Abuzul de drept (editia a II-a) – Camelia Ignatescu

45,00 lei

ABUZUL DE DREPT – Editia a II-a
Camelia Maria Cezara IGNĂTESCU

LUMEN – Copyright © 2019 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 237          LIMBA: Română

ISBN:  9789731663494

5 în stoc

SKU: 318 Categorie:

Descriere

ABUZUL DE DREPT – Editia a II-a

Camelia Maria Cezara IGNĂTESCU

LUMEN – Copyright © 2019 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 237          LIMBA: Română

ISBN:  9789731663494

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1


Descriere: 

Teoria generală a dreptului reprezintă o vedere unitară și esențială asupra permanențelor dreptului care studiază conceptele, categoriile, principiile și noțiunile de bază ale acestuia. Schimbările radicale în plan politic și economico-social din România au generat și ample modificări ale sistemului juridic, iar cercetarea fenomenului juridic a impus reconsiderarea fundamentelor conceptuale în funcție de datele furnizate de științele juridice de ramură și de științele juridice istorice. Teoria dreptului, abordând regularitățile fenomenului juridic în complexitatea sa, nu poate ignora analiza structurală a acestui fenomen, modalitățile sale de exprimare particulară, care se regăsesc apoi în construcțiile pe care le realizează. În contextul sus descris, lucrarea de față își propune să analizeze abuzul de drept ca pe un concept specific teoriei generale a dreptului, care subsumează trăsăturile particulare ale abuzului de drept din fiecare ramură de drept (civil, administrativ, de dreptul muncii, de drept procesual etc.). (Autoarea)


Domenii de interes:

  • drept civil
  • drepturi subiective
  • abuz de drept
  • aparență în drept
  • tăcere în drept
  • abuz de putere

CUPRINS


CUVÂNT ÎNAINTE (pp. 7-84)

Importanţa abordării abuzului de drept  din perspectiva teoriei generale a dreptului este dată atât de faptul că oferă o vedere generală asupra abuzului de drept, cât şi de marcarea elementelor distincte, speciale, ale abuzului de drept din diferite ramuri. Dacă până în prezent s-au elaborat studii de specialitatea dedicate unei anume forme a abuzului de drept, lucrarea de faţă îşi propune analiza conceptului într-o altă abordare, urmărind o generalizare, o sinteză bazată pe studiul fenomenului juridic în discuţie. (Autoarea)

CAPITOLUL I (pp. 9-24) – Dreptul subiectiv şi dreptul obiectiv
Corelaţia dintre dreptul obiectiv şi dreptul subiectiv.

CAPITOLUL II (pp. 25-32) – Structura dreptului subiectiv
Teoria interesului;Teoria voinţei; Teoria conjuncţiei între voinţă interes.

CAPITOLUL III (pp. 33-48) – Clasificarea drepturilor subiective

CAPITOLUL IV (pp. 49-58) – Sisteme de drepturi subiective
Situaţiile juridice; Universalităţile juridice; Statutul.

CAPITOLUL V (pp. 59-72) – Subiectele de drept şi personalitatea juridică

CAPITOLUL VI (pp. 73-80) – Exerciţiul drepturilor subiective
Exerciţiul dreptului subiectiv propriu; Exerciţiul dreptului altuia.

CAPITOLUL VII (pp. 81-88) – Uzul dreptului subiectiv
Uzul dreptului subiectiv propriu; Uzul dreptului altuia.

CAPITOLUL VIII (pp. 89-110) – Definirea abuzului de drept
Teoria negării existenţei abuzului de drept; Teoria subiectivă; Teoria obiectivă sau a scopului social; Teoria asimilării abuzului de drept cu răspunderea civilă delictuală şi cvasidelictuală; Repere contemporane ale definirii abuzului de drept.

CAPITOLUL IX (pp. 111-128) – Condiţii ale răspunderii juridice pentru abuzul de drept

CAPITOLUL X (pp. 129-146) – Formele abuzului de drept. Clasificare
Criteriul calităţii titularului dreptului subiectiv; Criteriul tipului de conduită a titularului dreptului subiectiv; Criteriul naturii dreptului subiectiv.

CAPITOLUL XI (pp. 147-212) – Interferenţe ale abuzului de drept
Frauda la lege; Tăcerea în drept; Aparența în drept; Abuzul de drept.

CONCLUZII (pp. 213-217)

BIBLIOGRAFIE (pp. 217-235)


EVENIMENTE ȘI RECENZII


RECENZIE DE CARTE la editia I

PROF. UNIV. DR. AURORA CIUCĂ, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava – Book review:Abuzul de dreptAuthor: Ignătescu Camelia,Editura Științifică Lumen, Iaşi, 2013. Revista Românească pentru Educație Multidimensională, vol. 5, nr. 2/2013, pp. 137-139.

It is notable the scientific contribution of the author to the conceptual clarification, the subtle differences in the chapter entitled “Interference”, between the abuse of law and law fraud, abuse of power and silence in right, between the abuse of rights and the right appearance in law, between abuse of law and abuse of power. Undoubtedly, the author Camelia Ignătescu succeded a valuable scientific synthesis, which validates the logic between the general-abstract plan of the general theory of law, and branch theories of the right in terms of the stated theme-institution of abuse of rights.

Vezi detalii…


LANSARE DE CARTE – editia I

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen colectia juridica afis lansare colectie

Editura Științifică LUMEN are plăcerea de a anunţa lansarea Colecţiei JURIDICA, eveniment organizat în cadrul Târgului Internaţional de Carte, Artă şi Muzică ,,Primăvara cărţilor la Iaşi”, ediţia XXII. Data lansării colecţiei este 14 martie 2014, ora 15.00, în locaţia Palas Mall, Iaşi, zona Agora EX LIBRIS. În cea de a treia zi de târg, Editura Științifică LUMEN propune cititorilor săi să ia contact cu cărţile de excepţie publicate în cadrul Colecţiei JURIDICA, între care volumul Abuzul de drept, scris de Camelia Maria Cezara IGNĂTESCU.

Trecerea în revistă a volumelor considerate a fi cele mai importante ale colecţiei este un eveniment desfăşurat cu participarea Prof. univ. dr. Nadia ANIŢEI – Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, Conf. univ. dr. Roxana LAZĂR – Universitatea ,,Petre Andrei” din Iaşi, Prof. univ. dr. Antonio SANDU – Director Editura Științifică LUMEN şi Cerc. III dr. Ana Frunză – Departament PR Editura Științifică LUMEN.

 

 


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza camelia ignatescuCONF. UNIV. DR. CAMELIA MARIA CEZARA IGNĂTESCU – Faţă de aria multidisciplinară a specializărilor predate, am ales să suţin un doctorat în Teoria Generală a Dreptului, sub îndrumarea reputatului mentor, d-nul prof. univ. dr. Mihai Gheorghe, membru al Şcolii doctorale a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest Timişoara. În anul 2010 am susţinut teza de doctorat „Abuzul de drept” dobândind titlul ştiinţific de Doctor în drept. Pe planul cercetării ştiinţifice am elaborat suporturi de curs şi articole conexe acestora. Recent, am publicat volumul Abuzul de drept (2013), cursul de Dreptul afacerilor partea I (Dreptul afacerilor. Raportul juridic de drept al afacerilor. Contractul – 2013), cursul de Teoria generală a dreptului (Lecţii de Teoria generală a dreptului – 2014) şi legislaţie de dreptul familiei adnotată (Dreptul familiei. Legislaţie adnotată şi legislaţie conexă – 2014). (Autobiografie)

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN