Norme de redactare a unei lucrări ştiinţifice


Prezentele reguli de paginație constituie parte din contractul editorial și vor fi obligatorii pentru toate programele Editurii LUMEN, cu excepția Programului LUMEN Cartea Preaprobată, unde respectarea anumitor reguli poate fi negociată de comun acord între autor și Editură.

Nu recomandăm niciunui autor modificarea acestor reguli, din motiv de creare și menținere a identității vizuale editoriale.


Reguli de paginație:


Paginația oricărei publicații apărută la Editura Științifică LUMEN este realizată în baza unor formate prestabilite, publice pe site-ul Editurii LUMEN. Forma finală a volumului se negociază între autor și redacția Editurii LUMEN. În acest sens, autorul poate sugera elemente speciale de paginație, Editura Științifică rezervându-și dreptul de a nu accepta formate care se îndepărtează semnificativ de standardele editoriale. Cerințele speciale se anunță concomitent cu trimiterea versiunii finale a manuscrisului și, odată acceptate de ambele părți, nu mai pot interveni modificări. Editura Științifică LUMEN urmărește menținerea unei identități editoriale, la care contribuie elementele de design și paginație. Acceptarea contractului editorial de către autor implică automat și acceptarea formatelor prestabilite ale Editurii.

Autorul poate solicita un format special numai în situația achitării integrale a cheltuielilor editoriale în Programul LUMEN Cartea Preaprobată. În acest caz, opțiunea pentru un format anume este considerată o opțiune suplimentară și se taxează ca atare.

Editura Științifică LUMEN își rezervă dreptul de a introduce elemente editoriale de identificare a publicației, a Editurii sau, eventual, a programului editorial sub egida căruia apare volumul, pe pagina 2 și pe ultima pagină a volumului.

Formatele standard ale Editurii LUMEN sunt:

  • Formatul B5 Jis (~ 18,2 cm lățime cu 25,7 cm înălțime);
  • Formatul A5 (~ 14,5 cm lățime cu 20,5 cm înălțime);
  • Formatul de buzunar (~ 11 cm lățime cu 18 cm înălțime).

Alte formate sunt admise doar în Programul LUMEN Cartea Preaprobată.

Capitolele noi încep în mod obligatoriu pe pagina impară. În cazul în care pagina anterioară începerii unui nou capitol nu conține text, aceasta se va lasa goală. A se vedea modelul internațional propus de Sage Publications (una dintre cele mai apreciate edituri științifice din lume).

Fontul utilizat în paginație este, în general, GARAMOND, putând fi înlocuit cu GEORGIA. Nu se acceptă Times New Roman, Arial sau alte fonturi care se îndepărtează semnificativ de caracteristicile primelor două. În cazul în care Editura Științifică sau autorul optează pentru înlocuirea fontului Garamond cu Georgia, este consultată cealaltă parte. Fonturile utilizate sunt Normal sau Italic. Normalul este definit  prin urmatoarele carcateristici: mărime font 12, aliniere Justified, condens 0, indentation First Line 1, 27 cm. Pentru cărți cu caracter științific, nu se admit în text Underline sau Bold, respectiv Bold Italic. Această decizie nu dorește să subminize drepturile autorului de a-și exprima ideea cum dorește și nici creativitatea acestuia, ci alinierea Editurii LUMEN la standarde editoriale internaționale și, astfel, creșterea vizibilității publicațiilor noastre în mediul național și internațional.

Titlul de capitol este formatat automat ca Heading 1, cu urmatoarele caracteristici: Garamond, mărime font între 14 și 16 (în funcție de fiecare text în parte), Centered (Centrat) , Bold (Îngroșat) (nu Bold Italic sau Underline – Subliniat). Poate fi ALL CAPS (doar majuscule) sau SENTENCE CASE (doar prima literă din titlu cu literă majusculă, exceptând numele proprii).

Subtitlurile (titlurile de subcapitole) sunt formate automat ca Heading 2, cu următoarele caracteristici: Garamond, mărime font între 12 și 14 (în funcție de fiecare text în parte), Centrat sau Aliniat la Stânga, în funcție de fiecare volum, Bold (Îngroșat) (nu Bold Italic sau Underline – Subliniat), SENTENCE CASE (doar prima literă din subtitlu cu literă majusculă, exceptând numele proprii).

Sub-subtitlurile (titlurile de paragrafe seminificative) sunt formate automat ca Heading 3, cu următoarele caracteristici: Garamond, mărime font între 12 și 13 (în funcție de fiecare text în parte), Centrat sau Aliniat la Stânga, în funcție de fiecare volum, Bold (Îngroșat) (nu Bold Italic sau Underline – Subliniat), SENTENCE CASE (doar prima literă din subtitlu cu literă majusculă, exceptând numele proprii).

Alte titluri vor fi operate până la Heading 5, dar nu vor fi incluse în Cuprinsul volumului. Pentru ca redactorii noștri să înțeleagă exact intenția autorilor de a fixa titluri, subtitluri etc., autorii sunt rugați să le definească în versiunea finală ca stil Heading 1, Heading 2 Heading 3 etc., sau cel puțin să le diferențieze clar prin dimensiune, altfel autorul înțelege că este imposibil să avem paginatori pentru toate specialitățile cărților care apar în Editură și, ca atare, pot apărea erori, ce vor fi corectate la corectura finală realizată la sugestia autorului.

În cazul în care există note de subsol, acestea vor fi realizate cu Garamond, mărime 10, aliniere Justified, fără aliniat. Titlurile de cărți, în cazul în care acestea există în notele de subsol, se scriu cu Italic și nu Bold. În general, se vor respecta stilurile de citare consacrate, în funcție de alegerea autorului și specificul colecției. Editura Științifică LUMEN recomandă insistent folosirea stilului de citare al Academiei Române pentru volumele ce vor fi publicate în Colecția Juridica, iar pentru celelalte colecții autorii vor alege între stilul de citare al Academiei Române și stilul de citare APA Style VI. Jurnalele științifice vor avea bibliografia formatată în stilul de citare APA Style VI. Volumele de proceeding vor avea bibliografia formată în stilul de citare APA Style VI sau Vancouver.

Headerul (antetul fiecărei pagini) se va scrie cu Garamond, mărime 12, centrat, subliniat de la o margine la alta a oglinzii de text. Pe pagina impară va fi scris numele volumului, atât cât încape pe un singur rând, urmat de „…..” dacă numele volumului este mai lung. Pe pagina pară va apărea numele autorului, sub forma Prenume, NUME”, Normal sau cu Italic (aplecat la dreapta). Numele autorului se scrie integral cu majuscule.

Bibliografia de la finalul lucrării (references) se va realiza cu fontul Garamond, mărime 12, Hanging (primul rând este fără aliniere, următoarele rânduri la același item din bibliografie începând cu o deplasare de 1 cm la dreapta), ordonate alfabetic.

Tabelele sunt plasate fie pe pagina normală, fie într-o pagină pe landscape (rotită), în funcție de specificul fiecărui tabel, pentru a se asigura maxima vizibilitate a conținutului. Se va păstra, pe cât posibil, constantă formatarea tuturor tabelelor dintr-un volum, se va prefera trecerea pe pagina următoare, inclusiv ruperea tabelului, decât scrierea cu fonturi exagerat de mici.

Stilul „citare” se va introduce atunci când existî o serie de paragrafe ce doresc a fi scoase în evidență și se va realiza astfel: Garamond, mărime 12, Italic, Indentation la stânga și la dreapta cu 1 cm, fără aliniere. NU se acceptă simultan ghilimele și Italic. Este necesară consecvența în text. Se va utiliza ori ghilimele, ori Italic pentru a se marca citatele. Editura Științifică recomandă, atunci când este posibil, utilizarea parafrazării în locul citării efective a unui text de mari dimensiuni. Pentru citări mai mari de 3 rânduri se recomandă marcarea citării cu stilul mai sus menționat.

Se admit maximum două modalități de Bullet (marcarea grafică a enumerațiilor): „-„ și „•”.

Nu se acceptă pauza între litere, de forma S T U D I U, în niciunul dintre stilurile menționate anterior.

Coperțile se vor realiza pe baza unui format prestabilit, afișat pe site-ul Editurii LUMEN și care constituie element de identificare vizuală al Editurii și nu poate fi schimbat decât în cazul Programului LUMEN Cartea Preaprobată. Nu recomandăm autorilor să solicite alte formate ale coperții.

Recomandăm utilizarea stilurilor de citare indicate mai sus, cu mențiunea de a utiliza un singur stil și să se păstreze specificului stilului ales pe tot cuprinsul lucrării.

20 Editura Științifică LUMEN poate schimba regulile de formatare în funcție de specificul cărții și de noutățile din domeniul editorial, elementele de paginație și de identitate grafică fiind actualizate permanent pe site-ul Editurii LUMEN.

Pentru cărțile cu caracter literar și nu științific, nu se aplică în mod strict regulile de paginație expuse anterior, adaptându-se la specificul volumului, mai ales pentru cele de poezie.


Corectura textului


Editura Științifică LUMEN pornește de la premisa că autorul trimite spre publicare exact acea versiune a cărții care dorește să îi fie publicată și, ca atare, își realizează în prealabil corectura de text, imagine, tabele etc.

Corectura de text este un serviciu opțional, suplimentar, care se taxează separat și este solicitat prin contract sau act adițional la contract. Redactorul responsabil de carte, în condițiile în care constată existența unor greșeli de ortografie în cuprinsul volumului, solicită autorului realizarea corecturii, situație în care autorul poate reveni către Editură cu solicitarea corecturii, ca serviciu suplimentar. Editura Științifică NU PRIMEȘTE MANUSCRISE ÎN FORMAT NETEHNOREDACTAT (scris de mână).

Versiunea finală pentru publicare conține toate elementele pe care autorul dorește să le publice în volum (tabele, imagini etc.) și este versiune finală din punctul de vedere al autorului, ca atare e-mailul care conține această versiune trebuie trimis cu specificarea VERSIUNE FINALĂ.

După realizarea procesului de paginație și eventualele corecturi solicitate din partea autorului, autorul primește o machetă a cărții în format PDF, cu privire la care trebuie să își dea acordul, cu specificatia BUN DE TIPAR. Înainte de trimiterea bunului de tipar, autorul poate solicita mici corecturi de text, care nu afectează paginația volumului. Dacă modificările solicitate afectează paginația, autorul acceptă că va fi taxat pentru o paginație suplimentară.

Autorul se asigură, în momentul când trimite varianta de volum în versiune finală, că deține toate drepturile de autor asupra tabelelor, imaginilor etc., inclusiv conținutul inclus în volum, și declară expres că își asumă integral răspunderea asupra existenței drepturilor de autor pentru întregul conținut propus spre publicare.

Redactorul responsabil de carte va verifica, inclusiv la volumele/articolele acceptate în urma unui peer review, prin sondaj, coincidența bibliografiei cu sursele citate în text. În cazul în care redactorul responsabil identifică prin sondaj surse citate în text și lipsa lor din bibliografie, respectiv surse existente în bibliografie dar necitate în text, redactorul responsabil de carte retrimite autorului textul spre corectură. Autorul poate solicita Editurii LUMEN serviciul suplimentar de corelare a bibliografiei cu textul, dar Editura Științifică LUMEN nu își asumă răspunderea că poate identifica corect toate sursele bibliografice utilizate de autor.

Cărțile intră în paginație, corectură, respectiv tipar în ordinea primirii lor în Redacție, timpii de execuție diferind în funcție de dificultatea sarcinilor de executat și de existența unor servicii suplimentare. Timpul de execuție este de minim 30 de zile și de maximum 120 de zile până la trimiterea unei versiuni către autor pentru a da BUN DE TIPAR. În funcție de modificările solicitate, timpul redacțional se poate prelungi. Termenul de 120 de zile curge din momentul trimiterii versiunii finale și, în cazul în care există obligație de plată din partea autorului, curge de la data trimiterii dovezii de achitare a obligației de plată, în funcție de care dintre cele două este ultima.

Perioada dintre momentul solicitării transmise autorilor de a efectua corecturi, modificări etc. și, respectiv, perioada de trimitere către Editura Științifică LUMEN a machetei de paginație, până la momentul obținerii acordului autorului pentru BUN DE TIPAR, nu sunt incluse în timpii editoriali. Autorii care doresc o publicare rapidă, peste timpii menționați anterior, pot solicita acest serviciu, cu o majorare de 50% a costurilor editoriale și redacționale.

După trimiterea corecturilor finale și introducerea acestora de către redacție, volumul se consideră automat acceptat ca BUN DE TIPAR și nu mai pot fi solicitate alte modificari. Imprecizia autorului în a-și exprima corecturile solicitaten NU ESTE RĂSPUNDEREA EDITURII, Editura Științifică RĂSPUNZÂND DOAR PENTRU SITUAȚIILE ÎN CARE VOLUMUL TIPĂRIT NU CUPRINDE ULTIMELE CORECTURI SOLICITATE. Dacă autorul mai identifică alte corecturi decât cele trimise între prima versiune de machetă de tipar și cele trimise în prima fază, acesta își asumă decalarea apariției volumului.

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE