Propuneri de optionale cu caracter practic pentru aria curriculara tehnologii – Daniela VLADUT

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen VLADUT Propuneri

PROPUNERI DE OPTIONALE CU CARACTER PRACTIC PENTRU ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII

Daniela VLADUT

LUMEN – Copyright © 2008 – Colecția EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 101          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-047-9

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.roLibrarie.net, Libraria virtuala LUMEN, Anticariat.net, okazii.ro, carti.eoo.ro

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Elaborarea unui număr de 8 discipline optionale pentru aria curriculara „Tehnologii” raspunde cerintelor reformei din învătământul românesc, reformă care vizează pregătirea elevilor pentru viată, dezvoltarea unor atitudini si comportamente de asumare a independenŃei si răspunderii. Optionalele prezentate urmăresc formarea spiritului practic – aplicativ în paralel cu dezvoltarea creativitătii si a simtului estetic, valorizând în acelasi timp arta traditională. Materialele prezentate tin cont de resursele materiale si umane ale scolii din mediul rural cât si de interesele elevilor, necesitătile comunitătii locale, situatiile specifice. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • volume cu scop didactic
  • materii optionale
  • aria curriculara tehnologii

CUPRINS


CAPITOLUL I (pp. 9-18) – Rolul disciplinelor opționale în cadrul CDS

Conținutul CDS; Tipuri de CDS în învățământul obligatoriu; Elaborarea programei de opțional.

CAPITOLUL II (pp. 19-70) – Aspecte teoretice şi practice ale studiului tehnologiilor şi materialelor textile în cadrul opționalelor la nivelul disciplinei educație tehnologică

Repere în proiectarea demersului didactic (argument, obiective de referință, activități de învățare, lista de conținuturi, modalități de evaluare, planificarea calendaristică, bibliografie, prezentarea produselor realizate).

CAPITOLUL III (pp. 71-96) – Alte alternative la calculator

CONCLUZII (pp. 97-98)

BIBLIOGRAFIE (p. 99)

Author: Editura Științifică LUMEN