriilor din Ucraina, Rusia, Italia; Mic dicţionar explicativ al pietrelor preţioase şi a metalelor nobile utilizate în arta bijuteriilor.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (pp 259-278)

Lista imaginilor şi tabelelor; Abrevieri.

PODOABE ŞI BIJUTERII (pp 278)


EVENIMENTE ŞI RECENZII


RECENZIE 

NOROC LARISA. (2010). Liliana Condraticova, ARTA BIJUTERIILOR DIN MOLDOVA. Iaşi: Editura Științifică Lumen, 2010, 286 p.

Monografi a „Arta bijuteriilor din Moldova” încununează o activitate de cercetare de mai mulţi ani şi vine cu o viziune nouă şi soluţii proprii asupra unuia dintre aspectele problemei în cauză. Lucrarea este consacrată unei teme interesante, dar totodată controversate. Ideea la care subscrie autoarea este că bijuteria constituie o parte a patrimoniului cultural al ţării şi care merită atenţia oamenilor de ştiinţă, este o relicvă a istoriei care poartă în sine mesajul evoluţiei omului, politica economică, relaţiile cu alte state.

VEZI PDF


BOLOGA, MIRCEA. (2011). Arta bijuteriilor din Moldova – o apariţie editorială multaşteptată. Arta.

Lucrarea semnată de Liliana Condraticova este bine şi echilibrat structurată în trei compartimente, în care şi-au găsit reflectare cele mai importante aspecte vizând evoluţia podoabelor pe parcursul secolelor, de la prima atestare în spaţiul pruto-nistrean. Amintim că studiul este realizat în baza tezei de doctor în studiul artelor, susţinută în decembrie 2007 şi vine să completeze volumul editat la Chişinău în 2008 Arta giuvaiergeriei: pietre preţioase şi metale nobile, o primă apariţie în istoriografia din Republica Moldova privind materiile prime utilizate în arta confecţionării podoabelor.

VEZI PDF


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARI


Author: Editura Științifică LUMEN