Maltratarea copilului intre cunoastere si interventie – Madalina CONSTANTIN

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 13 Constantin

MALTRATAREA COPILULUI INTRE CUNOASTERE SI INTERVENTIE

Mădălina CONSTANTIN

LUMEN – Copyright © 2008 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 300         

LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-074-5

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ  ÎN ROMÂNIA PRIN:  Edituralumen.ro, Emag.ro, Libraria virtuala LUMEN, Elefant.ro, Cel.ro, Libris.ro, Librariaeminescu.ro, Biblios.ro, librarie.net, okazii.rookazii.ro

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Volumul prezintă un set de teorii socio-psihologice asupra fenomenului abuzului fizic şi a neglijării copilului, ca forme de maltratare. Volumul de faţă îşi propune delimitarea abuzului fizic asupra copilului de celelalte forme de abuz, începând cu încadrarea acestei forme de abuz în sfera mai largă a conceptului de maltratare, şi terminând cu specificul intervenţiei în astfel de cazuri. Capitolul I cuprinde o analiză a sistemului de protecţie a copilului din România, în special în ceea ce priveşte problematica maltratării. Lucrarea propune delimitări conceptuale, în ceea ce priveşte definirea formelor de abuz, şi analiza principalelor teorii explicative ale fenomenului (perspectiva medicală, teoria transmiterii multigeneraţionale, concepţia ecologic-interacţionalistă etc). Volumul prezintă de asemenea analiza fenomenului de abuz asupra copilului în mediul familial, fiind analizate şi consecinţele psiho-sociale ale abuzului asupra copilului. Fenomenul de neglijare a copilului, ca formă a abuzului asupra copilului este şi el prezentat cu referire la tipurile de neglijare, cauzele cât şi consecinţele acesteia. Sunt prezentate de asemenea strategii metodologice de intervenţie în problematica abuzului asupra copilului.


Domenii de interes:

  • asistenta sociala
  • interventie sociala
  • violenta asupra minorilor
  • abuz fizic
  • neglijarea copilului

CUPRINS


ARGUMENT (pp. 9-12)

CAPITOLUL I (pp. 13-52) – Cadru teoretic general cu privire la abuzul asupra copilului

Copilul – victimă a abuzului; Definiții și forme ale abuzului asupra copilului; Teorii explicative privind abuzul asupra copilului.

CAPITOLUL II (pp. 53-95) – Abuzul fizic asupra copilului la nivel familial

Familia și violența fizică împotriva copilului; Etiologia și factorii de risc ai abuzului asupra copilului; Copiii abuzați fizic și tipuri de comportamente abuzive în mediul familial.

CAPITOLUL III (pp. 96-115) – Consecințe psiho-sociale ale abuzului fizic asupra copilului

Semnele și consecințele abuzului fizic; Traumele și consecințele lor asupra dezvoltării copiilor; Copilul în situația de maltratare.

CAPITOLUL IV (pp. 116-130) – Neglijarea – Formă specifică de maltratare a copilului

Neglijarea copilului, „o violență neviolentă”?; Categorii și tipuri de neglijare; Situația neglijării copilului în România; Cauzele neglijării copilului; Consecințele neglijării asupra dezvoltării copilului.

CAPITOLUL V (pp. 131-138) – Familia și neglijarea copilului

Familia ca mediu propice de dezvoltare a copilului; Violența intrafamilială și neglijarea copilului; Familia – cauza în neglijare sau resursă în prevenirea ei?

CAPITOLUL VI (pp. 139-179) – Specificul intervenției în cazul copilului abuzat

Necesitatea protecției copilului abuzat și principiile protecției copilului; Modelul intervenției sociale în rețea și rolul rețelei sociale în cazurile de abuz; Etapele specifice în investigarea cazurilor de abuz asupra copilului; Obiective și dileme în protecția copilului și prevenirea abuzului.

CAPITOLUL VII (pp. 180-264) – Studii de caz

Studiu de caz nr. 1; Studiu de caz nr. 2; Studiu de caz nr. 3; Studiu de caz nr. 4; Studiu de caz nr. 5; Concluzii.

CAPITOLUL VIII (pp. 265-293) – Percepția ieșenilor asupra cauzelor violenței asupra copilului

CONCLUZII GENERALE (pp. 294-296)

BIBLIOGRAFIE (pp. 297-298)


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARI


Author: Editura Științifică LUMEN