Drept procedural fiscal – Nadia Cerasela DARIESCU

Suntem in vacanta! Vă mulțumim pentru interesul acordat editurii noastre! Echipa responsabila cu distribuția de carte este în vacanță până la sfârșitul lunii septembrie! Va așteptăm după 1 august!

43,64 lei

DREPT PROCEDURAL FISCAL
Nadia Cerasela DARIESCU

LUMEN – Copyright © 2009 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 235          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-143-8

De

10 în stoc

SKU: 201 Categorie:

Descriere

DREPT PROCEDURAL FISCAL

Nadia Cerasela DARIESCU

LUMEN – Copyright © 2009 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 235          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-143-8

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1


Descriere:

Sistemul finanţelor publice este strâns legat de concepţia politică, economico-financiară şi de modul de organizare a unei ţări. De aceea, vom încerca să descriem contextul în care a apărut şi a evoluat legislaţia fiscală în România. Un pas important în sistematizarea legislaţiei fiscale a fost făcut în luna decembrie 2003 când, sub presiunea comunităţii oamenilor de afaceri şi a Uniunii Europene, au fost adoptate cele două coduri: Codul fiscal, adoptat prin Legea nr. 571 din 19 decembrie, şi Codul de procedură fiscală, adoptat prin Ordonanţa Guvernului nr. 92 din 29 decembrie 2003. În anii 2004 – 2009, cele două coduri au fost modificate și completate de mai multe ori, republicate și iarăși modificate. Art. 3 alin. 1 din Codul de procedură fiscală prevede că prezentul cod se modifică și se completează numai prin lege, promovată de regulă cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia. Alin. 2 al aceluiași articol precizează că orice modificare sau completare la prezentul cod intră în vigoare cu începere din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege.

Dispozițiile menționate mai sus au rolul de a aduce la cunoștința contribuabililor modificările suferite de Codul de procedură fiscală într-o perioadă de timp rezonabilă pentru a putea să le aplice corect. Completările si modificările celor două acte normative fundamentale au anulat cel mai mare avantaj al codificării dreptului financiar și fiscal: acela de a avea între coperțile unei singure cărți normele juridice fundamentale ale acestei ramuri juridice, anulându-se astfel principalul câștig al edictării celor două coduri. În opinia noastră, cele două coduri, precum și legislația fiscală secundară, care a suferit și suferă modificari de la o zi la alta, ar trebui republicate cu toate modificările aduse până acum sau, eventual, modificate și ar trebui păstrate în această formă pentru o perioada de cel puțin 4 ani, spre a semnaliza comunității oamenilor de afaceri români și străini hotărârea de a pune în practică un sistem fiscal transparent și consecvent principiilor care stau la temelia celor două acte normative menționate. Ne alăturăm opiniei şi considerăm că adoptarea Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală constituie un pas important în procesul de apariţie a unor noi ramuri de drept, şi anume dreptul fiscal şi dreptul procedural fiscal. Procedura fiscală este definită în literatura de specialitate ca ansamblul de acte si operaţiuni în urma căruia se încasează efectiv impozitele si taxele la bugetul de stat sau la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. (Fragment din volum)


Domenii de interes:

  • drept procedural fiscal
  • organe fiscale
  • control fiscal
  • contribuabil
  • obligații fiscale
  • creanțe fiscale

CUPRINS


CAPITOLUL I (pp. 13-38) – Noţiuni introductive privind codul de procedură fiscală
Sfera de aplicare a codului de procedură fiscală; Principalele activităţi ce intră în sfera de aplicare a codului de
procedură fiscal; Corelaţia codului de procedură fiscală cu alte acte normative; Modificarea şi completarea codului de procedură fiscală; Principiile generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat; Aplicarea prevederilor legislaţiei
fiscale.

CAPITOLUL II (pp. 39-52) – Elemente de drept procedural fiscal
Noţiunea de drept procedural fiscal; Izvoarele dreptului procedural fiscal; Normele dreptului procedural fiscal.

CAPITOLUL III (pp. 53-62) – Organele fiscale
Ministerul finanţelor publice; Agenţia naţională de administrare fiscală; Comisia fiscală centrală; Comisa de proceduri fiscale; Colaborarea dintre comisia fiscală centrală şi comisia de proceduri fiscale.

CAPITOLUL IV (pp. 63-90) – Inspecţia fiscală şi inspectorul de control fiscal
Forme, metode, întindere şi proceduri de control folosite de inspecţia fiscală; Sesizarea organelor de urmărire penală; Demnitatea, sprijinul profesional şi mediul de lucru al inspectorului de control fiscal; Atitudinea faţă de contribuabili; Responsabilitatea inspectorilor de control fiscal.

CAPITOLUL V (pp. 91-100) – Competenţa organelor fiscale
Noţiunea de competenţă a organelor fiscale în dreptul comun și în dreptul procedural fiscal; Tipurile de competenţă în dreptul
procedural fiscal.

CAPITOLUL VI (pp. 101-106) – Incidente în materia competenţei organelor fiscale în procedura fiscală
Conflictul de competenţă; Conflictul de interese; Abţinerea şi recuzarea.

CAPITOLUL VII (pp.107-110) – Contribuabilul ca subiect al inspecţiei fiscale
Noţiuni generale; Drepturile şi obligaţiile contribuabililor.

CAPITOLUL VIII (pp. 111-118) – Termenele în dreptul procedural fiscal
Termenele procedurale în dreptul comun; Termenele procedurale în dreptul procedural fiscal.

CAPITOLUL IX (pp. 119-138) – Probele în dreptul procedural fiscal
Mijloacele de probă în dreptul procedural fiscal; Administrarea probelor.

CAPITOLUL X (pp. 139-148) – Înregistrarea fiscală şi evidenţa contabilă şi fiscală
Declaraţia şi certificatul de înregistrare fiscală; Registrul contribuabililor; Obligaţia de a conduce evidenţă fiscală şi contabilă.

CAPITOLUL XI (pp. 149-163) – Obligaţiile fiscale
Particularităţile obligaţiilor fiscale; Plătitorii obligaţiilor fiscale; Clasificarea obligaţiilor fiscale; Prescripţia dreptului de a stabili obligaţii fiscale; Răspunderea solidară şi dispoziţiile speciale privind stabilirea răspunderii.

CAPITOLUL XII (pp. 163-188) – Creanţele fiscale
Noţiuni generale despre creanţele fiscale; Naşterea, modificarea şi determinarea momentului exigibilităţii ; Stingerea creanţelor fiscale.

CAPITOLUL XII (pp. 189-202) – Titlurile de creanţă fiscală
Titlurile de creanţă fiscală explicite; Titlurile de creanţă fiscală implicite.

CAPITOLUL XIV (pp. 203-214) – Actele administrative fiscale
Actul administrativ fiscal; Clasificarea actelor administrative fiscale.

CAPITOLUL XV (pp. 215-228) – Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale
Noţiuni introductive; Competenţa de soluţionare a contestaţiilor; Decizia de soluţionare sau dispoziţia de soluţionare; Soluţionarea contestaţiei.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (pp. 229-234)


EVENIMENTE


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen colectia juridica afis lansare colectie

Editura Științifică LUMEN are plăcerea de a anunţa lansarea Colecţiei JURIDICA, eveniment organizat în cadrul Târgului Internaţional de Carte, Artă şi Muzică ,,Primăvara cărţilor la Iaşi”, ediţia XXII. Data lansării colecţiei este 14 martie 2014, ora 15.00, în locaţia Palas Mall, Iaşi, zona Agora EX LIBRIS. În cea de a treia zi de târg, Editura Științifică LUMEN propune cititorilor săi să ia contact cu cărţile de excepţie publicate în cadrul Colecţiei JURIDICA, între care volumul Drept procedural fiscal, scris de Nadia Cerasela DARIESCU.

Trecerea în revistă a volumelor considerate a fi cele mai importante ale colecţiei este un eveniment desfăşurat cu participarea Prof. univ. dr. Nadia ANIŢEI – Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, Conf. univ. dr. Roxana LAZĂR – Universitatea ,,Petre Andrei” din Iaşi, Prof. univ. dr. Antonio SANDU – Director Editura Științifică LUMEN şi Cerc. III dr. Ana Frunză – Departament PR Editura Științifică LUMEN.


DESPRE AUTOR


 

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen POZA NADIA ANITEI

Prof. Univ. Dr. Nadia Cerasela Aniței (Dariescu) este cadru didactic în cadrul Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Avocat în Baroul Iași, membru în comitetul științific și recenzor al Editurii LUMEN, redactor șef al revistei Journal of Legal Studies, publicată de Editura Științifică LUMEN, membră a ARACIS București și a Centrului European de Drepturile Omului, președinte și fondator al Asociației Internaținale de Drept și Științe Conexe. Autoare a peste 17 monografii, 9 cursuri științifice cu profil didactic și 80 de articole științifice, Nadia Cerasela Aniței este unul dintre cei mai vechi și mai prolifici autori ai Editurii LUMEN.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN