Tratat de metodologie sociologica – Vasile MIFTODE

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 48 Miftode

TRATAT DE METODOLOGIE SOCIOLOGICA

Vasile MIFTODE

LUMEN – Copyright © 2011 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 530         

LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-294-7

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ  ÎN ROMÂNIA PRIN: Librăria Virtuală, okazii.ro, librarie.net,  biblios.ro,

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Volumul prezintă sistematizat şi organizat metodele şi tehnicile investigaţiei sociologice, de la cele tradiţionale precum observaţia, interviul, documentarea, împreună cu tehnicile de investigare a opiniilor despre fapte, chestionar, scale, precum şi tehnici moderne specifice: metoda reţelelor, metoda proiectului de intervenţie, metoda Cercetare-Acţiune, împreună cu o serie de tehnici de cercetare calitativă a socialului. Volumul este util atât cercetătorilor şi studenţilor în domeniul sociologiei şi asistenţei sociale, cât şi celor care doresc să- şi formeze o imagine asupra universului sociologiei şi a metodelor sale de lucru. (Autorul)


Domenii de interes:

  • sociologie
  • metodologie sociologica
  • cercetare sociologica

CUPRINS


CUVÂNT ÎNAINTE (p. 5)

INTRODUCERE (pp. 7-38) – Elaborarea demersului sociologic
De la logica construită la logica reconstruită a investigaţiei; Implicaţiile epistemologice ale tehnicilor de lucru în sociologie; Regulile investigaţiei sociologice

PARTEA I – TEHNICI DE INVESTIGAŢIE SOCIOLOGICĂ
CAPITOLUL I. (pp. 39-106) – Ancheta sociologică
O analiză istorică a anchetelor sociale; Principalele sau “marile anchete” sociologice; Tipuri şi forme ale anchetei sociologice.

CAPITOLUL II. (pp. 107-130) – Observaţia sociologică
Argumente epistemologice; Observatorul şi subiectul studiului de teren; De la observaţia spontană la observaţia ştiinţifică; Ghid de observaţie

CAPITOLUL III. (pp. 131-166) – Tehnica documentară
Stabilirea bibliografiei; Tipuri de documente; Documentarea statistica; Documente auxiliare (literatura, presa, documentele fonetice şi în imagini).

CAPITOLUL IV. (pp. 167-194) – Experimentul în investigaţia sociologică
Caracterizare generală; Experiment şi “intervenţie socială”; Analiza conceptuala a muncii sociale; tipurile experimentelor.

CAPITOLUL V. (pp. 195-226) – Întrevederea şi interviul în sociologie
Tehnica întrevederii: Tipuri de interviu şi “întrevedere”; Etapele principale ale “întrevederii”; Cadrul teoretic al “întrevederii”;Pregătirea “întrevederii” şi a “primului contact” cu subiectul-client; Avantajele “întrevederii” în raport cu alte tehnici de investigaţie; Specificul interviului in sociologie.

CAPITOLUL VI. (pp. 227-282) – Anchete bazate pe chestionar
Analiza critica a cercetărilor pe bază de chestionar; Etapele anchetei prin chestionar; Stabilirea şi delimitarea temei; Stabilirea obiectivelor; Mijloacele materiale necesare anchetei; Determinarea populaţiei; Preancheta; Documentarea; Stabilirea ipotezelor; Construirea eşantionului; Redactarea formularului de chestionar; Pretestarea şi definitivarea chestionarului; plicarea (administrarea) chestionarului pe teren; Codificarea răspunsurilor; Analiza datelor: Redactarea concluziilor; Sondajul de opinie – formă a anchetei pe bază de chestionar: Tipuri de sondaje de opinie; Utilizarea sondajelor: avantaje şi dezavantaje.

CAPITOLUL VII. (pp. 283-320) – Măsurarea opiniilor şi atitudinilor
Caracterizare şi elemente introductive; Tehnica scalelor; Tehnica testelor: Etapele construirii unui test; Clasificarea testelor; Avantaje şi dezavantaje.

CAPITOLUL VIII. (pp. 321-338) – Tehnica sociometrică
Analiza teoriei sociometrice; Aparatul conceptual şi tehnic; Test scociometric; Tehnica sociometrică – precizări.

CAPITOLUL IX. (pp. 339-368) – Analiza de conţinut
Definiţii ale analizei de conţinut; Tipurile analizei de conţinut; Etapele analizei de conţinut; Sinteze metodologice.

CAPITOLUL X. (pp. 369-382) – Metodologia cercetării calitative a fenomenelor sociale
Tehnica „descrierii fenomenologice“; „Istoria vieţii“ ca tehnică de investigaţie sociologică; Statutul epistemic al tehnicii; Limitele „povestirii vieţii“ în cercetarea sociologică; Analiza informaţiilor culese prin tehnica „povestirea vieţii“; Tehnica biografică– formă particulară a „povestirii vieţii“; Aplicaţie practică-tehnica biografică în studiul alcoolismului.

CAPITOLUL XI. (pp. 383-392) – Metoda comparativă în sociologie
Comparaţia şi analogia; Comparaţia şi omologia; Metoda tipologică; Tipologii clasice.

PARTEA II-A – TEHNICI DE INTERVENŢIE SOCIALĂ
CAPITOLUL XII. (pp. 393-406) – Metoda cercetare – acţiune
Construirea tematică a obiectivului; Identificarea sub-problemei şi a contextului cercetării; Originea cercetării-acţiune; Analiza instituţională

CAPITOLUL XIII. (pp. 407-438) – Teoria şi metoda acţiunii în asistenţa socială
Filosofia acţiunii – teorie şi metateorie; Teoria acţiunii collective; Pentru o hermeneutică a acţiunii; Dimensiunea hermeneutică a acţiunii; Metoda acţiunii în asistenţa socială; Sistemul – Client. Clientul sau beneficiarul acţiunii sociale; Acţiune şi creativitate.

CAPITOLUL XIV. (pp. 439-461) – Teoria şi metoda reţelelor sociale
Elemente pentru o teorie a reţelelor social; Limitele reţelei sau ale configuraţiei “sistemului de reţele”: Tipologia şi formele sociale; Reţele de intervenţie în funcţie de “lansarea cererii de ajutor”; Forme de intervenţie; Comunitatea umană. Intervenţie şi reţele sociale.

CAPITOLUL XV. (pp. 462-461) – Teoria şi metoda „proiectului de intervenţie“
Moda proiectelor sociale în procesul de tranziţie; Teoria proiectului social; Structura “clasică” a proiectului; Contextul de realizare a proiectului; Data realizării şi durata valabilităţii proiectului; Mijloace de realizare a proiectului; Raport de realizare (parţială) a proiectului; Derularea practică a proiectului; Structura proiectului şi teoria acestuia prin „sisteme de întrebări“ şi ipoteze.

BIBLIOGRAFIE (pp. 484-491)


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARIDESPRE AUTOR


VASILE MIFTODE este Prof. Univ. Dr. și a fost șeful Catedrei de Sociologie la  Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Contribuția sa majoră o reprezintă modernizarea sociologiei și instituționalizarea asistenței sociale, precum și coordonarea acestui domeniu din postura de Șef de Catedră în perioada 1990-2007.

Vezi detalii

Author: Editura Științifică LUMEN