Drept internaţional public – Aurora CIUCĂ

Suntem in vacanta! Vă mulțumim pentru interesul acordat editurii noastre! Echipa responsabila cu distribuția de carte este în vacanță până la sfârșitul lunii septembrie! Va așteptăm după 1 august!

64,50 lei

DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC
Aurora CIUCĂ

LUMEN – Copyright © 2018 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 394           LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-502-3

GO TO THE ENGL

2 în stoc

SKU: 426 Categorie:

Descriere

DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC

Aurora CIUCĂ

LUMEN – Copyright © 2018 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 394           LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-502-3

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1


Descriere:

Tematica volumului ,,Drept internaţional public” poate fi descrisă cel mai bine prin cuvintele lui Nicolae Titulescu: ,,Ce este pacea? Este ea un cuvânt? În asemenea caz asistăm la triumful păcii, căci niciodată nu s-a vorbit aşa de mult de pace ca de la Marele Război încoace. Este pacea, dimpotrivă, o simplă organizare legală contra războiului? Şi în acest caz asistăm la o adevărată ascensiune a păcii organizate. Este însă pacea, mai presus de toate, o stare de spirit? În acest caz, trebuie să recunoaştem în deplină sinceritate că spiritul pacifist n-a înaintat cu acelaşi pas accelerat ca organizarea legală a păcii […]. Ei bine, dacă pacea, văzută prin prisma eternităţii, este şi nu poate fi altceva decât o stare de spirit, ea este azi, pe tărâmul realizării practice, în acelaşi timp toate cele trei lucruri de care v-am vorbit. În adevăr, pacea este azi o stare de spirit ca scop, o organizare legală ca instrument şi un strigăt al inimii, adică o expresie prin cuvânt, ca mijloc de a implanta în conştiinţa universală imperioasele ei comandamente.”


Domenii de interes:

  • drept internaţional public
  • dreptul tratatelor
  • dreptul mării
  • drept spaţial
  • drept internaţional fluvial

CUPRINS

LISTĂ DE ABREVIERI (pp. 13-14)

CAPITOLUL I (pp. 15-32) – Aspecte introductive 
Trăsăturile societăţii internaţionale şi dreptul internaţional; Ierarhia normelor dreptului internaţional; Privire istorică asupra dreptului internaţional public; Raportul dintre dreptul internaţional public şi dreptul intern al statelor.

CAPITOLUL II (pp. 33-54) – Izvoarele dreptului internaţional public
Art. 38 al Statutului Curţii Internaţionale de Justiţie;Tratatul ca izvor; Cutuma internaţională; Principiile generale de drept; Hotărârile judecătoreşti şi doctrina celor mai calificaţi specialişti în drept public; Echitatea; Izvoare subsidiare ale dreptului internaţional; Actele unilaterale în dreptul internaţional public; Codificarea dreptului internaţional.

CAPITOLUL III (pp. 55-74) – Principiile fundamentale ale dreptului internaţional public
Evoluţia şi importanţa principiilor fundamentale; Principiile suveranităţii statelor, egalităţii în drepturi a statelor, neagresiunii, neintervenţiei, soluţionării diferendelor internaţionale pe cale
paşnică, cooperării internaţionale, îndeplinirii cu bună-credinţă a obligaţiilor internaţionale; Dreptul popoarelor la autodeterminare.

CAPITOLUL IV (pp. 75-108) – Dreptul tratatelor internaţionale
Definiţia şi clasificarea tratatelor; Încheierea tratatelor; Rezerva la tratate; Efectele tratatelor internaţionale; Modificarea tratatelor; Încetarea efectelor tratatelor internaţionale, Nulitatea tratatelor internaţionale, Interpretarea tratatelor internaţionale; Dreptul tratatelor încheiate între state şi organizaţii internaţionale sau între organizaţii internaţionale.

CAPITOLUL V (pp. 109-130) – Subiectele primare ale dreptului internaţional public
Statul suveran ca subiect. Elementele constitutive ale statului; Recunoaşterea internaţională; Succesiunea statelor în dreptul internaţional public.

CAPITOLUL VI (pp. 131-142) – Teritoriul de stat în dreptul internaţional
Elementele teritoriului de stat; Moduri de dobândire a teritoriului; Delimitarea teritoriului de stat; Vecinătatea şi regimul de frontieră; Domeniul acvatic al statului; Spaţiul aerian al statelor; Dreptul aerian.

CAPITOLUL VII (pp. 143-160) – Populaţia statelor
Reglementări privind cetăţenia în cadrul regional al Consiliului Europei; Dobândirea cetăţeniei; Regimul juridic al străinilor; Dreptul de azil.

CAPITOLUL VII (pp. 161-182) – Subiectele derivate ale dreptului internaţional
Organizaţiile internaţionale ca subiecte ale dreptului internaţional; Popoarele care luptă pentru independenţă – subiecte ale dreptului internaţional.

CAPITOLUL IX (pp. 183-264) – Persoana fizică în dreptul internaţional
Răspunderea penală a persoanei fizice; Protecţia internaţională a drepturilor omului.

CAPITOLUL X (pp. 265-278) – Răspunderea internaţională a statelor
Fundamentul răspunderii internaţionale; Răspunderea internaţională a statului pentru fapte internaţionale ilicite; Circumstanţe care exclud caracterul ilicit al unei fapte internaţionale; Consecinţele răspunderii internaţionale; Răspunderea statelor pentru consecinţe prejudiciabile decurgând din activităţi care nu sunt interzise de dreptul internaţional.

CAPITOLUL XI (pp. 279-324) – Soluţionarea pe cale paşnică a diferendelor internaţionale
Soluţionarea pe cale paşnică a diferendelor internaţionale – principiu fundamental al dreptului internaţional; Noţiunea de diferend internaţional; Mijloace de reglementare a diferendelor prin proceduri diplomatice, Mijloace paşnice cu caracter jurisdicţional; Soluţionarea paşnică a diferendelor în cadrul organizaţiilor internaţionale.

CAPITOLUL XII (pp. 325-356) – Regimul juridic al spaţiilor internaţionale
Dreptul mării; Dreptul internaţional fluvial; Dreptul spaţial.

CAPITOLUL XIII (pp. 357-376) – Dreptul diplomatic şi consular
Diplomaţia şi dreptul diplomatic; Organele statului pentru relaţiile internaţionale; Imunităţile şi privilegiile diplomatice; Reprezentarea statelor pe lângă organizaţiile internaţionale; Dreptul consular.

BIBLIOGRAFIE (pp. 377-388)

INDEX DE CAZURI (pp. 389-393)


EVENIMENTE ŞI RECENZII


RECENZIE DE CARTE

Drd. Alexandra HUIDU – Şcoala Doctorală de Sociologie a Universităţii din Oradea & Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN – REVIEW of the Volume “Drept internaţional public” [International Public Law], 3rd Revised Edition, author Aurora Ciucă, Published by LUMEN Publishing House.

In a world where international relations are marked by the continuous need to adapt to the challenges of globalization, changes in governing regimes and emerging political doctrines, the international community, made up of states and international organizations, has to keep changing and restructure the way states interact, according to the challenges they face. About the basis of international law, but also about the new tendencies specific to this area of law sciences, the author Aurora Ciucă wrote her book, entitled “International Public Law”, published by Lumen Publishing House, Iaşi, Romania, in 2018, a book that is at its third revised edition.

Vezi detalii…


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen AURORA CIUCAPROF. UNIV. DR. AURORA CIUCĂ este doctor în Drept internaţional al Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, profesor la Facultatea de Drept și Științe Administrative  a Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, a desfăşurat o bogată activitate în domeniul  dreptului internaţional al drepturilor omului ca bursier în programe ale Consiliului Europei şi ale Organizaţiei Statelor Americane. A obţinut diploma de Master “Cum laude” din partea Universităţii Notre Dame (SUA) cu o teză privind analiza violenţei domestice în Statele Unite. A urmat stagii de specializare la Institutul  Internaţional pentru Drepturile Omului Réne Cassin (Franţa), Center for Civil and Human Rights (SUA), Institute for Human Rights (Åbo Akademy University , Finlanda).

Vezi detalii…

Informații suplimentare

Greutate1 kg

Author: Editura Științifică LUMEN