Contributii monografice asupra Depresiunii Husilor – Vicu MERLAN

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 69 Merlan

CONTRIBUTII MONOGRAFICE ASUPRA DEPRESIUNII HUSILOR

Vicu MERLAN

LUMEN – Copyright © 2009 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 660          LIMBA: Română

ISBN:  9789731660714

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro, Libraria virtuala LUMEN, Elefant.ro, Printrecarti.ro, Librarie.net, Targulcartii.ro, Librariaeminescu.ro, okazii.ro

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Primul contact cu depresiunea Husilor l-am avut in anii copilariei, atunci cand am vizitat prima oara orasul Husi cu parintii mei, la balciul anual de Sfanta Maria din 14 septembrie. Cel mai mult m-a impresionat dinamica si diversitatea micului orasel. Ulterior, oferta locurilor de munca, dar si pozitia de centru de polarizare a satelor invecinate, m-au determinat sa ma orientez spre el, fiind cel mai aproape punct urban de satul meu de obarsie, Isaiia. Viata mi-a ghidat pasii si spre alte localitati ale tarii in care am petrecut ani buni, insa traiul provincial de la Husi, cu un minim de confort, m-a atras irezistibil, in mod special datorita locurilor natale apropiate. In timpul studentiei, un bun prieten, regretatul profesor Boris Gorceac, vazandu-mi inclinatiile spre cercetarea fenomenului istoric si geografic local, mi-a sugerat sa mai apuc de lucru asupra unei lucrari istorico-geografice despre Husi (1993). In acest sens domnia sa mi-a oferit un bogat material bibliografic spre consultare in vederea intocmirii unui studiu monografic. (Autorul)


Domenii de interes:

  • antropologie
  • toponimie
  • antroponimie
  • monumente protejate
  • turism
  • rezervatii naturale

CUPRINS:


Argument (pp. 1-2)
Capitolul I. (pp. 3-8) – Istoricul cercetării
Istoricul cercetărilor arheologice şi istorice; Istoricul cercetărilor geografice.
Capitolul II. (pp. 9-80) – Cadrul natural
Poziţia şi limitele geografice: Evoluţia paleogeografică a zonei; Aşezarea geografică a Depresiunii Huşilor; Cadrul geografic general; Alcătuirea geologică. Relieful:
Caracteristici climatice; Microclimatul platourilor inferioare; Microclimatul platourilor superioare împădurite; Microclimatul versanţilor cu orientare sudică; Microclimatul versanţilor cu orientare nord-estică; Microclimatul luncii Prutului; Reţeaua hidrografică: Subunităţi hidrogeologice; Apele de suprafaţă; Izvoare minerale; Cascade şi pseudocarst; Vegetaţia şi fauna; Solurile: Studiu pedologic al teritoriului Depresiunii Huşilor; Vulcanul noroios de pe Valea Prutului (Chersăcosu, judeţul Vaslui): Cadrul natural; Istoricul cercetării; Încadrarea vulcanului noroios; Rezervaţii şi monumente protejate; Turismul; Toponimice şi antroponimice; Răspândirea habitatelor contemporane în Depresiunea Huşilor; Vetrele satelor depresionare; Oraşul Huşi – fizionomie şi funcţionalitate; Căile de comunicaţii; Transportul pe calea ferată; Poșta.
Capitolul III. (pp. 81-144) – Aşezările umane
Evoluţia habitatului uman în Depresiunea Huşilor din preistorie până în secolul al XVIII-lea: Paleolitic; Menhirii preistorici din zona Huşilor; Neolitic; Movila Răbâia – o enigmă a preistoriei?; Un mormânt cu lespede de piatră la Chersăcosu (comuna Stănileşti); Epoca Bronzului; Epoca Fierului; Tumulii (movile funerare); Situri medievale (secolele V-XVIII); Tezaure; Mărturii medievale despre comunităţile din Depresiunea Huşilor: Originea numelui oraşului Huşi; Târgul Huşi – evoluţie în timp; Aşezările rurale dimprejurul târgului Huşi; Viaţa satului.
Capitolul IV. (pp. 145-154) – Populaţia Depresiunii Huşilor
Capitolul V. (pp. 145-154) – Aspecte economice
Evoluţia economică a comunităţilor depresionare din preistorie până în secolul al XIX-lea; Economia Huşului de la sfârşitul secolului al XIX-lea până în 1945; Meşteşugurile; Băncile; Agricultura şi creşterea animalelor după 1945; Industria; Economia Depresiunii Huşilor după 1990; Situaţia statistică şi economică a firmelor private din perimetrul huşean: O prezentare generală a firmelor.
Capitolul VI. (pp. 271-300) – Aspecte etnografice şi folclorice
Datini, obiceiuri, legende; Botezul; Nunta; Înmormântarea; Descântecele; Arta populară. Ţesutul.
Capitolul VII. (pp. 301-358) – Aspecte culturale
Manifestări artistice la căminele culturale, biblioteci şi cercul militar: Ziare şi reviste; Lucrări despre localităţile Depresiunii Huşilor; Oameni de cultură huşeni.
Muzee: Muzeul de Istorie şi Etnografie – Huşi; Muzeul Episcopal; Muzeul Viticol din Huşi; Muzeul Amintirilor din Arsura; Alte surse de informare a populaţiei locale: Cinematograful, televiziunea şi radioul; Diverse.
Capitolul VIII. (pp. 359-464) – Şcoala – factor de iluminare spirituală
Şcoala de-a lungul timpului: Activitatea cercetaşilor din zona Huşilor.
Capitolul IX. (pp. 465-516) – Aspecte religioase
Episcopia Huşilor; Bisericile ortodoxe: Bisericile rurale; Bisericile catolice; Sinagogi; Alte culte religioase.
Capitolul X. (pp. 517-536) – Asistenţa sanitară
Asistenţa medicală de la vraciul preistoric până la chirurgul modern; Asistenţa medicală în mediul rural; Medici huşeni de prestigiu; Medicina naturală.
Capitolul XI. (pp. 537-562) – Primăria şi administraţia
Capitolul XII. (pp. 563-618) – Aspecte politice şi militare
Principalele evenimente militare şi politice; Pagubele provocate de-a lungul timpului de cotropitori; Perioada postbelică: Rezistenţa anticomunistă; Huşenii în diasporă după 1945; Eroi de război; Monumente închinate eroilor neamului şi personalităţilor huşene; Personalităţi politice locale.
Capitolul XIII. (pp. 619-638) – Unităţile militare şi de poliţie
Unitatea de pompieri de la Huşi; Batalionul 202 Protecție Nucleară, Biologică şi Chimică; Poliția de Frontieră;Poliţia urbană şi rurală: Poliţia Huşi.
Capitolul XIV. (pp. 639-642) – Justiţia
Judecătoria Huşi
Capitolul XV. (pp. 643-648) – Sportul
Loc de încheiere (p. 649)
Bibliografie (p. 650-668)


ACEASTĂ CARTE A FOST CITATĂ ÎN URMĂTOARELE LUCRĂRIDESPRE AUTOR


Vicu MERLAN este un reputat arheolog ieșean care a desfășurat ample săpături și observații asupra vulcanilor noroioși, apelor minerale, florei și faunei locale. A publicat articole științifice în reviste de sprecialitate precum „Terra Magazin”, „Magazin istoric”, „Arheologia Moldovei”, „Carpatica” ș.a. În 2005 a obținut titlul de Doctor în Istorie, specializarea arheologie, iar în 2007 a lansat revista cultural-științifică „Lohanul”.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN