Regionalizare si politici regionale – Catalin ROGOJANU (coordonator)

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Rogojanu Regionalizare scalat

REGIONALIZARE SI POLITICI REGIONALE

Catalin ROGOJANU (coordonator)

LUMEN – Copyright © 2014 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 446          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-373-9

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ  ÎN ROMÂNIA PRIN: Edituralumen.ro, emag.ro, elefant.ro

CUMPĂRĂ ÎN STRĂINĂTATE PRIN: ceeol.com

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books:

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

In contextul in care s-a resimtit nevoia unei dezbateri stiintifice pe tema regionalizarii, Universitatea “Constantin Brâncusi” din Târgu-Jiu, prin Institutul de Cercetare a Dezvoltarii, ce functioneaza în cadrul ei, împreuna cu Centrul de Geografie Regionala al Universitatii “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca au luat initiativa organizarii unei conferinte stiintifice nationale, intitulata sugestiv “Regionalizare si politici regionale”. Volumul de fata, coordonat de echipa de cercetare compusa din Dumitru-Catalin Rogojanu, Nicolaie Manescu si Flavius-Cristian Marcau, cuprinde ansamblul comunicarilor la amintita conferinta stiintifica. Suntem încredintati ca lecturarea volumului nu va fi doar informativa ci va stimula noi analize, interpretari si dezbateri astfel încât efectul si impactul asupra celor chemati sa ia decizii, sa fie unul benefic, responsabil si fundamentat stiintific. (Andrei MARGA)


Domenii de interes:

 • stiinte politice
 • administratie publica
 • politici regionale
 • regionalizare

CUPRINS


 • Prefaţă – pp. 11-14

CAPITOLUL I ASPECTE, IMPLICAŢII, PERSPECTIVE ISTORICO-GEOGRAFICE ŞI DEMOGRAFICE ALE REGIONALIZĂRII

 • Region – human community or a territorial-administrative division? [Regiunea – comunitate umană sau unitate administrativ-teritorială?] Adrian GORUN, Horaţiu Tiberiu GORUN – pp. 15-24
 • Retrospective currently on regionalization Romania [Retrospectivă şi prezent în privinţa regionalizării României] Moise BOJINCĂ – pp. 25-38
 • Observations on the progress of the civil service evolution and the necessity of reconsidering the law for this domain from the perspective of regionalisation [Aprecieri referitoare la evoluţia funcţiei publice şi la necesitatea reconsiderării legislaţiei incidente domeniului în perspectiva regionalizării] Ion Cristinel RUJAN – pp. 39-48
 • Legal implications of regionalization [Implicaţii juridice ale regionalizării] Sevastian BLENDEA – pp. 49-66
 • Regionalisation of Romania between desiderata and possibilities [Regionalizarea României între deziderate şi posibilităţi] Pompei COCEAN – pp. 67-74
 • The insertion of geography in regional scientific approaches [Inserţia geografiei în abordările ştiinţifice regionale] Vasile CUCU, Elena TOMA, Irina LAZĂR – pp. 75-86
 • Landmark elements, models and options for designing administrative regional structures [Elemente de reper, modele şi opţiuni pentru proiectarea structurilor regionale administrative] Octavian MÂNDRUŢ, Aurel ARDELEAN – pp. 87-134
 • The process of unification of the Romanian Principalities and the first challenges. 1866-1871 [Procesul de unificare a Principatelor Române şi primele sale provocări. 1866-1871] Liviu BRĂTESCU – pp. 135-142
 • 2013 Regionalization – failed act of the Romanian government [Regionalizarea 2013 – act ratat al guvernului României] Sorin PUREC – pp. 143-150
 • Regionalization and National Security [Regionalizare şi Securitate Naţională] Ina Raluca TOMESCU, Flavius Cristian MĂRCĂU – pp. 151-156
 • The regionalization or the end of the tutelary state. Regionalization or federalization? [Regionalizarea sau sfârşitul statului tutelar. Regionalizare sau Federalizare ?] Nicolaie MĂNESCU – pp. 157-170
 • Quantitative and qualitative aspects regarding housing in the European Union and Romania [Aspecte cantitative şi calitative privind locuirea în Uniunea Europeană şi în România] Daniela ANTONESCU – pp. 171-186
 • International migration and european integration – factor of globalization [Migraţia internaţională şi integrarea europeană-factor al globalizării] Cristina-Maria PESCARU – pp. 187-196
 • Evolution of the Regional Development Policy in Europe. Romania’ integration in the European Territorial Cooperation and regional development [Evoluţia Politicii de Dezvoltare Regională în Europa. Integrarea României în politica de cooperare teritorială europeană şi de dezvoltare regională] Florin Lucian PÎRVU – pp. 197-216
 • Administrative-territorial modifications of Romania reflected in the institutional structure of the Orthodox Church [Reflectarea modificărilor administrativ-teritoriale ale Romaniei în structura instituţională a Bisericii Ortodoxe] Iuliu-Marius MORARIU – pp. 217-226
 • Etymological research of Oltenian subdialect [Cercetări etimologice olteneşti] Ana-Maria DUDĂU – pp. 227-232
 • Cultural identity or evolution of thought – from myth to literary modernity [Identitate culturală sau evoluţie a gândirii – de la mit la modernitate literară] Mirabela Rely Odette CURELAR – pp. 233-240
 • The museum, part of the cultural identity [Muzeul, element de identitate culturală] Gherghina BODA – pp. 241-252

CAPITOLUL II ASPECTE, IMPLICAŢII, PERSPECTIVE SOCIO-ECONOMICE ŞI POLITICE ALE REGIONALIZĂRII

 • Disparities and trends in regional development: a non-linear simulation model [Disparităţi şi tendinţe în dezvoltarea regională: un model nelinear de simulare] Lucian-Liviu ALBU – pp. 253-274
 • Social exclusion and poverty dimensions in Romania [Dimensiuni ale sărăciei şi excluziunii sociale în România] Ion GHIZDEANU – pp. 275-288
 • Analysis of budget deficits and surpluses at regional level. Region South-Muntenia case [Analiza deficitelor şi excedentelor bugetare la nivel regional. Cazul Regiunii Sud-Muntenia] Victor PLATON, Andreea CONSTANTINESCU – pp. 289-298
 • Issues of Economic and Social Cohesion in Romania [Aspecte ale coeziunii economice şi sociale în România] Mărioara IORDAN, Mihaela-Nona CHILIAN – pp. 299-314
 • Organic growth of a region [Dezvoltare organică a unei regiuni] George NICULESCU, Aron JINARU – pp. 315-322
 • The Regionalization Process – opportunity throught sustainability development [Procesul de regionalizare – oportunitate spre o dezvoltare durabilă] Amalia Venera TODORUŢ – pp. 323-332
 • Beyond regional innovation smart specialisation strategy [Dincolo de strategia de specializare inteligentă a inovării regionale] Alexandru CARAGEA, Aron JINARU – pp. 333-342
 • New Possibilities of National Resources Preservation in Regional Geographical Area [Noi posibilităţi de conservare a resurselor naturale în spaţiul geografic regional] Luminiţa Georgeta POPESCU, Mirela Alexandra POPESCU, Valentin POPA – pp. 343-356
 • Regional Labour Market Dynamics in Romania in the period 2006-2012 [Dinamica pieţei forţei de muncă la nivel regional în România în perioada 2006 – 2012] Cecilia Irina RĂBONŢU, Aniela BĂLĂCESCU – pp. 357-368
 • The capital market: Strategic instrument of regional development [Piaţa de capital: instrument strategic al dezvoltării regionale] George-Nicolae JEMBOIU – pp. 369-380
 • Socio – Demographic and Economic Dimension at the Regional Level in Romania [Dimensiuni socio-demografice şi economice la nivel regional în România] Ana-Gabriela BABUCEA, Cecilia-Irina RĂBONŢU – pp. 381-392
 • Entrepreneurial situation analysis of the development regions [Analiza situaţiei antreprenoriale la nivelul regiunilor de dezvoltare] Ottilia GYÖRGY, Andrea CSATA, Gergely FEJÉR-KIRÁLY, Zoltán ANDRÁS – pp. 393-406
 • The economic evolution of Oneşti Locality from the forced industrialization and up to the tertiary stage and its position within the North-Eastern Development Region [Evoluţia economică a localităţii Oneşti de la industrializare forţată la terţiarizare şi poziţia ei în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est] Constantin ŞTREANGĂ – pp. 407-416
 • Energy security and cost based on the theory of territorial economy [Securitatea energetică şi costurile bazate pe teoria economiei teritoriale] Cosmin Gabriel PĂCURARU – pp. 417-428
 • Evaluation of the European cross-border cooperation programs [Evaluarea programelor de cooperare transfrontalieră europenă] Florin Lucian PÎRVU – pp. 429-444

DESPRE AUTOR


DUMITRU-CĂTĂLIN ROGOJANU este Cercetăror Științific gradul III în Istorie în cadrul Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva și membru în Consiliul Științific al aceleiași instituții. A fost cercetător postdoctoral al Facultății de Științe și Litere din cadrul Universității Petru Maior din Târgu-Mureș și Cercetător Științific în Istorie la Institutul de Cercetare a Dezvoltării în cadrul Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu. A obținut diploma de Doctor în Istorie acordată de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, titlul tezei de doctorat fiind „Imaginea torționarului comunist reflectată în memorialistica universului concentraționar românesc”. Are o bogată activitate de cercetare, publicând două volume de autor, nouă volume coordonate și zeci de articole științifice în reviste de specialitate.

Vezi detalii

Author: Editura Științifică LUMEN