Dezvoltarea regionala. Teorie si practica – Daniela ANTONESCU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen BT1 COVER Dezvoltarea regionala ANTONESCU B5 ISBN

DEZVOLTAREA REGIONALA. TEORIE SI PRACTICA

Daniela ANTONESCU

LUMEN – Copyright © 2018 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALA

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 312         

LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-531-3

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ  ÎN ROMÂNIA PRIN: Edituralumen.ro, emag.ro, ujmag.ro, elefant.ro, xreduceri.ro, zenity.ro, gotit.ro

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Amplificarea legaturilor dintre statele lumii a determinat o situatie complexa si complicata, caracterizata printr-un nou mod de manifestare a economiilor nationale a caror caracteristica principala fiind reprezentata de interactiunea dintre acestea. In acelasi timp, aceasta interactiune constituie conditia, dar si efectul dezvoltarii economice, stiintifice, demografice, sociale, culturale a omenirii. (Autoarea)


Domenii de interes:

 • politici publice
 • dezvoltare regionala

CUPRINS


LISTA ACRONIMELOR (p. 7)

LISTA TABELELOR (p. 8)

LISTA FIGURILOR (pp. 9-11)

LISTA ANEXELOR (p. 12)

INTRODUCERE (pp. 13-20)

CAPITOLUL I (pp. 21-48) – Abordări teoretice privind dezvoltarea regională

Localizarea – principalele teorii; Teorii privind dezvoltarea regională; Teorii privind inegalităţile teritoriale; Teoria dezvoltării endogene; Alte teorii ale dezvoltării teritoriale; Politici şi strategii teritoriale.

CAPITOLUL II (pp. 49-66) – Indicatori, modele şi tehnici de analiză economică regională

Aspecte generale; Modele teoretice şi factori de influenţă privind inegalităţile teritoriale

CAPITOLUL III (pp. 67-96) – Planificarea teritorială şi dezvoltarea regională

Concept. Obiective; Tipologia şi fluxurile regionale; Ciclul politicii regionale; Politica regională – formă spaţială de manifestare a politicii publice; Evaluarea intervenţiilor publice la nivel regional. Practici europene; Tendinţe globale în politica regională.

CAPITOLUL IV (pp. 97-128) – Politica de coeziune şi dezvoltare regională în Uniunea Europeană

Introducere; Tipologii regionale şi inegalități teritoriale; Contextul regional de analiză; Politica regională actuală: trăsături, obiective, instrumente; Estimarea impactului actualei politici de coeziune şi dezvoltare regională; Viitoarea politică regională 2021-2027.

CAPITOLUL V (pp. 129-148) – Evoluţia reformelor de planificare administrativ-teritorială în România

Introducere; Perioada 1918–1947; Perioada 1948–1989; Perioada 1990–2018.

CAPITOLUL VI (pp. 149-184) – Politica de dezvoltare regională din România

Programul operaţional regional – instrument de bază al politicii regionale; Impactul estimat al POR 2007-2013; Impactul efectiv al POR; Noile modificări aduse politicii regionale în actuala perioadă de programare; Programul operaţional regional 2014-2020.

CAPITOLUL VII (pp. 185-214) – Evoluţia inegalităţilor economice şi sociale la nivel regional, în România

Potenţialul regional de dezvoltare; Inegalităţi demografice; Inegalităţi regionale pe piaţa forţei de muncă; Inegalităţi economice regionale; Inegalităţi teritoriale în domeniul cercetării-inovării; Inegalităţi teritoriale în domeniul sănătăţii.

CAPITOLUL VIII (pp. 215-222) – Rezilienţa economică la nivel regional

Introducere; Abordări conceptuale privind rezilienţa teritorială (regională, urbană); Inegalităţile regionale şi rezilienţa; Rezilienţa economică la nivel regional, în Uniunea Europeană.

CAPITOLUL IX (pp. 223-262) – Dezvoltarea durabilă la nivel regional

Ariile protejate; Biodiversitatea regiunilor montane.

CAPITOLUL X (pp. 263-268) – Un model de strategie privind dezvoltarea regională în România, aplicabil perioadei de programare post-2020

CAPITOLUL XI (pp. 269-272) – Concluzii

ANEXE  (pp. 273-296)

BIBLIOGRAFIE  (pp. 297-310)


EVENIMENTE ŞI RECENZII


RECENZIE 

GAFTON, ELENA. (2019). Review on “Dezvoltarea regională. De la teorie la practică” authored by Daniela Antonescu, LUMEN Publishing House. Logos Universality Mentality Education Novelty: Political Sciences and European Studies, 5(1), 66-69.

Volumul își propune să creeze o imagine asupra procesului de dezvoltare regionala a României pornind de la analiza evoluției inegalități teritoriale, precum și a procesului de convergență economică care are loc sub impactul politicii de coeziune a strategiei Europa 2020. Abordările specifice ale acestui volum sunt de natură teoretico-metodologică, cu scopul de a trece în revistă întreaga gamă recentă de teorii în domeniul științelor regionale, precum și modelul de analiză a politicilor publice.

VEZI PDF


RECENZIE 

Steliana SANDU – Scientific Researcher I, Institute of National Economy, Romanian Academy, Romania – REGIONAL DEVELOPMENT. THEORY AND PRACTICE, Author: DANIELA ANTONESCU, Bucharest, 2019, 311 pagini, ISBN 9731660531-5, Lumen Publishing house (CNCSIS accredited), Central European Journal of Geography and Sustainable Development 2019, 1 (2): 81-82.

Combining recent theoretical elements and spatial analysis patterns/techniques with statistical, legislative and institutional data and information, the book can contribute to a better understanding of the positive and negative aspects that have influenced the evolution of regional development in Romania, as well as to formulate directions and actions for the next programming period.

VEZI PDF


RECENZIE 

Gheorghe ZAMAN – MCA – Director of Institute of National Economy, Romanian Academy – REGIONAL DEVELOPMENT. THEORY AND PRACTICE, Author: Daniela ANTONESCU, Bucharest, 2019, 311 pages, ISBN 9731660531-5, LUMEN PUBLISHING (CNCSIS B+), -ROMANIAN JOURNAL OF ECONOMICS – 2020.

By entwining recent theoretical elements and analysis models/techniques of spatial analysis with statistic, legislative and institutional data and information, the book may contribute to better understanding the positive and negative aspects that influenced the evolution of regional development in Romania, as well as to formulating the directions and actions for the next programming period.

VEZI PDF


PUTETI CITI ACEASTA CARTE IN URMATOARELE BILIOTECI


 1. Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iași 
 2. Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti 
 3. Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara 
 4. Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, România 
 5. Biblioteca Academiei Române 
 6. Biblioteca Universității din Pitești 
 7. Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București 
 8. Biblioteca Academiei de Studii Economice din București 
 9. Biblioteca „Valeriu Bologa” a Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca 
 10. Biblioteca Universității din Craiova 
 11. Biblioteca Universității Naționale de Arte “George Enescu” din Iași 
 12. Biblioteca Universității Naționale de Muzică din București 
 13. Biblioteca Universității din Oradea 
 14. Biblioteca Universității “Ovidius” din Constanța 
 15. Biblioteca Universității Petrol-Gaze din Ploiești 
 16. Biblioteca Universității Naționale de Muzică din București 
 17. Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie din Craiova 
 18. Biblioteca Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu 
 19. Biblioteca Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
 20. Biblioteca Universității „Vasile Alecsandri“ din Bacău 
 21. Biblioteca Universităţii „Valahia” din Târgoviște 
 22. Biblioteca Universității  Politehnica din București 
 23. Biblioteca Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava 
 24. Biblioteca Universității Politehnica din Timișoara 
 25. Biblioteca Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti 
 26. Biblioteca Judeţeană “C. Sturdza” Bacău 
 27. Biblioteca Judeţeană “GH. ŞINCAI” Bihor 
 28. Biblioteca Judeţeană “George Coșbuc” Bistrița Năsăud 
 29. Biblioteca Judeţeană “George Barițiu” Brașov 
 30. Biblioteca Judeţeană “V. Voiculescu” Buzău 
 31. Biblioteca Judeţeană “I. H. Rădulescu” Dâmbovița 
 32. Biblioteca Judeţeană “Kájoni János” Harghita 
 33. Biblioteca Judeţeană “ŞT. BĂNULESCU” Ialomița 
 34. Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi” Iași 
 35. Biblioteca Județeană “I. G. Bibicescu”  Mehedinți 
 36. Biblioteca Județeană “Sorin Titel” Timiș 

DESPRE AUTOR


DANIELA ANTONESCU este nascuta la 25 martie 1968 în București, a absolvit Universitatea de Studii Economice din București în 1991 și a obținut licența în Economie în 2004. Și-a început activitatea de cercetare științifică în 1988 la Institutul de Economie Industrială, iar în prezent este cercetător științific la Institutul de Economie Națională și cercetător asociat la Centrul de Economie Montană CE-MONT, Academia Română „Costin C. Kiritescu”, Institutul Național de Cercetări Economice. De-a lungul a 30 de ani de cercetare științifică, a publicat peste 100 de studii, inclusiv…

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN