Evolutii in constructia bugetara nationala din perspectiva europeana – Alin Stelian DOBRE

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Dobre Evolutii scalat

EVOLUTII IN CONSTRUCTIA BUGETARA NATIONALA DIN PERSPECTIVA EUROPEANA

Alin Stelian DOBRE

LUMEN – Copyright © 2018 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 232          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-501-6

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Lucrarea Evoluţii în construcţia bugetară naţională din perspectivă europeană are drept scop principal analiza mecanismului de elaborare a bugetului României, pentru a oferi o serie de soluţii în direcţia armonizării cu reglementările şi realităţile europene. O atenţie deosebită se acordă caracterului interdisciplinar şi complex al legăturilor dintre bugetul naţional şi cel comunitar. (Autorul)


Domenii de interes:

  • economie
  • buget national
  • buget comunitar

CUPRINS


CUVINTE CHEIE (p. 9)

LISTA DE ACRONIME (p. 9)

CUVÂNT ÎNAINTE, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII (pp. 10-22)

CAPITOLUL I (pp. 23-66) – Teorii privind construcţia bugetară

Elaborarea bugetului public între disciplină bugetară şi flexibilitate; Principalele teorii privind echilibrul bugetar; Categorii de bugete utilizate în economia globală.

CAPITOLUL II (pp. 67-82) – Modele bugetare în zona centrală şi est europeană

Modelul austriac de construcţie bugetară; Elemente definitorii ale construcţiei bugetare din Ungaria, Polonia şi Slovacia.

CAPITOLUL III (pp. 83-106) – Restricţii europene, restricţii naţionale şi limitări sociale în construcţia bugetului României

CAPITOLUL IV  (pp. 107-158) – Construcţia bugetului public şi condiţionalităţile macroeconomice

Deficitul structural şi rolul stabilizatorilor automaţi ai economiei; Absorbţia fondurilor europene şi utilizarea lor ca sursă complementară a investiţiilor publice şi a creşterii economice; Deficitul structural condiţionalitate a absorbţiei fondurilor europene; Structura cheltuielilor publice şi creşterea economică durabilă.

CAPITOLUL V (pp. 159-168) – Estimări referitoare la impactul fondurilor structurale asupra economiei României

Impactul fondurilor structurale asupra economiei României.

CAPITOLUL VI (pp. 169-192) – Noua perspectivă financiară şi revizuirea bugetului comunitar

Cadrul financiar multianual; Instituţiile implicate în elaborarea şi negocierea bugetului comunitar; Principalele capitole de cheltuieli (headinguri) ale bugetului comunitar; Sistemul de resurse proprii ale bugetului comunitar (veniturile bugetului comunitar).

CAPITOLUL VII (pp. 193-200) – Strategia de ţară şi guvernarea responsabilă

CAPITOLUL VIII (pp. 210-218) – Concluzii finale

Concluzii privind procesul bugetar în România; Concluzii privind fluxurile financiare dintre bugetul naţional şi cel comunitar.

BIBLIOGRAFIE (pp. 219-230)

Author: Editura Științifică LUMEN