Metodologia cercetarii etnopsihologice – Mictat A. GÂRLAN

METODOLOGIA CERCETARII ETNOPSIHOLOGICE

Mictat A. GÂRLAN

LUMEN – Copyright © 2011COLECȚIA DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 445         

LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-267-1

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ  ÎN ROMÂNIA PRIN: Edituralumen.ro, librariavirtuala.com, anticariat-unu.ro,

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Semnificativ este că în efortul său autorul a reuşit o delimitare a domeniului de investigaţie numai pe latura psihosocială a relaţiilor etnice şi mai ales cea etnopsihologică a specificului naţional – contrându-se pe elaborarea şi punerea la punct a unui model de investigare mai adecvat şi mai eficient pe partea de recoltare, prelucrare şi interpre tare a datelor, faţă de alte direcţii prezente în literatura de specialitate. Pentru aceasta dr. Gârlan Mictat a desfăşurat o amplă activitate de informare şi documentare bibliografică, fiind parcurse cele mai importante lucrări româneşti şi străine consac rate psihologiei popoarelor, în general, şi a psihologiei poporului român în special. (Prof. univ. dr. Mihai GOLU)


CUPRINS


CUVÂNT ÎNAINTE (pp. 9-12)

PREFAŢĂ (pp. 13-18)

CAPITOLUL  I (pp. 19-60) – Etnicitate şi interetnicitate

Actualitatea relaţiilor etnice la sfârşitul secolului  al XX-lea; Concepte şi orientări de bază în psihologia etnică; De la diagnoza psihosocială a personalităţii, la abordarea personalistă a etnicităţii; Un deceniu şi mai bine de interetnicitate şi etnopsihologie în România; Bibliografie.

CAPITOLUL II (pp. 61-106) – Imagini etnoculturale interne şi externe despre psihologia poporului român

Tentative de conturare a psihologiei poporului român – Bogdan Petriceicu Haşdeu şi posteritatea sa; Studii despre români – Constantin Rădulescu Motru, Mihai D. Ralea, Anatole Chircev, Athanase Joja şi alţii; Hermann von Keyserling, Ruth Benedict, Klaus Heitmann, imagini externe despre români; Anexe; Bibliografie.

CAPITOLUL III (pp. 107-164) – Metodologica cercetării etnopsihologice

Probleme metodologice în etnopsihologie; Obiective, ipoteze, principii; Constituirea grupurile etnice de cercetare; Gruparea, ordonarea şi manevrarea bazei de date; Diagnoze de valori, trăsături şi stiluri etnice cu ajutorul Chestionarului PPN -50; Analiza de fidelitate a Chestionarului PPN-50; Alte date de prelucrare statistică;  Diagnoza distanţelor inter- şi intraetnice Chestionarului Bogardus-1995; Anexe; Bibliografie.

CAPITOLUL IV (pp. 165-206) – Din specificul naţional ala românilor dobrogeni

Dobrogea, istoria unui ţinut românesc; Trăsături etnopsihologice în formarea limbii române prin naţionalizarea influenţelor străine; Structura grupurilor de cercetare a românilor; Diagnoza relaţiilor etnice ale românilor dobrogeni; Analize de trăsături şi valori etnice; Analiza matricială a stilurilor etnice; Anexe; Bibliografie.

CAPITOLUL  V (pp. 207-228) – Diagnoze de specific etnic în comunitatea turcă

Scurt istoric; Structura grupurilor de cercetare a comunităţii turce; Analiza relaţiilor etnice ale turcilor dobrogeni; Analiza de valori şi trăsături etnice; Analize matriciale de stiluri etnice turceşti; Bibliografie.

CAPITOLUL VI (pp. 229-252) – Diagnoze de specific etnic în comunitatea tătară

Scurt istoric; Structura grupurilor de cercetare a tătarilor; Diagnoza relaţiilor etnice ale tătarilor dobrogeni; Analiza de trăsături şi valori etnice; Analiza matricială stilurilor etnice tătare; Anexe; Bibliografie.

CAPITOLUL VII (pp. 253-274) – Diagnoze de specific etnic în comunitatea ruşilor-lipoveni

Scurt istoric; Structura grupului de cercetare a ruşilor lipoveni; Diagnoza relaţiilor etnice ale ruşilor lipoveni; Analiza de trăsături şi valori etnice; Analiza matricială a stilurilor etnice ale ruşilor lipoveni; Anexe; Bibliografie.

CAPITOLUL VIII (pp. 275-294) – Diagnoze de specific etnic în comunitatea elenă

Scurt istoric; Structura grupurilor de cercetare a grecilor; Diagnoza relaţiilor etnice ale grecilor dobrogeni; Analiza de trăsături şi valori etnice; Analiza matricială a stilurilor etnice elene; Anexe; Bibliografie.

CAPITOLUL IX (pp. 295-316) – Diagnoze de specific etnic în  comunitatea italiană

Scurt istoric; Structura grupului de cercetare; Analiza relaţiilor etnice ale italienilor dobrogeni; Diagnoze de valori şi trăsături etnice; Analiza de stiluri etnice; Bibliografie.

CAPITOLUL X (pp. 317-338) – Diagnoze de specific etnic în comunitatea ucraineană

Scurt istoric; Structura grupurilor de cercetare; Analiza relaţiilor etnice ale ucrainenilor dobrogeni; Diagnoze de trăsături şi valori etnice; Analiza de stiluri etnice; Bibliografie.

CAPITOLUL XI (pp. 339-360) – Diagnoze de specific etnic în comunitatea romilor

Scurt istoric; Structura grupurilor de cercetare a romilor (ţiganilor); Analiza relaţiilor etnice ale romilor dobrogeni; Analiza de valori şi trăsături etnice; Analiza stilurilor etnice; Bibliografie

CAPITOLUL XII (pp. 361-438) – Prognoza relaţiilor etnice

Un model de investigaţie între cerinţe şi posibilităţi;  Anexe Chestionar PPN-50; Anexa 1  Distribuţia empirică pe total număr de cazuri; Anexa 2 Inventar de medii şi abateri standard; Anexa 3 Praguri de semnificaţie statistică pe comunităţi etnice; Anexa 4 Inventar de note brute şi procente la Chestionarul PPN-50; Anexa 4.1. Analize de fidelitate – Români Autoevaluare 50 chestionare / evaluări; Anexa 4.2. Analize de fidelitate – Români Retroevaluare 300 chestionare / evaluări.

REZUMAT (pp. 439-442)

SUMMARY (pp. 443-444)


ACEASTĂ CARTE A FOST CITATĂ ÎN URMĂTOARELE LUCRĂRI


Author: Editura Științifică LUMEN