Principiile procesului penal – Denisa BARBU

Suntem in vacanta! Vă mulțumim pentru interesul acordat editurii noastre! Echipa responsabila cu distribuția de carte este în vacanță până la sfârșitul lunii septembrie! Va așteptăm după 1 august!

35,00 lei

PRINCIPIILE PROCESULUI PENAL
Denisa BARBU

LUMEN – Copyright © 2015 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 126           LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-423-1

Descrier

4 în stoc

SKU: 326 Categorie:

Descriere

PRINCIPIILE PROCESULUI PENAL

Denisa BARBU

LUMEN – Copyright © 2015 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 126           LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-423-1

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1


Descriere:

Importanţa şi actualitatea lucrării „Principiile procesului penal” sunt date în primul rând de contribuţia acestora la facilitarea interpretării şi aplicării dispoziţiilor din Codul de procedură penală. În acest sens, principiile procesului penal au importanţă deosebită şi în soluţionarea echitabilă a cauzelor penale, fiind în consens cu înfăptuirea justiţiei şi cu protecţia drepturilor omului. Lucrarea abordează atât aspectele teoretice, cât mai ales cele practice, necesare unei bune înfăptuiri a justiţiei. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • drept procesual penal
  • principiile procesului penal
  • dreptul la apărare
  • prezumţia de nevinovăţie
  • non bis in idem

CUPRINS

 

CUVÂNT ÎNAINTE (pp. 7-8)
În lucrarea de faţa am pus accent în mod deosebit pe anumite principii considerate atât de doctrină, cât şi de practică relevante în cadrul procesului penal. Considerăm că prin analizarea principiilor, am relevat atât raportarea pe verticală a procesului penal la structurile instituţionale implicate în proces şi la fazele acestuia, cât şi raportarea pe orizontală a acestuia la drepturile şi obligaţiile procesuale ale participanţilor la proces. (Autoarea)

ABREVIERI (p. 9)

CAPITOLUL I (pp. 11-20) – Consideraţii introductive privind principiile fundamentale ale procesului penal
Noţiunea şi sistemul principiilor fundamentale ale procesului; Scurtă prezentare comparativă a principiilor în Codul de procedură penală din 1969 în raport cu actualul Cod de procedură penală.

CAPITOLUL II (pp. 21-32) – Conţinutul principiilor care garantează preeminenţa dreptului
Legalitatea, separarea funcțiilor judiciare, aflarea adevărului, non bis in idem.

CAPITOLUL III (pp. 33-44) – Conţinutul principiilor referitoare la protecţia persoanelor implicate în procesul penal
Principiul respectării demnităţii umane şi a vieţii private; Limba oficială şi dreptul la un interpret; Prezumţia de nevinovăţie; Dreptul la libertate şi siguranţă.

CAPITOLUL IV (pp. 45-112) – Conţinutul principiilor referitoare la calitatea procesului penal şi la regimul acţiunii penale
Caracterul echitabil şi termenul rezonabil al procesului penal; Dreptul la apărare; Obligativitatea punerii în mişcare şi a exercitării acţiunii penale.

BIBLIOGRAFIE (pp. 113-125)


EVENIMENTE


DE ACELAŞI AUTOR

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen GenocidulPublica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen raspunderea


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Barbu Denisa

LECT. UNIV. DR. DENISA BARBU este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din București, deţine un master în administrație publică europeană, obţinut la Universitatea “Valahia” din Târgoviște, şi este doctor în drept, Magna cum Laude, la Institutul de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu ” al Academiei Române. Autoarea este cadru didactic la Universitatea ,,Valahia” din Târgoviște, Facultatea de Drept și Științe Administrative, avocat în Baroul Dambovita, membru al Asociației Române de Științe Penale, membru al Societății Române de Drept European şi a publicat peste 50 de articole în domeniul dreptului penal internațional, litigiilor internaționale, procesului penal.

Vezi detalii…

Informații suplimentare

Greutate0,5 kg

Author: Editura Științifică LUMEN