Particularitățile creării și aplicării de către state a normelor de drept internațional public- Dumitrița Florea

Suntem in vacanta! Vă mulțumim pentru interesul acordat editurii noastre! Echipa responsabila cu distribuția de carte este în vacanță până la sfârșitul lunii septembrie! Va așteptăm după 1 august!

49,88 lei

13 în stoc

Descriere

PARTICULARITĂȚILE CREĂRII ȘI APLICĂRII DE CĂTRE STATE A NORMELOR DE DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC

Dumitrița FLOREA

LUMEN – Copyright © 2021 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 284          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-598-6

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

 

Descriere:

Semnificaţia teoretică a lucrării este determinată de întâietatea şi complexitatea studiului realizat la subiectul participării exclusive a statelor în procesul de creare şi aplicare a normelor de drept internaţional, în teză fiind abordate cele mai relevante opinii şi concepţii expuse în doctrina autohtonă şi cea străină.
Valoarea aplicativă: Considerăm că această lucrare va prezenta un suport pentru cercetările ulterioare şi pentru formularea de noi teorii privind rolul pe care ar trebui să-l aibă statele în aplicarea şi respectarea acestor norme în condiţiile schimbărilor permanente ale configuraţiei ordinii juridice internaţionale.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor din cadrul prezentei lucrări şi concluziile reprezintă o bază pentru elaborarea recomandărilor şi acţiunilor practice ale societăţii ştiinţifice şi organismelor internaţionale în gestionarea relaţiilor internaţionale şi asigurarea cooperării internaţionale. Din aceste considerente, lucrarea îşi identifică potenţialul cititor în rândurile studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, dar şi a practicienilor.  (Autoarea)


Domenii de interes:

  • drept internaţional
  • drept diplomatic
  • conflicte internationale

 

Author: Editura Științifică LUMEN