Procedura plângerii prealabile în procesul penal român – Oana Elena GĂLĂȚEANU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen galateanu

PROCEDURA PLÂNGERII PREALABILE ÎN PROCESUL PENAL ROMÂN

Oana Elena GĂLĂŢEANU

LUMEN – Copyright © 2020 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 185          LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-588-7

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Aplicarea legii penale constă în acţiunea prin intermediul căreia normele statuate de legiuitor sunt aplicate acelor cazuri concrete apărute zi de zi. Vorbind despre aplicarea legii penale se are în vedere realitatea că aceasta se realizează în anumite limite ce ţin de spaţiu, timp, persoane şi fapte. Încălcarea normelor juridice penale are ca efect, în general, răspunderea penală a celui ce le-a încălcat. Pentru a fi utilă, răspunderea penală este condusă de anumite principii, care îl includ şi pe cel al inevitabilităţii răspunderii penale. Potrivit lui, în mod obligatoriu comiterea unie infracţiuni atrage răspunderea penală, însă, fac excepţie cazurile în care ea este înlăturată de legiuitor. În acest sens, Codul penal prevede că sunt cauze generale de înlăturare a răspunderii penale următoarele: amnistia, prescripţia răspunderii penale, lipsa plângerii prealabile, retragerea plângerii prealabile şi împăcarea părţilor. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • drept penal
  • plângerea prealabilă

CUPRINS


Introducere (pp. 9-15)

PARTEA I-A – Teoria generală a plângerii prealabile

CAPITOLUL I (pp. 17-54) – Instituţia plângerii prealabile în legislaţia României
Plângerea prealabilă în perioada anterioară adoptării Codului Penal din 1864; Reglementarea plângerii prealabile în legislaţia din 1864; Reglementarea plângerii prealabile în Codul Penal din1936; Reglementarea plângerii prealabile în Codul de Procedură Penală din 1968; Plângerea prealabilă în doctrină; Plângerea prealabilă în practica judiciară.

CAPITOLUL II (pp. 55-79) – Natura juridica a plângerii prealabile
Plângerea prealabilă o excepţie a principiului oficialităţii procesului penal. Fundamentul social-juridic al plângerii prealabile; Puncte de vedere apărute în literatura juridică de specialitate cu privire la natura juridică a plângerii prealabile; Plângerea prealabilă – instituţie mixtă, a dreptului penal şi a dreptului procesual penal.

CAPITOLUL III (pp. 81-115) – Condițiile necesare de introducere a plângerii prealabile
Infracţiunile pentru care este necesară plângerea prealabilă; Titularii exerciţiului plângerii prealabile; Termenul de introducere a plângerii prealabile. Cunoaşterea făptuitorului; Conţinutul plângerii prealabile.

PARTEA A II- A: Partea Specială. Procedura plângerii prealabile

CAPITOLUL I (pp. 119-161) – Exercitarea plângerii prealabile la organele de urmărire penală
Organul de cercetare penală competent; Organul de urmărire penală competent în cazul infracţiunilor prevăzute de art. 279 din Codul de procedură penală; Procedura privind sesizarea, începerea şi desfăşurarea urmăririi penale în situaţia prevăzută de art. 131 alin. 5 Cod penal; Efectuarea urmăririi penale şi trimiterea în judecată; Procedura în cazul infracţiunilor flagrante, în caz de conexitate sau indivizibilitate, în situaţia infracţiunilor comise de minori şi în cazurile în care plângerea prealabilă a fost greşit îndreptată; Exercitarea plângerii prealabile la instanţa de judecată; Procurorul ca titular al acţiunii penale.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (pp. 163-185)


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza autorLECT. UNIV. DR. OANA ELENA GĂLĂŢEANU este cadru didactic în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din cadrul Universităţii „ Dunărea de Jos” din Galaţi. Este membru al Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România – Colegiul Consilierilor Juridici Galaţi şi al Centrului de Cercetări Juridice, Administrative, Sociale şi Politice al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. A publicat numeroase studii şi articole apărute în reviste de specialitate recunoscute în plan naţional şi incluse în baze de date internaţionale; deasemenea e autoare a cărţilor: Procedura plângerii prealabile în procesul penal român (Editura Științifică Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”, Galaţi, 2008), Teme de drept penal general, volumele I – II (Editura Științifică Pro Universitaria, Bucureşti, 2015), Dreptul concurenţei comerciale. Teste grilă (Editura Științifică Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”, Galaţi, 2010).

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN