Deconstrucţia eului între realitate şi irealitate în opera lui Max Blecher – Nicoleta HURMUZACHE

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen rsz 2c1 deconstructia eului hurmuzache 2022 a5 curves

DECONSTRUCŢIA EULUI ÎNTRE REALITATE ŞI IREALITATE ÎN OPERA LUI MAX BLECHER

Nicoleta HURMUZACHE

LUMEN – Copyright © 2022 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 460         LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-615-0

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Libraria virtuala, Edituralumen.ro

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Existenţa omului a stat mereu sub semnul incertitudinii identitare, iar misterul, care învăluie excursul său iniţiatic prin viaţă şi dincolo de dimensiunile ei, a reprezentat mereu un stimulent fervent pentru gândul interogativ-retoric: Cine sunt eu?, De unde vin şi încotro mă îndrept?, De ce suferinţa e un dat firesc?, Care moarte îmi aparţine?, Cât timp mai sunt păsuit?, Trăiesc sau visez?, toate fiind întrebări cu substrat afectiv, ontologic, gnoseologic. Ceea ce rămâne în urma consumării pactului biografic este o subtilă curiozitate latentă ce continuă să subziste timpului, oferind o direcţie de înţelegere a propriei vieţi: Omul călătoreşte dinspre viaţă către moarte, încercând să se individualizeze ca fiinţă unică şi irepetabilă sau parcurge un traseu iniţiatic dinspre moarte către adevărata existenţă, contribuind la construirea unei identităţi integratoare, totale, colective (Autoarea).


Domenii de interes:

  • antropologie
  • filosofie
  • filosofie socială

CUPRINS


De la identificarea hecceităţii în romanele Vizuina luminată, Întâmplări în irealitatea imediată şi Inimi cicatrizate la deconstrucţia eului între realitatea mediată şi irealitatea imediată- George Manolache (pp. 9-22)

Nota autorului (pp. 23-26)

Capitolul I. Arta de a psihanaliza textul literar (pp. 27-83)
Psihanaliză vs. literatură. Grile de lectură specifice orientării psihanalitice; Reconfigurarea psihicului uman, de la un demers cauzal şi reductiv al psihanalizei lui Sigmund Freud la o viziune holistică şi prospectivă, derivată din psihologia analitică a lui Carl Gustav Jung; Aplicaţii ale metodologiei psihanalitice în artă. O posibilă estetică a psihanalizei

Capitolul II. Max Blecher – Biografie/ Biografii posibile şi tipuri de discurs cu miză implicit sau explicit identitară (pp. 84-114)

Capitolul III. Etape ale receptării critice a operei lui Max Blecher (pp. 115-174)
De la debutul artistic până la încadrarea în canonul literar şi redescoperirea postdecembristă; Receptarea critică recentă a lui Max Blecher

Capitolul IV. Deconstrucţia Eului printr-o dinamică regresivă a personei blecheriene în planul realităţii primare/ conştiinţei (pp. 175-268)
Etapele unei metode de interpretare psihanalitică, din perspectiva lui Carl Gustav Jung, aplicate textului blecherian; Arhetipul Personei în confruntarea cu Eul empiric: conjuncţie sau disjuncţie identitară

Capitolul V. Revelaţia Sinelui în planul irealităţii imediate/ inconştientului prin fragmentatea autorului în imaginea unor arhetipuri (pp. 269-372)
Variante arhetipale ale Animei ca funcţii ale sistemul ectopsihic (gândire, intuiţie, simţire, senzaţie) în irealitatea imediată blecheriană; Întâlnirea Animei cu Bătrânul Înţelept într-un mundus archetypalis, la graniţa dintre imaginal şi imaginar. Reverie blecheriană bicromatică; Contiguitatea Animei cu Umbra în secvenţa narativă a visului funebru; Trickster – ipostază dia-bolică şi sim-bolică a Umbrei; Hieros gamos dintre Umbră şi Sine în episodul oniric al oraşului specializat; Puer Aeternus – renaşterea timidă a Sinelui; Sinele, o voce armonioasă a naturii surprinse în grădina Berck-ului edenic

Capitolul VI. Explorarea inconştientului colectiv, într-un registru cultural, prin experienţa scrisului, un act asumat al
individuaţiei (pp. 373-418)
Experienţele ontice ale eroului (moartea, visul, boala, iubirea), receptate ca etape ale procesului alchimic în conceperea unei Magna opera blecheriană; Incursiune în mitologia culturală şi personală a scriiturii lui Max Blecher; Manifestări ale irealităţii imediate (hoinăreală, mortificare, visare) coroborate cu procese ale realităţii psihice (inflaţie, alienare, individuaţie), construind axa Eu-Sine

Capitolul VII. Reconstrucţia Eului purtător al conştiinţei Sinelui prin valorificarea unui mit al individuaţiei, în descendenţa lui Charles Mauron, şi încadrarea autorului într-o tipologie psihologică (pp. 419-432)

Concluzii (pp. 434-441)
Bibliografie (pp. 442-460)

 

Author: Editura Științifică LUMEN